Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kolář F., Lučanová M., Koutecký P., Dortová M., Knotek A. & Suda J. 2014: Spatio-ecological segregation of diploid and tetraploid cytotypes of Galium valdepilosum (Rubiaceae) in Central Europe. Preslia 86, 155 - 178.
Komárek J. 2014: Aktuální změny ve složení "vodního květu" sinic v našich vodách. Vodní hospodářství 64, 7 - 9.
Komárek J. 2014: Modern classification of cyanobacteria. In: Sharma N.K., Rai A.K. & Stal L.J. (eds.) Cyanobacteria, an economic perspective. Wiley Blackwell, Chichester, West Sussex, UK, 21 - 39.
Komárek J. 2014: Phenotypic and ecological diversity of freshwater coccoid cyanobacteria from maritime Antarctica and Islands of NW Weddell Sea. II. Czech Polar Reports 4, 17 - 39. doi:10.5817/CPR2014-1-3
Komárek J., Kaštovský J., Mareš J. & Johansen J. R. 2014: Taxonomic classification of cyanoprokaryotes (cyanobacterial genera) 2014, using a polyphasic approach. Preslia 86, 295 - 335.
Konvalinková P. & Prach K. 2014: Environmental factors determining spontaneous recovery of industrially mined peat bogs: A multi-site analysis. Ecological Engineering 69, 38 - 45. doi:10.1016/j.ecoleng.2014.03.090
Kou Y.-X., Wu Y.-X., Jia D.-R., Li Z.-H. & Wang Y.-J. 2014: Range expansion, genetic differentiation, and phenotypic adaption of Hippophae neurocarpa (Elaeagnaceae) on the Qinghai- Tibet Plateau. Journal of Systematics and Evolution 52, 303 - 312. doi:10.1111/jse.12063
Kovar K., Přibyl P. & Wyss M. 2014: Microalgae grown under heterotrophic and mixotrophic conditions. In: Meyer HP, Schmidhalter DR (eds.) Industrial scale suspension culture of living cells, Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 165 - 184.
Krahulcová A. 2014: IAPT/IOPB chromosome data 17. Taxon 63, 1152 - 1153. doi:10.12705/635.34
Krahulcová A., Rotreklová O. & Krahulec F. 2014: The detection, rate and manifestation of residual sexuality in apomictic populations of Pilosella (Asteraceae, Lactuceae). Folia Geobotanica 49, 239 - 258. doi:10.1007/s12224-013-9166-0
Krahulec F. 2014: Alliaceae J. Agardh - Lauchgewächse. In: Rottensteiner W.K. (ed.), Exkursionsflora für Istrien, Verlag des Naturwisseschaftliche Vereins für Kärnten, Klagenfurt, 121 - 127.
Krahulec F. 2014: K Životnímu jubileu Zdenky Hroudové (*1944). Zprávy České Botanické Společnosti 49, 337 - 341.
Krahulec F. 2014: Poznámky k článku „Byl hořec panonský (Gentiana pannonica) v Krkonoších opravdu vysazen?“. Opera Corcontica 51, 217 - 219.
Krahulec F. 2014: RNDr. Ján Kliment, CSc. - 60 let. Zprávy České Botanické Společnosti 49, 321 - 324.
Krahulec F., Krahulcová A. & Hlaváček R. 2014: Rare hybrid swarm of Pilosella polymastix × P. officinarum: cytotype structure and modes of reproduction. Preslia 86, 179 - 192.
Kubásek J., Hájek T. & Glime J. M. 2014: Bryophyte photosynthesis in sunflecks: greater relative induction rate than in tracheophytes. Journal of Bryology 36, 110 - 117. doi:10.1179/1743282014y.0000000096
Kučera J. & Kaplan Z. 2014: Příspěvky ke květeně východních Čech. 5. Východočeský botanický zpravodaj 15, 30 - 35.
Kučerová A., Adamec L. & Husák Š. 2014: Sbírka vodních a mokřadních rostlin v Třeboni aneb vodní a mokřadní rostliny suchou nohou. Botanika 2, 9 - 11.
Kuta E., Jędrzejczyk-Korycińska M., Cieślak E., Rostański A., Szczepaniak M., Migdałek G., Wąsowicz P., Suda J., Combik M. & Słomka A. 2014: Morphological versus genetic diversity of Viola reichenbachiana and V. riviniana (sect. Viola, Violaceae) from soils differing in heavy metal content. Plant Biology 16, 924 - 934. doi:10.1111/plb.12143
Kvíderová J. 2014: Sample database of the Centre for Polar Ecology - Database design and data management. Czech Polar Reports 4, 140 - 148. doi:10.5817/CPR2014-2-14