Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Herben T., Nováková Z. & Klimešová J. 2013: Comparing functional diversity in traits and demography of Central European vegetation. Journal of Vegetation Science 24, 910 - 920. doi: "10.1111/jvs.12054"
Hettenbergerová E., Hájek M., Zelený D., Jiroušková J. & Mikulášková E. 2013: Changes in species richness and species composition of vascular plants and bryophytes along a moisture gradient. Preslia 85, 369 - 388. doi: ""
Hindák F., Kvíderová J. & Lukavský J. 2013: Growth characteristics of selected thermophilic strains of cyanobacteria using crossed gradients of temperature and light. Biologia 68, 830 - 837. doi: "10.2478/s11756-013-0215-1"
Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Hédl R. & Modrý M. 2013: Strong influence of long-distance edge effect on herb-layer vegetation in forest fragments in an agricultural landscape. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 15, 293 - 303. doi: "10.1016/j.ppees.2013.08.004"
Holba M., Došek M., Škorvan O., Matysíková J., Plotěný K. & Maršálek B. 2013: Recyklace fosforu - potřeba nebo nutnost? In: Růžičková I., Fuka T. & Wanner J. (eds.) Voda 2013, Sborník přednášek a posterových sdělení, Tribun EU, Brno, 335 - 338. doi: ""
Holba M., Matysíková J., Došek M., Jančula D., Mikula P., Maršálek B., Maršálková E., Babica P., Novák P., Šišková K., Zbořil R. & Kejvalová K. 2013: Dočištění a hygienizace komunálního odtoku z ČOV pomocí směsi železanů/železičnanů a nanočástic nulamocného železa. Vodní hospodářství 63, 144 - 149. doi: ""
Holub P., Fabšičová M. , Tůma I., Záhora J. & Fiala K. 2013: Effects of artificially varying amounts of rainfall on two semi-natural grassland types. Journal of Vegetation Science 24, 518 - 529. doi: "10.1111/j.1654-1103.2012.01487.x"
Holub P., Tůma I. & Fiala K. 2013: Effect of fertilization on below-ground plant mass of submontane Polygono-Cirsietum meadow. Beskydy 6, 33 - 42. doi: ""
Holub P., Tůma I. & Fiala K. 2013: Effect of fertilization on root growth in the wet submontane meadow. Plant, Soil and Environment 59, 342 - 347. doi: ""
Hoták Z., Štěpánek J., Plačková I. & Jarolímová V. 2013: Poa riphaea, an endangered stenoendemic species in the Hrubý Jeseník Mts (Eastern Sudetes). Preslia 85, 81 - 96. doi: ""
Hrouzek P., Lukešová A., Mareš J. & Ventura S. 2013: Description of the cyanobacterial genus Desmonostoc gen. nov. including D. muscorum comb. nov. as a distinct, phylogenetically coherent taxon related to the genus Nostoc. Fottea 13, 201 - 213. doi: ""
Hui C., Richardson D. M., Pyšek P., LeRoux J. J., Kučera T. & Jarošík V. 2013: Increasing functional modularity with residence time in the co-distribution of native and introduced vascular plants. Nature Communications 4, 1 - 8. doi: "10.1038/ncomms3454"
Hujerová R., Gaisler J., Pavlů L., Pavlů V. & Mandák B. 2013: Hybrid of Rumex patientia and Rumex tianschanicus (Rumex OK-2) as a potentially new invasive weed in Central Europe. In: Helgadóttir Á. & Hopkins A. (eds.) Grassland Science in Europe, Agricultural University of Icealnd, Reykjavík 18, 466 - 468. doi: ""
Hulme P. E., Pyšek P., Jarošík V., Pergl J., Schaffner U. & Vila M. 2013: Bias and error in understanding plant invasion impacts. Trends in Ecology and Evolution 28, 212 - 218. doi: "10.1016/j.tree.2012.10.010"
Husák Š. 2013: Dvě vzácné byliny třeboňských mokřadů právě kvetou. Třeboňský svět 2013, 28 - 28. doi: ""
Husák Š. 2013: Jan (Hony) Květ - 80 let. Živa 61, 80 (LXXX) - 81 (LXXXI). doi: ""
Husák Š. & Lukavský J. 2013: Jan (Hony) Květ - 80 let. Třeboňský svět 2013, 11 - 11. doi: ""
Husák Š. & Weilner C. 2013: Flora. Sukzession der Makrophytenvegetation. In: Weilner C., Husak S., Lukavsky J. & Reiber E. (eds) Die Kohle-Tagebauseen des Oberpfalzer Seenlandes. 7. Beiheft Berichten Naturwiss. Gesellsch. Bayreuth, Regensburg, 126 - 153. doi: ""
Hyka P., Ličková S., Přibyl P., Melzoch K. & Kovář K. 2013: Flow cytometry for the development of biotechnological processes with microalgae. Biotechnology Advances 31, 2 - 16. doi: "10.1016/j.biotechadv.2012.04.007"
Chalmandrier L., Muenkemueller T., Gallien L., de Bello F., Mazel F., Lavergne S. & Thuiller W. 2013: A family of null models to distinguish between environmental filtering and biotic interactions in functional diversity patterns. Journal of Vegetation Science 24, 853 - 864. doi: "10.1111/jvs.12031"