Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Řeháková K., Johansen J.R., Casamatta D.A., Xuesong L. & Vincent J. 2007: Morphological and molecular characterization of selected desert soil cyanobacteria: three species new to science including Mojavia pulchra gen. et sp. nov. Phycologia 46, 481 - 502.
sádlo J. 2007: Jak umění rozvíjí citlivost k přírodě. In Bartoš M. ed., Krajinou pochybností, sborník úvah z Ekologických dnů Olomouc 2005 a 2006, OPS Nymburk-Olomouc, 187 - 190.
Sádlo J. 2007: Diverzita vegetace České republiky, její příčiny a historický vývoj. In: Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, 2007, 526 p., 53 - 65.
Sádlo J. 2007: Příroda a lidé na Králicku. Poznámky k ekologické optimalizaci krajiny. In: Konferencja Klodzko-Orlicka 2007, Biuletyn, 157 - 162.
Sádlo J. & Boublík K. 2007: Chránit přírodu znamená chránit kulturu. Naše lesy potřebují obojí. Veronica 22, 21 - 22.
Sádlo J., Härtel H. & Marková I. 2007: Diversity of flora and vegetation of the sandstone areas in the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic/Germany/Poland). In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. (eds.), Sandstone Landscapes. Academia, Praha., 161 - 176.
Sádlo J. & Heben T. 2007: Disturbance, denudation/accumulation dynamics and vegetation patterns in sandstone regions. In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. (eds.), Sandstone Landscapes. Academia, Praha., 205 - 212.
Sádlo J., Chytrý M. & Černý T. 2007: Pionýrská vegetace písčin a mělkých půd (Koelerio-Corynephoretea). In: Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, 2007, 526 p., 320 - 365.
Sádlo J., Chytrý M. & Pyšek P. 2007: Regional species pools of vascular plants in habitats of theCzech Republic. Preslia 79, 303 - 321.
Schönswetter P., Lachmayer M., Lettner C., Prehsler D., Rechnitzer S., Reich D. S., Sonnleitner M., Wagner I., Hülber K., Schneeweiss G. M., Trávníček P. & Suda J. 2007: Sympatric diploid and hexaploid cytotypes of Senecio carniolicus (Asteraceae) in the Eastern Alps are separated along an altitudinal gradient. Journal of Plant Research 120, 721 - 725. doi:10.1007/s10265-007-0108-x
Schönswetter P., Suda J., Popp M., Weiss-Schneeweiss H. & Brochmann C. 2007: Circumpolar phylogeography of Juncus biglumis (Juncaceae) inferred from AFLP fingerprints, cpDNA sequences, nuclear DNA content and chromosome numbers. Molecular Phylogenetics and Evolution 42, 92 - 103.
Singh, S. M. & Elster, J 2007: Cyanobacteria in Antarctic lake environments: a mini-review. In: J. Seckbach (ed.), Algae and Cyanobacteria in Extreme Environments, 2007, Springer. ISBN 978-1-4020-6111-0, 303 - 320.
Skocovská B., Hilscherová K., Babica P., Adamovský O., Bandouchová H., Horaková J., Knotková Z., Maršálek B., Pasková V. & Pikula J. 2007: Effects of cyanobacterial biomass on the Japanese quail. Toxicon 49, 793 - 803.
Slavíková-Bayerová Š. & Fehrer J. 2007: New species of the Lepraria neglecta group (Stereocaulaceae, Ascomycota) from Europe. Lichenologist 39, 319 - 327.
Sosnová, M. 2007: Klonalita rostlin v mokřadních společenstvech. Zprávy České Botanické Společnosti 42, 39 - 46.
Soudek P., Petřík P., Vágner M., Tykva R., Plojhar V., Petrová Š. & Vaněk T. 2007: Botanical survey and screening of plant species which accumulate 226Ra from contaminated soil of uranium waste depot. European Journal of Soil Biology 43, 251 - 261.
Stibal M., Elster J., Šabacká M. & Kaštovská K. 2007: Seasonal and diel changes in photosynthetic activity of the snow algae Chlamydomonas nivalis (Chlorophyceae) from Svalbard determined by PAM fluorometry. FEMS Microbiology Ecology 59, 265 - 273.
Suda J., Krahulcová A., Trávníček P., Rosenbaumová R., Peckert T. & Krahulec F. 2007: Genome size variation and species relationships in Hieracium subgen. Pilosella (Asteraceae) as inferred by flow cytometry. Annals of Botany 100, 1323 - 1335.
Suda J., Kron P., Husband B. C. & Trávníček P. 2007: Flow cytometry and ploidy: applications in plant systematics, ecology and evolutionary biology. In: Doležel J., Greilhuber J., Suda J. (eds.): Flow Cytometry with Plant Cells. Analysis of Genes, Chromosomes and Genomes. Wiley-VCH, Weinheim, 103 - 130.
Suda J. & Sudová R. 2007: Kapsko – botanický ráj (1). Kapská oblast se představuje. Živa 55, 22 - 24.