Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Vítková M. 2013: KBE Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae Hadač et Sofron ex Vítková in Chytrý 2013 all. nova hoc loco. Mezofilní akátiny s dominantními nitrofyty. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha, 137 - 137.
Vítková M. 2013: KBE01 Chelidonio majoris-Robinietum pseudoacaciae Jurko 1963. Mezofilní akátiny s dominantními nitrofyty. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha, 138 - 141.
Vítková M. 2013: KBF Balloto nigrae-Robinion pseudoacaciae Hadač et Sofron 1980. Akátiny suchých písčitých půd. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha, 144 - 145.
Vítková M. 2013: KBF01 Arrhenathero elatioris-Robinietum pseudoacaciae Šimonovič et al. ex Vítková et Kolbek 2010. Druhově chudé akátiny s travnatým podrostem na písčitých půdách. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha, 145 - 147.
Vítková M. 2013: KBE02 Poo nemoralis-Robinietum pseudoacaciae Němec ex Vítková et Kolbek in Kolbek et al. 2003. Světlé acidofilní svahové akátiny s lipnicí hajní. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 141 - 144.
Vítková M. & Kolbek J. 2013: KBG Euphorbio cyparissiae-Robinion pseudoacaciae Vítková in Kolbek et al. 2003. Nízké akátiny suchých a teplých stanovišť s mělkou půdou. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 147 - 148.
Vítková M. & Kolbek J. 2013: KBG01 Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae Kolbek et Vítková in Kolbek et al. 2003. Nízké až keřovité akátiny teplých skalnatých strání. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 148 - 150.
Vlasáková B. 2013: Sexual regeneration on a tropical inselberg in French Guiana: an inselberg specialist versus a species with a wider ecological amplitude. Plant Ecology 214, 279 - 290. doi:10.1007/s11258-013-0167-0
Vohník M., Mrnka L., Lukešová T., Bruzone M. C., Kohout P. & Fehrer J. 2013: The cultivable endophytic community of Norway spruce ectomycorrhizas from microhabitats lacking ericaceous hosts is dominated by ericoid mycorrhizal Meliniomyces variabilis. Fungal Ecology 6, 281 - 292. doi:10.1016/j.funeco.2013.03.006
Volařík D. & Hédl R. 2013: Expansion to abandoned agricultural land forms an integral part of silver fir dynamics. Forest Ecology and Management 292, 39 - 48. doi:10.1016/j.foreco.2012.12.016
Vondrák J., Frolov I., Arup U. & Khodosovtsev A. 2013: Methods for phenotypic evaluation of crustose lichens with emphasis on Teloschistaceae. Čornomorskij botaničnij žurnal 9, 382 - 405.
Vondrák J., Frolov I., Říha P., Hrouzek P., Palice Z., Nadyeina O., Halici G., Khodosovtsev A. & Roux C. 2013: New crustose Teloschistaceae in Central Europe. Lichenologist 45, 701 - 722. doi:10.1017/S0024282913000455
Vondrák J. & Kubásek J. 2013: Algal stacks and fungal stacks as adaptations to high light in lichens. Lichenologist 45, 115 - 124. doi:10.1017/S0024282912000722
Vondrák J. & Liška J. 2013: Lichens and lichenicolous fungi from the Retezat Mts and overlooked records for the checklist of Romanian lichens. Herzogia 26, 293 - 305.
Vondrák J. & Mayrhofer H. 2013: Caloplaca anularis and Caloplaca scrobiculata are distinct. Herzogia 26, 21 - 29.
Vondrák J., Palice Z., Mareš J. & Kocourková J. 2013: Two superficially similar lichen crusts, Gregorella humida and Moelleropsis nebulosa, and a description of the new lichenicolous fungus Llimoniella gregorellae. Herzogia 26, 31 - 48.
Vondrák J. & Wirth V. 2013: Caloplaca. In: Wirth V., Hauck M. & Schultz M. (eds) Die Flechten Deutschlands. Stuttgart: Ulmer., 262 - 317.
Vosátka M., Látr A., Gianinazzi S. & Albrechtová J. 2013: Development of arbuscular mycorrhizal biotechnology and industry: current achievements and bottlenecks. Symbiosis 58, 29 - 37. doi:10.1007/s13199-012-0208-9
Weilner C., Husák Š., Lukavský J. & Reiber E. 2013: Die Kohle-Tagebauseen des Oberpfalzer Seenlandes. In: Weilner C., Husák Š., Lukavský J. & Reiber E. (eds) Die Kohle-Tagebauseen des Oberpfalzer Seenlandes. 7. Beiheft Berichten Naturwiss. Gesellsch. Bayreuth, Regensburg 7, 1 - 272.
Wilbur H., Norton A., Alba C. & Hufbauer R. A. 2013: The effect of insect herbivory on the growth and fitness of introduced Verbascum thapsus L. NeoBiota 19, 21 - 44. doi:10.3897/neobiota.19.5123