Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Klimesova J. 2014: Botanik žasne. Vesmír 93, 376 - 376.
Klimesova J. 2014: Předběžné sdělení o společenském chování pštrosa: Strká hlavu do písku!. Vesmír 93, 205 - 205.
Klimešová J. 2014: Do something nice for a complete stranger. Vesmír 93, 726 - 727.
Klimešová J. & Herben T. 2014: Roots and Rhizomes. Folia Geobotanica 49, 1 - 64.
Klimešová J., Malíková L., Rosenthal J. & Šmilauer P. 2014: Potential Bud Bank Responses to Apical Meristem Damage and Environmental Variables: Matching or Complementing Axillary Meristems? PLoS One 9, 1 - 7. doi:10.1371/journal.pone.0088093
Kohout P., Sudová R., Janoušková M., Čtvrtlíková M., Hejda M., Pánková H., Slavíková R., Štajerová K., Vosátka M. & Sýkorová Z. 2014: Comparison of commonly used primer sets for evaluating arbuscular mycorrhizal fungal communities: Is there a universal solution? Soil Biology & Biochemistry 68, 482 - 493. doi:10.1016/j.soilbio.2013.08.027
Kolář F., Dortová M., Lepš J., Pouzar M., Krejčová A. & Štech M. 2014: Serpentine ecotypic differentiation in a polyploid plant complex: shared tolerance to Mg and Ni stress among di- and tetraploid serpentine populations of Knautia arvensis (Dipsacaceae). Plant and Soil 374, 435 - 447. doi:10.1007/s11104-013-1813-y
Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. & Suda J. 2014: Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of Galium valdepilosum (Rubiaceae) in Central Europe. Preslia 86, 155 - 178.
Komárek J. 2014: Aktuální změny ve složení "vodního květu" sinic v našich vodách. Vodní hospodářství 64, 7 - 9.
Komárek J. 2014: Modern classification of cyanobacteria. In: Sharma N.K., Rai A.K. & Stal L.J. (eds.) Cyanobacteria, an economic perspective. Wiley Blackwell, Chichester, West Sussex, UK, 21 - 39.
Komárek J. 2014: Phenotypic and ecological diversity of freshwater coccoid cyanobacteria from maritime Antarctica and Islands of NW Weddell Sea. II. Czech Polar Reports 4, 17 - 39. doi:10.5817/CPR2014-1-3
Komárek J., Kaštovský J., Mareš J. & Johansen J. R. 2014: Taxonomic classification of cyanoprokaryotes (cyanobacterial genera) 2014, using a polyphasic approach. Preslia 86, 295 - 335.
Konvalinková P. & Prach K. 2014: Environmental factors determining spontaneous recovery of industrially mined peat bogs: A multi-site analysis. Ecological Engineering 69, 38 - 45. doi:10.1016/j.ecoleng.2014.03.090
Kou Y.-X., Wu Y.-X., Jia D.-R., Li Z.-H. & Wang Y.-J. 2014: Range expansion, genetic differentiation, and phenotypic adaption of Hippophae neurocarpa (Elaeagnaceae) on the Qinghai- Tibet Plateau. Journal of Systematics and Evolution 52, 303 - 312. doi:10.1111/jse.12063
Kovar K., Přibyl P. & Wyss M. 2014: Microalgae grown under heterotrophic and mixotrophic conditions. In: Meyer HP, Schmidhalter DR (eds.) Industrial scale suspension culture of living cells, Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 165 - 184.
Krahulcová A. 2014: IAPT/IOPB chromosome data 17. Taxon 63, 1152 - 1153. doi:10.12705/635.34
Krahulcová A., Rotreklová O. & Krahulec F. 2014: The detection, rate and manifestation of residual sexuality in apomictic populations of Pilosella (Asteraceae, Lactuceae). Folia Geobotanica 49, 239 - 258. doi:10.1007/s12224-013-9166-0
Krahulec F. 2014: Alliaceae J. Agardh - Lauchgewächse. In: Rottensteiner W.K. (ed.), Exkursionsflora für Istrien, Verlag des Naturwisseschaftliche Vereins für Kärnten, Klagenfurt, 121 - 127.
Krahulec F. 2014: K Životnímu jubileu Zdenky Hroudové (*1944). Zprávy České Botanické Společnosti 49, 337 - 341.
Krahulec F. 2014: Poznámky k článku „Byl hořec panonský (Gentiana pannonica) v Krkonoších opravdu vysazen?“. Opera Corcontica 51, 217 - 219.