Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Záveská Drábková L. 2013: Ke kořenům fylogenetické systematiky. Sto let od narození Williho Henniga. Vesmír 92, 566 - 568.
Záveská Drábková L. 2013: Otevřená věda v Botanickém ústavu. Botanika 2013, 21 - 21.
Záveská Drábková L. 2013: Za novým rodem do hor - pozvánka od sítiny horské. Botanika 2013, 6 - 6.
Záveská Drábková L. & Kirschner J. 2013: Oreojuncus, a new genus in the Juncaceae. Preslia 85, 483 - 503.
Žárský J. 2013: Ekologická stechiometrie: Život jako stavebnice. časopis Vesmír 6, 354 - 361.
Žlebčík J., Sekerka P., Caspers Z. & Bursíková A. 2013: Průvodce rozáriem Průhonické botanické zahrady na Chotobuzi. Botanický ústav AV ČR, 1 - 46.
Adamec L. 2012: Firing and resetting characteristics of carnivorous Utricularia reflexa traps: physiological or only physical regulation of trap triggering? Phyton - Annales Rei Botanicae 52, 281 - 290.
Adamec L. 2012: News in ecophysiological research on aquatic Utricularia traps. Carnivorous Plant Newsletter (Pinole, CA, USA) 41, 92 - 104.
Adamec L. 2012: Respiration study on carnivorous plants: Pygmy Drosera gemmae and Drosophyllum roots. Carniflora Australis (Sydney) 8, 4 - 10.
Adamec L. 2012: Why do aquatic carnivorous plants prefer growing in dystrophic waters? Acta Biologica Slovenica 55, 3 - 8.
Adamec L. 2012: Za tajemstvím pastí vodních masožravých rostlin bublinatek. In: Sádlo J., Matušinský D. & Kischner J. (eds.) Dobrodružství s rostlinami, Botanický ústav AVČR, v. v. i., 47 - 53.
Alba C., Bowers M. D. & Hufbauer R. 2012: Combining optimal defense theory and the evolutionary dilemma model to refine predictions regarding plant invasion. Ecology 93, 1912 - 1921.
Alba C. & Hufbauer R. 2012: Exploring the potential for climatic factors, herbivory, and co-occuring vegetation to shape performance in native and introduced populations of Verbascum thapsus. Biological Invasions 14, 2505 - 2518. doi:10.1007/s10530-012-0247-4
Albert C.H., de Bello F., Boulangeat I., Pellet G., Lavorel S. & Thuiller W. 2012: On the importance of intraspecific variability for the quantification of functional diversity. Oikos 121, 116 - 126. doi:10.1111/j.1600-0706.2011.19672.x
Albrechtová J., Látr A., Nedorost L., Pokluda R., Posta K. & Vosátka M. 2012: Dual Inoculation with Mycorrhizal and Saprotrophic Fungi Applicable in Sustainable Cultivation Improves the Yield and Nutritive Value of Onion. Scientific World Journal 2012, 1 - 8. doi:10.1100/2012/374091
Alexandrov S., Iliev I., Lukavský J. & Petkov G. 2012: Influence of herbicides on the growth and composition of the yellow-green alga Trachydiscus minutus. Journal of BioScience and Biotechnology 2012, 123 - 126.
Axmanová I., Chytrý M., Zelený D., Li C.-F., Vymazalová N., Danihelka J., Horsák M., Kočí M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z., Tichý L., Martynenko V. B., Baisheva E. Z., Schuster B. & Diekmann M. 2012: The species richness-productivity relationship in the herb layer of European deciduous forests. Global Ecology and Biogeography 21, 657 - 667. doi:10.1111/j.1466-8238.2011.00707.x
Axmanová I., Tichý L., Fajmonová Z., Hájková P., Hettenbergerová E., Li Ch.-F., Merunková K., Nejezchlebová M., Otýpková Z., Vymazalová M. & Zelený D. 2012: Estimation of herbaceous biomass from species composition and cover. Applied Vegetation Science 15, 580 - 589. doi:10.1111/j.1654-109X.2012.01191.x
Aymerich P., Kaplan Z., Guardiola M., Petit A. & Schwarzer U. 2012: Potamogeton schweinfurthii in the Iberian Peninsula. Anales del Jardín Botánico de Madrid 69, 187 - 192. doi:10.3989/ajbm.2297
Baker R. H. A., Benninga J., Bremmer J., Brunel S., Dupin M., Eyre D., Ilieva Z., Jarošík V., Kehlenbeck H., Kriticos D. J., Makowski D., Pergl J., Reynaud P., Robinet C., Soliman T., Van der Werf W. & Worner S. 2012: A decision-support scheme for mapping endangered areas in pest risk analysis. EPPO Bulletin 42, 65 - 73. doi:10.1111/j.1365-2338.2012.02545.x