Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Chelli S., Ottaviani G., Simonetti E., Wellstein C., Canullo R., Carnicelli S., Andreetta A., Puletti N., Bartha S., Cervellini M. & Campetella G. 2019: Climate is the main driver of clonal and bud bank traits in Italian forest understories. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 40, 1 - 8. doi:10.1016/j.ppees.2019.125478
Chládová A., Kalousová M., Mandák B., Kehlenbeck K., Prinz K., Šmíd J., Van Damme P. & Lojka B. 2019: Genetic diversity and structure of baobab (Adansonia digitata L.) in south-eastern Kenya. Royal Society Open Science 6, 1 - 11. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.190854
Chumová Z. & Trávníček P. 2019: Botanický klenot Afriky. Přírodovědci.cz 2019, 16 - 17.
Chumová Z. & Trávníček P. 2019: Neobyčejně rozmanité Kapsko. Botanika 2019, 2 - 4.
Chytrý M., Hájek M., Kočí M., Pešout P., Roleček J., Sádlo J., Šumberová K., Sychra J., Boublík K., Douda J., Grulich V., Härtel H., Hédl R., Lustyk P., Navrátilová J., Novák P., Peterka T., Vydrová A. & Chobot K. 2019: Red List of Habitats of the Czech Republic. Ecological Indicators 106, 1 - 12. doi:10.1016/j.ecolind.2019.105446
Chytrý M., Horsák M., Danihelka J., Ermakov N., German D. A., Hájek M., Hájková P., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Nekola J. C., Pavelková Řičánková V., Preislerová Z., Resl P. & Valachovič M. 2019: A modern analogue of the Pleistocene steppe-tundra ecosystem in southern Siberia. Boreas 48, 36 - 56. doi:10.1111/bor.12338
Jamrichová E., Bobek P., Šolcová A., Tkáč P., Hédl R. & Valachovič M. 2019: Lowland pine forests in the northwestern Pannonian Basin: between natural vegetation and modern plantations. Regional Environmental Change 19, 2395 - 2409. doi:10.1007/s10113-019-01555-y
Janečková P., Janeček Š., Bartoš M. & Hrázský Z. 2019: Reproductive system of the critically endangered taxon Gentianella praecox subsp. bohemica. Preslia 91, 77 - 92. doi:10.23855/preslia.2019.077
Jansa J., Forczek S. T., Rozmoš M., Püschel D., Bukovská P. & Hršelová H. 2019: Arbuscular mycorrhiza and soil organic nitrogen: network of players and interactions. Chemical and Biological Technologies in Agriculture 6, 1 - 10. https://doi.org/10.1186/s40538-019-0147-2
Jarić I., Heger T., Monzon F. C., Jeschke J. M., Kowarik I., McConkey K. R., Pyšek P., Sagouis A. & Essl F. 2019: Crypticity in biological invasions. Trends in Ecology and Evolution 34, 291 - 302. doi:10.1016/j.tree.2018.12.008
Jaša L., Sadílek J., Kohoutek J., Straková L., Maršálek B. & Babica P. 2019: Application of passive sampling for sensitive time-integrative monitoring of cyanobacterial toxins microcystins in drinking water treatment plants. Water Research 153, 108 - 120. https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.12.059
Jehlík V., Dostálek J. & Frantík T. 2019: Alien plants in Central European river ports. NeoBiota 45, 93 - 115. doi:10.3897/neobiota.45.33866
Jílková V., Vohník M., Mudrák O., Šimáčková H. & Frouz J. 2019: No difference in ectomycorrhizal morphotype composition between abandoned and inhabited nests of wood ants (Formica polyctena) in a central European spruce forest. Geoderma 334, 55 - 62. doi:10.1016/j.geoderma.2018.07.040
Jones E. J., Kraaij T., Fritz H. & Moodley D. 2019: A global assessment of terrestrial alien ferns (Polypodiophyta): species’ traits as drivers of naturalisation and invasion. Biological Invasions 21, 861 - 873. doi:10.1007/s10530-018-1866-1
Jones K. E., Fér T., Schmickl R. E., Dikow R. B., Funk V. A., Herrando-Moraira S., Johnston P. R., Kilian N., Siniscalchi C. M., Susanna A., Slovák M., Thapa R., Watson L. E., & Mandel J. R. 2019: An empirical assessment of a single family-wide hybrid capture locus set at multiple evolutionary timescales in Asteraceae. Applications in Plant Sciences 7, 1 - 27. doi:10.1002/aps3.11295
Juráň J. & Kaštovský J. 2019: The procedure of compiling the Red List of microscopic algae of the Czech Republic. Biodiversity and Conservation 28, 2499 - 2529. doi:10.1007/s10531-019-01792-x
Kalusová V., Čeplová N., Chytrý M., Danihelka J., Dřevojan P., Fajmon K., Hájek O., Kalniková V., Novák P., Řehořek V., Těšitel J., Tichý L., Wirth T. & Lososová Z. 2019: Similar responses of native and alien floras in European cities to climate. Journal of Biogeography 46, 1406 - 1418. doi:10.1111/jbi.13591
Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Zázvorka J., Koutecký P., Ekrt L., Řepka R., Štěpánková J., Jelínek B., Grulich V., Prančl J. & Wild J. 2019: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 8. Preslia 91, 257 - 368. doi:10.23855/preslia.2019.257
Kaplan Z., Fehrer J. & Jobson R. W. 2019: Discovery of the Northern Hemisphere hybrid Potamogeton ×salicifolius in the Pilbara region of Western Australia. Telopea 22, 141 - 151. doi:10.7751/telopea13434
Kašák J., Mazalová M., Šipoš J., Foit J., Hučín M. & Kuras T. 2019: Habitat preferences of Ceruchus chrysomelinus, an endangered relict beetle of the natural Central European montane forests. Insect Conservation and Diversity 12, 206 - 215. https://doi.org/10.1111/icad.12338