Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1138. Veronica scutellata L. - rozrazil štítkovitý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 116 - 116
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1143. Melampyrum nemorosum L. - černýš hajný. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4 Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 118 - 118
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1144. Melampyrum bohemicum KERNER - černýš český. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 119 - 119
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1145. Melampyrum sylvaticum agg. - černýš lesní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 119 - 119
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1146. Melampyrum pratense L. - černýš luční. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 120 - 120
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1147. Melampyrum arvense L. - černýš rolní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 120 - 120
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1148. Euphrasia rostkoviana HAYNE - světlík lékařský. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 121 - 121
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1153. Odontites vernus (BELLARDI) DUMORT. - zdravínek jarní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 123 - 123
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1154. Orthantha lutea (L.) WETTST. - zahořanka žlutá. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 124 - 124
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1155. Bartsia alpina L. - lepnice alpská. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 124 - 124
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1158. Pedicularis palustris L. - všivec bahenní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 126 - 126
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1159. Pedicularis sylvatica L. - všivec ladní. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 126 - 126
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1161. Rhinanthus minor L. - kokrhel menší. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 127 - 127
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1162. Rhinanthus pulcher SCHUMMEL - kokrhel sličný. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 128 - 128
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1163. Rhinanthus major L. - kokrhel větší. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 128 - 128
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1164. Rhinanthus alectorolophus (SCOP.) POLLICH - kokrhel luštinec. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 129 - 129
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1165. Lathraea squamaria L. - podbílek šupinatý. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 129 - 129
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1168. Pinguicula bohemica KRAJINA - tučnice česká. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 131 - 131
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1171. Plantago media L. - jitrocel prostřední. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 132 - 132
Slavík B. & Štěpánková J. 2012: 1175. Verbena officinalis L. - sporýš lékařský. In: Štěpánková J. (ed.) Phytocartographical syntheses of the Czech Republic 4. Academia, Praha, Institute of Botany, Průhonice, 134 - 134