Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
te Beest M., Le Roux J. J., Richardson D. M., Brysting A. K., Suda J., Kubešová M. & Pyšek P. 2012: The more the better? The role of polyploidy in facilitating plant invasions. Annals of Botany 109, 19 - 45. doi:doi: 10.1093/aob/mcr277
Trávníček P., Jersáková J., Kubátová B., Krejčíková J., Bateman R. M., Lučanová M., Krajníková E., Těšitelová T., Štípková Z., Amardeilh J.-P., Brzosko E., Jermakowicz E., Cabanne O., Durka W., Efimov P., Hedrén M., Hermosilla C. E., Kreutz K., Kull T., Marchand O., Rey M., Schiestl F. P., Čurn V. & Suda J. 2012: Minority cytotypes in European populations of the Gymnadenia conopsea complex (Orchidaceae) greatly increase intraspecific and intrapopulation diversity. Annals of Botany 110, 977 - 986. doi:10.1093/aob/mcs171
Tropek R., Kadlec T., Hejda M., Kocarek P., Skuhrovec J., Malenovksy P., Vodka S., Spitzer L., Banar P. & Konvicka M. 2012: Technical reclamations are wasting the conservation potential of post - mining sites. A case study of black coal spoil dumps. Ecological Engineering 43, 13 - 18. doi:10.1016/j.ecoleng.2011.10.010
Tropek R. & Prach K. 2012: Mining and post-industrial sites - Introduction. In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W., Prach K. (eds.) Ecological restoration in the Czech Republic. AOPK, Praha., 89 - 93.
Tropek R. & Prach K. 2012: Místa narušená těžbou – úvod. In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice, pp. 45-46. AOPK, Praha., 89 - 93.
Trybush S. O., Jahodová Š., Čížková L., Karp A. & Hanley S. J. 2012: High levels of genetic diversity in Salix viminalis of the Czech Republac as revealed by microsatellite markers. BioEnergy Research 5, 969 - 977. doi:10.1007/s12155-012-9212-4
Tůma T., Fiala K., Záhora J. & Holub P. 2012: The role of Athyrium distentifolium in reduction of soil acidification and base cation losses due to acid deposition in a deforested mountain area. Plant and Soil 354, 107 - 120. doi:10.1007/s11104-011-1048-8
Ugurlu E., Roleček J. & Bergmeier E. 2012: Oak woodland vegetation of Turkey-a first overview based on multivariate statistics. Applied Vegetation Science 15, 590 - 608. doi:10.1111/j.1654-109X.2012.01192.x
Urbanová Z., Picek T., Hájek T., Bufková I. & Tuittila E.-S. 2012: Vegetation and carbon gas dynamics under a changed hydrological regime in central European peatlands. Plant Ecology & Diversity 5, 89 - 103. doi:10.1080/17550874.2012.688069
Verheyen K., Baeten L., De Frenne P., Bernhardt-Römermann M., Brunet J., Cornelis J., Decocq G., Dierschke H., Eriksson O., Hédl R., Heinken T., Hermy M., Hommel P., Kirby K., Naaf T., Peterken G., Petřík P., Pfadenhauer J., Van Calster H., Walther G.-R., Wulf M. & Verstraeten G. 2012: Driving factors behind the eutrophication signal in understorey plant communities of deciduous temperate forests. Journal of Ecology 100, 352 - 365. doi:10.1111/j.1365-2745.2011.01928.x
Viehmannová I., Trávníčková M., Špatenková E., Černá M. & Trávníček P. 2012: Induced polyploidization and its influence on yield, morphological, and qualitative characteristics of microtubers in Ullucus tuberosus. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 109, 83 - 90. doi:10.1007/s11240-011-0076-7
Vilímová J. & Suda J. 2012: Organismy - strom života. Nakladatelství P3K, Praha, 1 - 52.
Vitek E., Danihelka J. & Adler W. 2012: Viola x palmata L. (Violaceae) new for Austria and Europe. Annalen des Naturhistorischen Museums Wien, ser. B 113, 264 - 265.
Vítková M., Vítek O. & Müllerová J. 2012: Antropogenní změny vegetace nad horní hranicí lesa v Krkonošském národním parku s důrazem na vliv turistiky. Opera Corcontica 2012, 5 - 30.
Vít P., Lepší M. & Lepší P. 2012: There is no diploid apomict among Czech Sorbus species: a biosystematic revision of S. eximia and discovery of S. barrandienica. Preslia 84, 71 - 96.
Vohník M., Burdíková Z. & Wilkinson D. M. 2012: Testate Amoebae Communities in the Rhizosphere of Rhododendron ponticum (Ericaceae) in an Evergreen Broadleaf Forest in Southern Spain. Acta protozoologica 51, 259 - 269. doi:10.4467/16890027AP.12.021.0767
Vohník M., Sadowsky J. J., Kohout P., Lhotáková Z., Nestby R. & Kolařík M. 2012: Novel root-fungus symbiosis in Ericaceae: sheathed ericoid mycorrhiza formed by a hitherto undescribed basidiomycete with affinities to Trechisporales. PLoS One 7, 1 - 16. doi:10.1371/journal.pone.0039524
Vohník M., Sadowsky J. J., Lukešová T., Albrechtová J. & Vosátka M. 2012: Inoculation with a ligninolytic basidiomycete, but not root symbiotic ascomycetes, positively affects growth of highbush blueberry (Ericaceae) grown in a pine litter substrate. Plant and Soil 355, 341 - 352. doi:10.1007/s11104-011-1106-2
Vojta J., Brůna J., Kubát M. & Drhovská L. 2012: Případová studie: Doupovské hory - biodiverzita vs. velkoplošná sukcese. In: Machar I., Drobilová L. a kolektiv Ochrana přírody a krajiny v České republice, CD-ROM, Univerzita Palackého, Olomouc, 212 - 220.
Vondrák J. 2012: [Recenze]: Biomonitoring, ecology, and systematics of lichens. [Bates, S. T.; Bungartz, F.; Lücking, R.; Herrera-Campos, M.; Zambrano, A.: Biomonitoring, ecology, and systematics of lichens.]. The Bryologist 115, 636 - 637. doi:10.1639/BRYOLOGIST-D-12-00046.1