Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Potužák J., Šumberová K., Fránková M., Ducháček M., Fabšičová M., Císař K. & Duras J. 2017: Tříleté dobrodružství výzkumu rybníka Dehtář aneb s rybníkem mezi "jezerní" badatele projektu NETLAKE. In: David V. & Davidová T. (eds) Rybniky 2017 – sborník příspěvků odborné konference. Česká společnost krajinných inženýrů, ČVUT Praha, Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM & ČZU v Praze, 73 - 81. doi: ""
Prach K. 2017: Ekologická obnova aneb přirozená a řízená sukcese jako užiteční pomocníci. Zahrada-park-krajina 27, 40 - 45. doi: ""
Prach K. 2017: Ekologická obnova v krajinném měřítku. In: Fanta J., Macková J., Petřík P. (eds.) Krajina a lidé. Academia, Praha, 94 - 98. doi: ""
Prach K., Hadinec J., Rejmánek M., Češka A. & Kubíková J. 2017: RNDr. Jana Osbornová, CSc. (1937-2016). Zprávy České botanické společnosti 52, 285 - 286. doi: ""
Prach K., Tichý L., Vítovcová K. & Řehounková K. 2017: Participation of the Czech flora in succession at disturbed sites: quantifying species’ colonization ability. Preslia 89, 87 - 100. doi: "10.23855/preslia.2017.087"
Prach K., Torok P. & Bakker J. D. 2017: Temperate grasslands. In: Allison S.K., Murphy S.D. (ed.) Routledge Handbook of Ecological and Environmental Restoration. Routledge, Taylor & Francis Group, London, New York, 126 - 141. doi: "10.4324/9781315685977"
Prančl J. 2017: Centunculus minimus L. Zprávy České botanické společnosti 52, 70 - 71. doi: ""
Prausová R., Kozelková Z., Tomášová Z., Brodský M., Havelka R., Dvořák V., Adamec L., Kučerová A., Pásek K. & Pitelková P. 2017: Část II. Záchranný program pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen). In: Prausová R. (ed.) Rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen). Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 49 - 133. doi: ""
Price J., Tamme R., Gazol A., de Bello F., Takkis K., Uria-Diez J., Kasari L. & Pärtel M. 2017: Within-community environmental variability drives trait variability in species-rich grasslands. Journal of Vegetation Science 28, 303 - 312. doi: "10.1111/jvs.12487"
Prinzing A., Ozinga W. A., Brändle M., Courty P.-E., Hennion F., Labandeira C., Parisod C., Pihain M. & Bartish I. V. 2017: Benefits from living together? Clades whose species use similar habitats may persist due to eco-evolutionary feedbacks. New Phytologist 213, 66 - 82. doi: "10.1111/nph.14341"
Pushkareva E., Kvíderová J., Šimek M. & Elster J. 2017: Nitrogen fixation and diurnal changes of photosynthetic activity in Arctic soil crusts at different development stage. European Journal of Soil Biology 79, 21 - 30. doi: "10.1016/j.ejsobi.2017.02.002"
Püschel D., Janoušková M., Voříšková A., Gryndlerová H., Vosátka M. & Jansa J. 2017: Arbuscular mycorrhiza stimulates biological nitrogen fixation in two Medicago spp. through omproved phosphorus acquisition. Frontiers in Plant Science 8, 1 - 12. doi: "10.3389/fpls.2017.00390"
Pykälä J., Lendemer J. C., Malíček J., Haughland D. L. & Huhtinen S. 2017: Interesting lichens found during the IAL8 pre-excursion in the south-western archipelago of Finland 2016. Graphis scripta 29, 57 - 64. doi: ""
Pyšek P. 2017: Lag phases: theory, data, and practical implications. In: Wilson J. R., Panetta F. D. & Lindgren C. (eds.) Detecting and responding to alien plant incursions. Cambridge University Press, Cambridge, 33 - 36. doi: ""
Pyšek P., Blackburn T. M., García-Berthou E., Perglová I. & Rabitsch W. 2017: Displacement and local extinction of native and endemic species. In: Vilà M. & Hulme P. E. (eds.), Impact of biological invasions on ecosystem services. Invading Nature - Springer Series in Invasion Ecology vol 12., Springer, Cham, 157 - 175. doi: "10.1007/978-3-319-45121-3;kapitola 10.1007/978-3-319-45121-3_10"
Pyšek P., Chytrý M., Pergl J., Wild J. & Sádlo J. 2017: Plant invasions in the Czech Republic. In: Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z. & Pyšek P. (eds), Flora and vegetation of the Czech Republic, p. 339–398, Springer., 339 - 398. doi: ""
Pyšek P., Pergl J., Essl F., Lenzner B., Dawson W., Kreft H., Weigelt P., Winter M., Kartesz J., Nishino M., Antonova L. A., Barcelona J. F., Cabezas F. J., Cárdenas D., Cárdenas-Toro J., Castaño N., Chacón E., Chatelain C., Dullinger S., Ebel A. L., Figueiredo E., Fuentes N., Genovesi P., Groom Q. J., Henderson L., Inderjit, Kupriyanov A., Masciadri S., Maurel N., Meerman J., Morozova O., Moser D., Nickrent D., Nowak P. M., Pagad S., Patzelt A., Pelser P. B., Seebens H., Shu W., Thomas J., Velayos M., Weber E., Wieringa J. J., Baptiste M. P. & van Kleunen M. 2017: Naturalized alien flora of the world: species diversity, taxonomic and phylogenetic patterns, geographic distribution and global hotspots of plant invasion. Preslia 89, 203 - 274. doi: "10.23855/preslia.2017.203"
Qian J., Wang Z., Klimešová J., Lü X., Kuang W., Liu Z. & Han X. 2017: Differences in below-ground bud bank density and composition along a climatic gradient in the temperate steppe of northern China. Annals of Botany 120, 755 - 764. doi: "10.1093/aob/mcx072"
Qie L., Lewis S. L., Sullivan M. J. P., Lopez-Gonzalez G., Pickavance G. C., Sunderland T., Ashton P., Hubau W., Abu Salim K., Aiba S.-I., Banin L. F., Berry N., Brearley F. Q., Burslem D. F. R. P., Dančák M., Davies S. J., Fredriksson G., Hamer K. C., Hédl R., Kho L. K., Kitayama K., Krisnawati H., Lhota S., Malhi Y., Maycock C., Metali F., Mirmanto E., Nagy L., Nilus R., Ong R., Pendry C., Poulsen A. D., Primack R. B., Rutishauser E., Samsoedin I., Saragih B., Sist P., Slik J. W. F., Sukri R. S., Svátek M., Tan S., Tjoa A., van Nieuwstadt M., Vernimmen R. R. E., Yassir I., Kidd P. S., Fitriadi M., Ideris K. H., Serudin R. M., Lim L. S. A., Saparudin M. S. & Phillips O. L. 2017: Long-term carbon sink in Borneo’s forests, halted by drought and vulnerable to edges. Nature Communications 8, 1 - 11. doi: "10.1038/s41467-017-01997-0"
Radoměřský T., Kuneš P. & Bobek P. 2017: Testování modelu rozšíření Ledum palustre L. pomocí paleoekologických dat. Geoscience Research Reports 50, 65 - 71. doi: "10.3140/zpravy.geol.2017.21"