Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Krahulcová A. & Rotreklová O. 2010: Use of flow cytometry in research on apomictic plants. Preslia 82, 23 - 39.
Krahulec F. 2010: T2 Smilkové trávníky. In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 190 - 198.
Krahulec F. & Kočí M. 2010: A2 Alpínská a subalpínská keříčková vegetace. In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 138 - 142.
Křišťálová V., Chrtek J., Krahulcová A., Bräutigam S. & Krahulec F. 2010: Populations of species of Pilosella in ruderal habitats in the city of Prague: frequency, chromosome numbers and mode of reproduction. Preslia 82, 437 - 464.
Kubešová M., Moravcová L., Suda J., Jarošík V. & Pyšek P. 2010: Naturalized plants have smaller genomes than their non-invading relatives: a flow cytometric analysis of the Czech alien flora. Preslia 82, 81 - 96.
Kučera T. & Šumberová K. 2010: T1 Louky a pastviny. In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 165 - 189.
Kučerová A., Čermák J., Nadezhdina N. & Pokorný J. 2010: Transpiration of Pinus rotundata on a wooded peat bog in central Europe. Trees-Structure and Function 24, 919 - 930. doi:10.1007/s00468-010-0463-4
Kvíderová J. 2010: Characterization of the community of snow algae and their photochemical performance in situ in the Giant Mountains, Czech Republic. Arctic Antarctic and Alpine Research 42, 210 - 218. doi:10.1657/1938-4246-42.2.210
Kvíderová J. 2010: Rapid algal toxicity assay using variable chlorophyll fluorescence for Chlorella kessleri (Chlorophyta). Environmental Toxicology 25, 554 - 563. doi:10.1002/tox.20516
Kvíderová J., Hájek J. & Worland R.M. 2010: Chlamydomonas nivalis..
Kvíderová J., Hájek J. & Worland R.M. 2010: Chlamydomonas reinhardtii..
Kvíderová J., Hájek J. & Worland R.M. 2010: Chloromonas nivalis..
Kvíderová J., Hájek J. & Worland R.M. 2010: Trebouxia asymmetrica..
Kvíderová J., Hájek J. & Worland R.M. 2010: Trebouxia erici..
Kvíderová J., Hájek J. & Worland R.M. 2010: Trebouxia glomerata..
Lamošová T., Doležal J., Lanta V., Lepš J. 2010: Spatial pattern affects diversity-productivity relationships in experimental meadow communities. Acta Oecologica 36, 325 - 332. doi:10.1016/j.actao.2010.02.005
Lastrucci L., Frignani F. & Kaplan Z. 2010: Potamogeton schweinfurthii and similar broad-leaved species in Italy. Webbia 65, 147 - 160.
Latzel V. 2010: Občas se hodí mít stresované rodiče aneb Všechno špatné může být k něčemu dobré. Vesmír 89, 216 - 218.
Latzel V. & Klimešová J. 2010: Transgenerational plasticity in clonal plants. Evolutionary Ecology 24, 1537 - 1543. doi:10.1007/s10682-010-9385-2
Latzel V. & Klimešová J. 2010: Year-to-year changes in expression of maternal effects in perennial plants. Basic and Applied Ecology 11, 702 - 708. doi:10.1016/j.baae.2010.09.004