Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Jarošík V., Kenis M., Honěk A., Skuhrovec J. & Pyšek P. 2015: Invasive insects differ from non-invasive in their thermal requirements. PLoS One 10, 1 - 11. doi:10.1371/journal.pone.0131072
Jílková V., Frouz J., Mudrák O. & Vohník M. 2015: Effects of nutrient-rich substrate and ectomycorrhizal symbiosis on spruce seedling biomass in abandoned nests of the wood ant (Formica polyctena): a laboratory experiment. Geoderma 259–260, 56 - 61. doi:10.1016/j.geoderma.2015.05.007
Johanidesová E., Fajmon K., Jongepierová I. & Prach K. 2015: Spontaneous colonization of restored dry grasslands by target species: restoration proceeds beyond sowing regional seed mixtures. Grass and Forage Science 70, 631 - 638. doi:10.1111/gfs.12144
Jongepierová I., Prach K., Ševčíková M. 2015: Regionální směsi osiv a jejich problematika. In: Prach K., Hájek M., Jongepierová I., Krahulec F., Lencová K. & Řehounková K. (eds.) Management a obnova travinných ekosystémů, ČBS, Praha ; Zprávy České botanické společnosti: Materiály 50, 41 - 50.
Jørgensen P. M. & Palice Z. 2015: Additions to the cyanolichens of the Andes. Herzogia 28, 285 - 287. doi:nemá
Juráň, J. 2015: Jak lépe poznat svět řas a sinic? Botanika 3, 20 - 21.
Juráň, J. 2015: Proč mít sbírku řas? Botanika 3, 18 - 19.
Juráň J., Hauer T., Johansen J.R. & Krienitz L. 2015: Proposal to conserve the name Cyanospira G. Florenz. & al. (Cyanophyceae) against Cyanospira Chodat (Euglenophyceae). Taxon 64, 845 - 846. doi:10.12705/644.17
Kalwij J., Robertso, M. P. & van Rensburg B. J. 2015: Annual monitoring reveals rapid upward movement of exotic plants in a montane ecosystem. Biological Invasions 17, 3517 - 3529.
Kaplan Z. 2015: Crepis setosa Haller f. Zprávy České botanické společnosti 50, 39 - 40.
Kaplan Z. 2015: Pyrola rotundifolia L. Zprávy České botanické společnosti 50, 94 - 94.
Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Bureš P., Zázvorka J., Hroudová Z., Ducháček M., Grulich V., Řepka R., Dančák M., Prančl J., Šumberová K., Wild J. & Trávníček B. 2015: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. Preslia 87, 417 - 500.
Kelemen A., Lazzaro L., Besnyoi V., Albert A.-J., Konecná M., Dobay G., Memelink I., Adamec V., Gotzenberger L., de Bello F., Le Bagousse-Pinquet Y. & Lepš J. 2015: Net outcome of competition and facilitation in a wet meadow changes with plant's life stage and community productivity. Preslia 87, 347 - 361.
Kirschner J., Záveská Drábková L., Štěpánek J. & Uhlemann I. 2015: Towards a better understanding of the Taraxacum evolution (Compositae-Cichorieae) on the basis of nrDNA of sexually reproducing species. Plant Systematics and Evolution 301, 1135 - 1156. doi:10.1007/s00606-014-1139-0
Klimešová J. 2015: Měli bychom denně přemýšlet o tom, jak učit biologii. Živa 2015.
Klimešová J. 2015: Střet zájmů v Arktidě. Přírůstky do polárníkovy knihovničky V. Vesmír 94, 118 - 120.
Klimešová J. 2015: Učebnice od pilného pozorovatele. Přírůstky do polárníkovy knihovničky VI. Vesmír 94, 588 - 589.
Klimešová J. & Herben T. 2015: Clonal and bud bank traits: patterns across temperate plant communities. Journal of Vegetation Science 26, 243 - 253. doi:10.1111/jvs.12228
Klimešová J., Nobis M.P. & Herben T. 2015: Senescence, ageing and death of the whole plant: morphological prerequisites and constraints of plant immortality. New Phytologist 206, 14 - 18. doi:10.1111/nph.13160
Knappová J. & Münzbergová Z. 2015: Low seed pressure and competition from resident vegetation restricts dry grassland specialists to edges of abandoned fields. Agriculture Ecosystems and Environment 200, 200 - 207. doi:10.1016/j.agee.2014.11.008