Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Křivánek M. & Pyšek P. 2008: Forestry and horticulture as pathways of plant invasions: a database of alien woody plants in the Czech Republic. In: Tokarska-Guzik B., Brock J. H., Brundu G., Child L., Daehler C. C. & Pyšek P. (eds), Plant invasions: Human perception, ecological impacts and management, p. 21–38, Backhuys Publisher, Leiden, 21 - 38.
Kubala L., Bláhová L., Kordačová L., Okénková K., Bártová K. & Bláha L. 2008: Lipopolysacharidy sinic, jejich stanovení a související toxicita. In: Maršálek B., Vinklárková D., Maršálková E. (eds.), Sborník Cyanobakterie 2008, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ISBN 978-80-86188-26-3, 51 - 56.
Kubátová B., Trávníček P., Bastlová D., Čurn V., Jarolímová V. & Suda J. 2008: DNA-ploidy level variation in native and invasive populations of Lythrum salicaria L. (Lythraceae) at large geographic scale. Journal of Biogeography 35, 167 - 176. doi:10.1111/j.1365-2699.2007.01781.x
Kubinyi A., Laszlovszky J. & Szabó P. 2008: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Martin Opitz Kiadó, Budapest, 1 - 468.
Kučerová A., Rektoris L., Štechová T. & Bastl M. 2008: Disturbances on a wooded raised bog - How windthrow, bark beetle and fire affect vegetation and soil water quality? Folia Geobotanica 43, 49 - 67.
Kukwa M., Schiefelbein U., Czarnota P., Halda J., Kubiak D., Palice Z. & Naczk A. 2008: Notes on some noteworthy lichens and allied fungi found in the Białowieza primeval forest in Poland. Bryonora 41, 1 - 11.
Kuneš P., Pelánková B., Chytrý M., Jankovská V., Pokorný P. & Petr L. 2008: Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern central Europe using modern analogues from southern Siberia. Journal of Biogeography 35, 2223 - 2236. doi:10.1111/j.1365-2699.2008.01974.x
Kúr P., Štech M. & Šumberová K. 2008: Spergularia echinosperma (Čelak.) A. & Gr.- kuřinka ostnosemenná. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 48, 99 - 102.
Lambdon P. W., Pyšek P., Basnou C., Hejda M., Arianoutsou M., Essl F., Jarošík V., Pergl J., Winter M., Anastasiu P., Andriopoulos P., Bazos I., Brundu G., Celesti-Grapow L., Chassot P., Delipetrou P., Josefsson M., Kark S., Klotz S., Kokkoris Y., Kühn I., Marchante H., Perglová I., Pino J., Vila M., Zikos A., Roy D. & Hulme P. 2008: Alien flora of Europe: species diversity, temporal trends, geographical patterns and research needs. Preslia 80, 101 - 149.
Lanta, V., Janeček, S. & Doležal, J. 2008: Radial growth and ring formation process in clonal plant Eriophorum angustifolium on postmined peatland in the Šumava Mts., Czech Republic. Annales Botanici Fennici 45, 44 - 54.
Lanta V. & Lepš J. 2008: Effect of plant species richness on weed invasion in experimental plant communities. Plant Ecology 198, 253 - 263.
La Sorte F. A., McKinney M. L., Pyšek P., Klotz S., Rapson G. J., Celesti-Grapow L. & Thompson K. 2008: Distance decay of similarity among European urban floras: the impact of anthropogenic activities on beta diversity. Global Ecology and Biogeography 17, 363 - 371.
Latzel V., Mihulka S. & Klimešová J. 2008: Plant traits and regeneration of urban plant community after disturbance: Does the bud bank play any role? Applied Vegetation Science 11, 387 - 394.
Lepší M., Vít P., Lepší P., Boublík K. & Suda J. 2008: Sorbus milensis, a new hybridogenous species from northwestern Bohemia. Preslia 80, 229 - 244.
Lhotáková Z., Albrechtová J., Janáček J. & Kubínová L. 2008: Advantages and pitfalls of using free-hand sections of frozen needles for three-dimensional analysis of mesophyll by stereology and confocal microscopy. Journal of Microscopy-Oxford 232, 56 - 63.
Lisická E., Lackovičová A., Liška J., Lökös L. & Lisický M. J. 2008: Physcia aipolioides – ein Beispiel einer invasiven Flechte oder einer unterschätzten Verbreitung? Sauteria 15, 303 - 318.
Liška J. 2008: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXI. Bryonora 42, 46 - 48.
Liška J. & Herben T. 2008: Long-term changes of epiphytic lichen species composition over landscape gradients: an 18 year time series. Lichenologist 40, 437 - 448.
Liška J., Palice Z. & Slavíková Š. 2008: Checklist and Red List of lichens of the Czech Republic. Preslia 80, 151 - 182.
Loureiro J., Doležel J., Greilhuber J., Santos C. & Suda J. 2008: Plant flow cytometry - far beyond the stone age. Cytometry Part A 73A, 579 - 580. doi:10.1002/cyto.a.20578