Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kočár P., Šlézar P., Jankovská V. & Kočárová R. 2008: Environmentální a archeologický výzkum příkopu kostela sv.Marka v Litovli - vztah nivy řeky Moravy a vrcholně středověkého města. Ve službách archeologie 2008, 157 - 170.
Kohoutek J., Babica P., Blaha L. & Marsalek B. 2008: A novel approach for monitoring of cyanobacterial toxins: development and evaluation of the passive sampler for microcystins. Analytical and Bioanalytical Chemistry 390, 1167 - 1172 .
Kohoutek J., Babica P., Bláha L. & Maršálek B. 2008: Nový přístup ke sledování microcystinů ve vodě - vývoj a optimalizace pasivního vzorkovače. In: Maršálek B., Vinklárková D., Maršálková E. (eds.), Sborník Cyanobakterie 2008, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ISBN 978-80-86188-26-3, 67 - 70.
Kochánková J. & Mandák B. 2008: Biological flora of Central Europe: Atriplex tatarica L. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 10, 217 - 229.
Kolář F., Kubešová M., Těšitel J., Koutecký P. 2008: Květena vesnic v CHKO Blanský les. Zprávy ČBS 42, 89 - 104.
Kolbek J. 2008: Orchideje na zahradě. Zprávy České Botanické Společnosti, Sekerka P., Obdržálek J & Ponert J. 43, 65 - 66.
Kolbek J. & Alves R. J. V. 2008: Impacts of cattle, fire and wind in rocky savannas, Southeastern Brazil. Acta Universitatis Carolinae Environmentalica 22, 111 - 130.
Kolbek J. & Bukovská Z. eds 2008: Academy of Sciences of the Czech Republic. knižní publikace, 1 - 91.
Kolbek J. & Jarolimek I. 2008: Man-influenced vegetation of North Korea. Linzer Biol. Beitr. 40, 381 - 404.
Komárek J. 2008: Antarktické vegetační oázy 6. Sinice a řasy. Živa 56, 260 - 264.
Komárek J. 2008: The cyanobacterial genus Macrospermum. Fottea 8, 79 - 86.
Komárek J. & Elster J. 2008: Ecological background of cyanobacterial assemblages of the northern part of James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica. Polish Polar Research 29, 17 - 32.
Komárek J., Elster J. & Komárek O. 2008: Diversity of the cyanobacterial microflora of the northern part of James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica. Polar Biology 31, 853 - 865.
Komárek J. & Komárková J. 2008: Výskyt a šíření planktoních sinic v ČR. In: Marsalek B., Vinklarkova D., Marsalkova E. (eds.), Sbornik Cyanobakterie 2008, Botanicky ustav AV CR, Pruhonice, ISBN 978-80-86188-26-3, 13 - 17.
Komárek J. & Zapomělová E. 2008: Planktic morphospecies of the cyanobacterial genus Anabaena = subg. Dolichospermum – 2. part: straight types. Fottea 8, 1 - 14.
Kopp R. 2008: Toxiny sinic v rybách - realita ČR. Veronica 12, 11 - 13.
Kopp R., Adamovský O., Hilscherová K., Ziková A., Mareš J., Navrátil S., Palíková M., Hlávková J., Babica P., Maršálek B. & Bláha L. 2008: Akumulace microcystinů v rybách a potravních řetězcích. In: Maršálek B., Vinklárková D., Maršálková E. (eds.), Sborník Cyanobakterie 2008, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ISBN 978-80-86188-26-3, 34 - 40.
Kopp R., Lang Š., Ziková A. & Mareš J. 2008: Změny spotřeby kyslíku a exkrece amoniakálního dusíku u tilapie nilské (Oreochromis niloticus) v závislosti na množství proteinu v krmivu. In: Sborník XI. Česká ichtyologická konference, 121 - 125.
Kopp R., Ziková A., Adamovský O., Brabec T., Straková L. & Mareš J. 2008: Modulace sinic vodního květu a obsah microcystinů v rybnících jižní Moravy v závislosti na intenzitě hospodaření. In: Sborník XI. Česká ichtyologická konference, 11 - 13.
Kopp R., Ziková A., Mareš J., Navrátil S., Adamovský O. & Palíková M. 2008: Diversity and toxin content of cyanobacteria in fish ponds (South Moravia, Czech Republic) related to fishery management intensity. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 56, 111 - 117.