Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Reif J., Sedláček O., Hořák D., Riegert J., Pešata M.,Hrázský Z. & Janeček Š. 2007: Habitat preferences of birds in a montane forest mosaic in the Bamenda. Ostrich 76/2007, 31 - 36.
Richardson D. M., Holmes P. M., Esler K. J., Galatowitsch S. M., Stromberg J. C., Kirkman S. P., Pyšek P. & Hobbs R. J. 2007: Riparian vegetation: degradation, alien plant invasions, and restoration prospects. Diversity and Distributions 13, 126 - 139.
Richardson D. M. & Pyšek P. 2007: Classics in physical geography revisited: Elton, C.S. 1958: The ecology of invasions by animals and plants. London: Methuen. Progress in Physical Geography 31, 659 - 666.
Rioual P., Andrieu-Ponel V., de Beaulieu J.-L., Reille M., Svobodová H. & Battarbee R. W. 2007: Diatom responses to limnological and climatic changes at Ribains Maar (French Massif Central) during the Eemian and Early Würm. Quaternary Science Reviews 26, 1557 - 1609. doi:10.1016/j.quascirev.2007.03.009
Roleček J., Chytrý M., Hájek M., Lvončík S. & Tichý L. 2007: Sampling design in large-scale vegetation studies: Do not sacrifice ecological thinking to statistical purism!. Folia Geobotanica 42, 199 - 208.
Rothanzl J., Kotoučová M., Hrabinová I., Plačková I. & Herben T. 2007: Genetic differentiation of Agrostis capillaris in a grassland system with stable heterogeneity due to terricolous ants. Journal of Ecology 95, 197 - 207.
Rychnovská M., & Fiala K. 2007: Vraťme se ke kořenům. Veronica 21, 2 - 5.
Řeháková K., Johansen J.R., Casamatta D.A., Xuesong L. & Vincent J. 2007: Morphological and molecular characterization of selected desert soil cyanobacteria: three species new to science including Mojavia pulchra gen. et sp. nov. Phycologia 46, 481 - 502.
sádlo J. 2007: Jak umění rozvíjí citlivost k přírodě. In Bartoš M. ed., Krajinou pochybností, sborník úvah z Ekologických dnů Olomouc 2005 a 2006, OPS Nymburk-Olomouc, 187 - 190.
Sádlo J. 2007: Diverzita vegetace České republiky, její příčiny a historický vývoj. In: Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, 2007, 526 p., 53 - 65.
Sádlo J. 2007: Příroda a lidé na Králicku. Poznámky k ekologické optimalizaci krajiny. In: Konferencja Klodzko-Orlicka 2007, Biuletyn, 157 - 162.
Sádlo J. & Boublík K. 2007: Chránit přírodu znamená chránit kulturu. Naše lesy potřebují obojí. Veronica 22, 21 - 22.
Sádlo J., Härtel H. & Marková I. 2007: Diversity of flora and vegetation of the sandstone areas in the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic/Germany/Poland). In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. (eds.), Sandstone Landscapes. Academia, Praha., 161 - 176.
Sádlo J. & Heben T. 2007: Disturbance, denudation/accumulation dynamics and vegetation patterns in sandstone regions. In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. (eds.), Sandstone Landscapes. Academia, Praha., 205 - 212.
Sádlo J., Chytrý M. & Černý T. 2007: Pionýrská vegetace písčin a mělkých půd (Koelerio-Corynephoretea). In: Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, 2007, 526 p., 320 - 365.
Sádlo J., Chytrý M. & Pyšek P. 2007: Regional species pools of vascular plants in habitats of theCzech Republic. Preslia 79, 303 - 321.
Schönswetter P., Lachmayer M., Lettner C., Prehsler D., Rechnitzer S., Reich D. S., Sonnleitner M., Wagner I., Hülber K., Schneeweiss G. M., Trávníček P. & Suda J. 2007: Sympatric diploid and hexaploid cytotypes of Senecio carniolicus (Asteraceae) in the Eastern Alps are separated along an altitudinal gradient. Journal of Plant Research 120, 721 - 725. doi:10.1007/s10265-007-0108-x
Schönswetter P., Suda J., Popp M., Weiss-Schneeweiss H. & Brochmann C. 2007: Circumpolar phylogeography of Juncus biglumis (Juncaceae) inferred from AFLP fingerprints, cpDNA sequences, nuclear DNA content and chromosome numbers. Molecular Phylogenetics and Evolution 42, 92 - 103.
Singh, S. M. & Elster, J 2007: Cyanobacteria in Antarctic lake environments: a mini-review. In: J. Seckbach (ed.), Algae and Cyanobacteria in Extreme Environments, 2007, Springer. ISBN 978-1-4020-6111-0, 303 - 320.
Skocovská B., Hilscherová K., Babica P., Adamovský O., Bandouchová H., Horaková J., Knotková Z., Maršálek B., Pasková V. & Pikula J. 2007: Effects of cyanobacterial biomass on the Japanese quail. Toxicon 49, 793 - 803.