Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Singh P., Jiroušek M., Hájková P., Horsák M. & Hájek M. 2023: The future of carbon storage in calcareous fens depends on the balance between groundwater discharge and air temperature. Catena 231, 1 - 10. doi:10.1016/j.catena.2023.107350
Skálová H., Jandová K., Balšánková T., Hadincová V., Krahulec F., Pecháčková S., Krak K. & Herben T. 2023: Cations make a difference: Soil nutrient patches and fine-scale root abundance of individual species in a mountain grassland. Functional Ecology 37, 915 - 928. doi:10.1111/1365-2435.14277
Skočková V., Vašíček O., Sychrová E., Sovadinová I., Babica P. & Šindlerová L. 2023: Cyanobacterial harmful bloom lipopolysaccharides induce pro-inflammatory effects in immune and intestinal epithelial cells in vitro. Toxins 15, 1 - 19. doi:10.3390/toxins15030169
Skopalíková J., Leong-Škorničková J., Šída O., Newman M., Chumová Z., Zeisek V., Jarolímová V., Dalberg Poulsen A., Dantas-Queiroz M. V., Fér T. & Záveská E. 2023: Ancient hybridization in Curcuma (Zingiberaceae) - Accelerator or brake in lineage diversifications? Plant Journal 116, 773 - 785. https://doi.org/10.1111/tpj.16408
Skubic M., Záveská E. & Frajman B. 2023: Meeting in Liguria: Hybridisation between Apennine endemic Euphorbia barrelieri and western Mediterranean E. nicaeensis led to the allopolyploid origin of E. ligustica. Molecular Phylogenetics and Evolution 185, 1 - 15. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2023.107805
Skuhrovec J. & Pergl J. 2023: Plán eradikace pro sršeň asijskou (Vespa velutina) v České republice. Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha, 1 - 33.
Sohrabi S., Naqinezhad A., Kortz A. R., Hejda M., Gherekhloo J., Zand E., Pergl J., Brundu G. & Pyšek P. 2023: Alien flora of Iran: species status, introduction dynamics, habitats and pathways. Biological Invasions 25, 1359 - 1371. doi:10.1007/s10530-023-03001-x
Solonenko A., Bren O. & Kostikov I. 2023: Microbial degradation of biomass of Lyngbya aestuariі (Mertens) Liebmann in hyperhaline brine from peloid deposits. Materials Chemistry and Physics 305, 1 - 6. doi:10.1016/j.matchemphys.2023.127978
Sonkoly J., Tóth E., Balogh N., Balogh L., Bartha D., Csendesné Bata K., Bátori Z., Békef N., Botta-Dukát Z., Bölöni J., Csecserits A., Csiky J., Csontos P., Dancza I., Deák B., Dobolyi Z. K., E-Vojtkó A., Gyulai F., Hábenczyus A. A., Henn T., Horváth F., Höhn M., Jakab G., Kelemen A., Király G., Kis S., Kovacsics-Vári G., Kun A., Lehoczky E., Lengyel A., Lhotsky B., Löki V., Lukács B. A., Matus G., McIntosh-Buday A., Mesterházy A., Miglécz T., Molnár V A., Molnár Z., Morschhauser T., Papp L., Pósa P., Rédei T., Schmidt D., Szmorad F., Takács A., Tamás J., Tiborcz V., Tölgyesi C., Tóth K., Tóthmérész B., Valkó O., Virók V., Wirth T. & Török P. 2023: PADAPT 1.0 – the Pannonian Dataset of Plant Traits. Scientific Data 10, 1 - 8. doi:10.1038/s41597-023-02619-9
Souquieres C. E., Kvíderová J. & Elster J. 2023: Extensive microphytobenthos mats of invasive Vaucheria aff. compacta and abiotic environmental factors influencing its abundance in Adventfjorden tidal flat, Svalbard. Polar Biology 46, 1307 - 1320. doi:10.1007/s00300-023-03203-y
Stiblíková P., Klimeš A., Cahill Jr., J. F., Koubek T. & Weiser M. 2023: Interspecific differences in root foraging precision cannot be directly inferred from species' mycorrhizal status or fine root economics. Oikos 2023, 1 - 11. doi:10.1111/oik.08995
Střížek A., Přibyl P., Lukeš M., Grivalský T., Kopecký J., Galica T. & Hrouzek P. 2023: Hibberdia magna (Chrysophyceae): a promising freshwater fucoxanthin and polyunsaturated fatty acid producer. Microbial Cell Factories 22, 1 - 19. doi:10.1186/s12934-023-02061-x
Sůvová Z., Just T. & Vohník M. 2023: Život řeky. In: Cílek V., Just T. & Sůvová Z. (eds.) Kudy plyne Vltava, Dokořán, Praha, 117 - 140.
Szabó P. 2023: Historie výmladkových lesů. In: Hédl R. (ed.) Výmladkové lesy. Ekologie, hospodaření, historie a estetika. Dokořán, Praha, 107 - 118.
Szabó P. 2023: Pařeziny z pohledu do minulosti. In: Hédl R., Skalík J. & Utinek D. (eds.) Odrůstat ze svých pařezů, Botanický ústav AV ČR, Brno, 28 - 32.
Szabó P. 2023: The Horka litter raking incident: On foresters and peasants in nineteenth-century Moravia. Environment and History 29, 323 - 343. doi:10.3197/096734021X16245313029958
Šantrůčková M., Dostálek J., Bendíková L., Frantík T. & Demková K. 2023: Natural habitats in manor landscape gardens: their distribution and quality. Urban Ecosystems 26, 651 - 664. https://doi.org/10.1007/s11252-022-01313-9
Šefrna L., Houška J., Marečková M., Bobek P., Vaníček J., Tejnecký V., Hurychová H. & Vlček L. 2023: Milířiště. Stopy výroby dřevěného uhlí v krajině a jejich význam v současnosti. Živa 71, 224 - 228.
Šemberová K., Svitok M., Marhold K., Suda J. & Schmickl R. E. 2023: Morphological and environmental differentiation as prezygotic reproductive barriers between parapatric and allopatric Campanula rotundifolia agg. cytotypes. Annals of Botany 131, 71 - 86. doi:10.1093/aob/mcab123
Štajerová K. & Doležal J. 2023: Dichondra argentea. Zprávy České botanické společnosti 58, 62 - 63. doi:-