Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Chenopodium pumilio R. Br., 1810 - merlík trpasličí. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 107 - 107.
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Chenopodium strictum Roth, 1821 - merlík tuhý. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 107 - 108.
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Chenopodium vulvaria L., 1753 - merlík smrdutý. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 108 - 109.
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Mimulus guttatus DC., 1813 - kejklířka skvrnitá. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 130 - 131.
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Panicum capillare L. subsp. capillare, 1753 - proso vláskovité pravé. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 136 - 136.
Mandák B. & Sádlo J. 2006: Setaria faberi F. Hermann, 1910 - bér ohnutý. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 176 - 176.
Mandák B.& Sádlo. J 2006: Chenopodium botrys L., 1753 - merlík hroznový. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 106 - 106.
Mandakova T. & Munzbergova Z 2006: Distribution and ecology of cytotypes of the Aster amellus aggregates in the Czech Republic. Annals of Botany 98, 845 - 856 .
Maršálek B., Bláha L., Babica P., Adamovský O., Kohoutek J., Bláhová L., Maršálková E., Sukačová K. & Feldmannová M. 2006: The system for complex monitoring of toxic cyanobacteria in the czech Republic reservoirs. In: BooK of abstract, Reservoir Limnology And Water Quality, ISBN 80-86188-23-X, 109 - 112.
Maršálek B., Drábková M., Maršálková E., Feldmannová M. & Jančula D. 2006: Omezení masového rozvoje plantkonních sinic: sumarizace metod. Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, 114 - 131.
Maršálek B. & Feldmannová M. 2006: Techniky pro ošetření sedimentů v nádržích. In: Maršálek B., Feldmannová M. & Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 139 - 143.
Maršálek B. & Gregor J. 2006: Přehled metod pro kvantifikaci biomasy planktonních cyanobakterií (sinic). In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (eds.) Cyanobakterie 2006 - biologie, toxikologie, management, 80 - 85.
Maršálek B., Hořanská L., Maršálková E. & Feldmanová M. 2006: Metody hodnocení účinnosti korekčních zásahů pro omezení masového rozvoje planktoních sinic. In: Maršálek B., Feldmanová M., Maršálková E. (Eds.) Cyanobakterie 2006, Brno, Česká republika, 96 - 98.
Maršálek B., Jedličková B., Feldmannová M., Jančula D., Maršálková E. & Drábková M. 2006: Databáze metod, technik a prostředků pro omezení masového rozvoje planktonních sinic. Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (ed.) Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, 165 - 167.
Maršálek B., Maršálková E. & Feldmannová M. 2006: Plánování korekčních zásahů pro omezení masového rozvoje planktonních sinic,. In: Maršálek B., Feldmannová M. & Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 161 - 164.
Maršálek B., Maršálková E. & Feldmannová M. 2006: Základní principy omezení masového rozvoje cyanobakterií. In: Maršálek B., Feldmannová M. & Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 111 - 113.
Maršálková E. & Maršálek B. 2006: Technologie pro odstraňování cyanotoxinů ve vodárenských procesech. In: Maršálek B., Feldmannová M. & Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 105 - 108.
Martínková J., Klimešová J. & Mihulka S. 2006: Vegetative regeneration of biennial Oenothera species after disturbance: field observations and experiment. Flora 201, 287 - 297.
Mertanová S., Smatanová J. et al. 2006: Zoznam taxónov zaznamenaných na Floristickom kurze Pruské 2003. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 28, 31 - 102.
Mihulka S., Pyšek P., Martínková J. & Jarošík V. 2006: Invasiveness of Oenothera congeners alien to Europe: Jack of all trades, master of invasion? Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 8, 83 - 96.