Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Leitch I.J., Kahandawala I., Suda J., Hanson L., Ingrouille M.J., Chase M.W. & Fay M.F. 2009: Genome size diversity in orchids - consequences and evolution. Annals of Botany 104, 469 - 481. doi:10.1093/aob/mcp003
Lepší M., Kaplan Z. & Lepší P. 2009: Sorbus gemella Kovanda. Severočeskou přírodou 40, 122 - 126.
Lepší M., Vít P., Lepší P., Boublík K. & Kolář F. 2009: Sorbus portae-bohemicae and Sorbus albensis, two new endemic apomictic species recognized based on a revision of Sorbus bohemica. Preslia 81, 63 - 89. https://www.ibot.cas.cz/preslia/P09104Lepsi.pdf
Lisická E. & Liška J. 2009: RNDr. Anna Lackovičová, CSc. (26.7.1949) - obzretie sa v plnej práci. Bryonora 43, 17 - 18.
Liška J. 2009: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXII. Bryonora 44, 46 - 48.
Liška J. 2009: Houby po česku. Vesmír 88, 64 - 65.
Liška J., Lisická E. & Lackovičová A. 2009: Typification of Physcia aipolioides (Physciaceae, lichenized fungi). Mycotaxon 107, 335 - 338.
Lososová Z. & Láníková D. 2009: XBK04 Cynodontetum dyctyli Gams 1927. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 202 - 205.
Lukavsky J. 2009: Algae, cyanobacteria and Chytridiales of Černé lake in the Bohemian Forest (Šumava, Czech Republic). Silva Gabreta 15, 1 - 48.
Lukavský J., Furnadzhieva S. & Nedbalová, L. 2009: First record of cryoseston in the Vitosha Mountains (Bulgaria). Nova Hedwigia 88, 97 - 109. doi:10.1127/0029-5035/2009/0088-0097
Macek P., Macková J. & de Bello F. 2009: Morphological and ecophysiological traits shaping altitudinal distribution of three Polylepis treeline species in the dry tropical Andes. Acta Oecologica 35, 778 - 785. doi:10.1016/j.actao.2009.08.013
Macek P., Rejmánková E. & Fuchs R. 2009: Biological activities as patchiness driving forces in wetlands of northern Belize. Oikos 118, 1687 - 1694. doi:10.1111/j.1600-0706.2009.17650.x
Mandák B. & Plačková I. 2009: How does population genetic diversity change over time? An experimental seed bank study of Atriplex tatarica (Chenopodiaceae). Flora 204, 423 - 433. doi:10.1016/j.flora.2008.05.005
Mandák B., Zákravský P., Kořínková D., Dostál P. & Plačková I. 2009: Low population differentiation and high genetic diversity in the invasive species Carduus acanthoides L. (Asteraceae) within its native range in the Czech Republic. Biological Journal of the Linnean Society 98, 596 - 607. doi:10.1111/j.1095-8312.2009.01304.x
Maršálek B. 2009: Trofie a trofizace: Příčiny, důsledky a terminologie - úvod do problematiky. In: Maršálek B., Müler B. (eds.) 2009 Znečištění povrchových vod živinami: Příčiny, důsledky a možnosti řešení (eu)trofizace. Sborník z konference, 7 - 18.
Maršálková E. & Malá J. 2009: Vliv solidifikace na vyluhovatelnost těžkých kovů z popílků a ekotoxicitu výluhů. Chemické listy 103, 595 - 598.
Maršálková E. & Maršálek B. 2009: Nanotechnologie a aletrnativní technologie pro odstraňování fosforu. In: Maršálek B. & Müler B. (eds) 2009 Znečištění povrchových vod živinami: Příčiny, důsledky a možnosti řešení (eu)trofizace. Sborník z konference, 113 - 120.
Mašková Z., Doležal J., Květ J. & Zemek F. 2009: Long-term functioning of a species-rich mountain meadow under different management regime. Agriculture Ecosystems and Environment 132, 192 - 202. doi:10.1016/j.agee.2009.04.002
Meduna P. & Sádlo J. 2009: Bezdězsko - Dokesko. Krajina mezi odolností a stagnací. Historická geografie 35, 147 - 160.
Mráz P., Chrtek J. & Šingliarová B. 2009: Geographical parthenogenesis, genome size variation and pollen production in the arctic-alpine species Hieracium alpinum. Botanica Helvetica 119, 41 - 51. doi:10.1007/s00035-009-0055-3