Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Rybníček K., Rybníčková E. 2004: Pollen analyses of sediments from the summit of the Praděd range in the Hrubý Jeseník Mts (Eastern Sudetes). Preslia 76, 331 - 347.
Rydlová J. & Vosátka M. 2004: Structure, dynamics, and restoration of plant communities: do arbuscular mycorrhizae matter? Island Press, 189 - 229.
Sádlo 2004: Přírodní podmínky okolí Čelákovic: krajina, vegetace, člověk. Špaček J (ed.), 100 let městského muzea v Čelákovicích 1, 57 - 111.
Sádlo J. 2004: Barunčino znovunabyté panenství. Vesmír 83, 461 - 467.
Sádlo J. 2004: Krajina pražského east endu. Vesmír 83, 525 - 533.
Sádlo J. 2004: Neolit skončil, zapomeňte. Vesmír 83, 398 - 403.
Sádlo J. 2004: Zavlečené rostliny. Jak je to u nás doma? Vesmír 83, 80 - 85.
Sádlo J. 2004: Zavlečené rostliny. Sklízíme, co jsme zaseli? Vesmír 83, 35 - 40.
Sádlo J. & Pyšek P. 2004: Zelení cizinci a nové krajiny 3. S vlky výt: alternativy boje s invazními rostlinami. Vesmír 83, 140 - 145.
Sádlo J. & Pyšek P. 2004: Zelení cizinci a nové krajiny 4. Zelení cizinci přicházejí: hříčky, hry a dramata. Vesmír 83, 200 - 206.
Skálová H. 2004: Jak rostliny mění světelné podmínky ve svém okolí. Živa 5, 201 - 203.
Skálová H. 2004: Jak rostliny reagují na změny světelných podmínek ve svém okolí. Živa 6, 251 - 253.
Suda J. 2004: Genome size variation in Central European species of Cirsium (Compositae) and their natural hybrids..
Suda J., Malcová R., Abazid D., Banaš M., Procházka F., Štech M. & Šída O. 2004: Cytotype distribution in Empetrum (Ericaceae) at various spatial scales in the Czech Republic. Folia Geobotanica 39, 161 - 171.
Suda J., Plačková I. & Rosenbaumová R. 2004: Variation in Lamium subg. Galeobdolon (Lamiaceae) – insights from ploidy levels, morphology and isozymes..
Suzuki J., Herben T. & Maki M. 2004: An under-appreciated difficulty: sampling of plant populations for analysis using molecular markers. Evolutionary Ecology 18, 625 - 646.
Svobodová H. 2004: Migrace klimaxových dřevin na Šumavě v holocénu. Kolbek J. & Valachovič M. [eds], Vegetační výzkum a mapování regionů – Hranice v geobotanike. Bull. Slov. Bot. Spoloč., Bratislava, 207 - 216.
Svobodová H. 2004: Migrace klimaxových dřevin na Šumavě v holocénu, In: Kolbek, J., Valachovič, M. (EDs.): Vegetační výzkum a mapování regionů. - Hranice v geobotanike., Bull.Slov.Bot.Spoloč., Bratislava, Suppl.11, 207-216. In: Kolbek, J., Valachovič, M. (EDs.): Vegetační výzkum a mapování regionů. - Hranice v geobotanike., Bull.Slov.Bot.Spoloč., 207 - 216.
Škabrada J. & Kyncl T. 2004: Datování gotických krovů na Starém Městě v Praze. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2003, 198 - 222.
Šmíd R., Klimeš D., Dušek L., Jarkovský J., Maršálek B., Bláha L., Hofman J., Čupr P. & Holoubek I. 2004: Datatest (verze 2.0). Výukový interaktivní systém pro ekotoxikologické testy a jeho aplikace. EB 4/ Ekomonitor, 189 - 192.