Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Sklenář P., Kučerová A., Macek P. & Macková J. 2012: The frost-resistance mechanism in paramo plants is related to geographic origin. New Zealand Journal of Botany 50, 391 - 400. doi:10.1080/0028825X.2012.706225
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: Introduction. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 9 - 10.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1001. Seseli osseum CRANTZ - sesel sivý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 47 - 47.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1002. Seseli annuum L. - sesel roční. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 48 - 48.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1006. Meum athamanticum JACQ. - koprník štětinolistý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 50 - 50.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1007. Selinum carvifolia (L.) L. - olešník kmínolistý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 50 - 50.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1009. Oenanthe aquatica (L.) POIR. - halucha vodní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 51 - 51.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1012. Pastinaca sativa L. - pastinák setý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 53 - 53.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1016. Peucedanum cervaria (L.) LAREYR. - smldník jelení. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 55 - 55.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1017. Peucedanum oreoselinum (L.) MOENCH - smldník olešníkovitý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 55 - 55.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1018. Peucedanum palustre (L.) MOENCH - smldník bahenní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 56 - 56.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1019. Sanicula europaea L. - žindava evropská. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 56 - 56.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1020. Astrantia major L. - jarmanka větší. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 57 - 57.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1021. Hacquetia epipactis (SCOP.) DC. - hvězdnatec zubatý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 57 - 57.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1022. Eryngium campestre L. - máčka ladní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 58 - 58.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1023. Euonymus europaeus L. - brslen evropský. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 59 - 59.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1026. Lonicera xylosteum L. - zimolez obyčejný. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 60 - 60.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1028. Viburnum opulus L. - kalina obecná. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 61 - 61.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1029. Viburnum lantana L. - kalina tušalaj. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 61 - 61.
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1030. Sambucus nigra L. - bez černý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 62 - 62.