Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Guo Q., Cade B. S., Dawson W., Essl F., Kreft H., Pergl J., van Kleunen M., Weigelt P., Winter M. & Pyšek P. 2021: Latitudinal patterns of alien plant invasions. Journal of Biogeography 48, 253 - 262. doi:10.1111/jbi.13943
Hadinec J., Prančl J. & Ducháček M. 2021: Floristický příspěvek k dosud nenapsané nové Květeně Prahy. II. Muzeum a Současnost, Roztoky, ser. natur. 32, 9 - 50.
Haesen S., Lembrechts J. J., De Frenne P., Lenoir J., Aalto J., Ashcroft M. B., Kopecký M., Luoto M., Maclean I., Nijs I., Niittynen P., van den Hoogen J., Arriga N., Brůna J., Buchmann N., Čiliak M., Collalti A., De Lombaerde E., Descombes P., Gharun M., Goded I., Govaert S., Greiser C., Grelle A., Gruening C., Hederová L., Hylander K., Kreyling J., Kruijt B., Macek M., Máliš F., Man M., Manca G., Matula R., Meeussen C., Merinero S., Minerbi S., Montagnani L., Muffler L., Ogaya R., Penuelas J., Plichta R., Portillo-Estrada M., Schmeddes J., Shekhar A., Spicher F., Ujházyová M., Vangansbeke P., Weigel R., Wild J., Zellweger F. & Van Meerbeek K. 2021: ForestTemp – Sub-canopy microclimate temperatures of European forests. Global Change Biology 27, 6307 - 6319. doi:10.1111/gcb.15892
Hájek M., Hájková P., Apostolova I., Sopotlieva D., Goia I. & Dítě D. 2021: The vegetation of rich fens (Sphagno warnstorfii Tomentypnion nitentis) at the southeastern margins of their European range. Vegetation Classification and Survey 2, 177 - 190. doi:10.3897/VCS/2021/69118
Hájek M., Hájková P., Goia I., Dítě D. & Plášek V. 2021: Variability and classification of Carpathian calcium-rich fens: breaking the state borders. Preslia 93, 203 - 235. doi:10.23855/preslia.2021.203
Haubrock P. J., Turbelin A. J., Cuthbert R. N., Novoa A., Taylor N. G., Angulo E., Ballesteros-Mejia L., Bodey T. W., Capinha C., Diagne C., Essl F., Golivets M., Kirichenko N., Kourantidou M., Leroy B., Renault D., Verbrugge L. & Courchamp F. 2021: Economic costs of invasive alien species across Europe. NeoBiota 67, 153 - 190. doi:10.3897/neobiota.67.58196
Hauerová R., Hauer T., Kaštovský J., Komárek J., Lepšová-Skácelová O. & Mareš J. 2021: Tenebriella gen. nov. – The dark twin of Oscillatoria. Molecular Phylogenetics and Evolution 165, 1 - 18. doi:10.1016/j.ympev.2021.107293
Hédl R. 2021: Les je to, co roste samo. Vesmír 100, 162 - 165.
Hédl R. & Chudomelová M. 2021: Echinops sphaerocephalus. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70, 246 - 247.
Hédl R. & Chudomelová M. 2021: Mercurialis annua. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70, 251 - 251.
Hédl R. & Taraška V. 2021: Geranium sibiricum. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70, 247 - 247.
Hédl R. & Taraška V. 2021: Kukačka aneb Exkurze do lomu za léčebnou. Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 10, 33 - 38.
Hédl R., Taraška V. & Chudomelová M. 2021: Solanum decipiens. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 70, 255 - 255.
Hegedüšová K., Žarnovičan H., Kanka R., Šuvada R., Kollár J., Galvánek D. & Roleček J. 2021: Thermophilous oak forests in Slovakia: classification of vegetation and an expert system. Preslia 93, 89 - 123. https://doi.org/10.23855/preslia.2021.089
Hegedüšová Vantarová K., Roleček J., Žarnovičan H. & Kanka R. 2021: Quercetea pubescentis. In: Valachovič M., Kliment J. & Hegedüšová (eds.) Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 6. Vegetácia lesov a krovín, Veda, Bratislava., 231 - 292.
Hejda M., Sádlo J., Kutlvašr J., Petřík P., Vítková M., Vojík M., Pyšek P. & Pergl J. 2021: Impact of invasive and native dominants on species richness and diversity of plant communities. Preslia 93, 181 - 201. doi:10.23855/preslia.2021.181
Hejduková E. & Nedbalová L. 2021: Experimental freezing of freshwater pennate diatoms from polar habitats. Protoplasma 258, 1213 - 1229. doi:10.1007/s00709-021-01648-8
Hiiesalu I., Klimešová J., Doležal J., Mudrák O., Götzenberger L., Horník J. & de Bello F. 2021: Hidden below‐ground plant diversity buffers against species loss during land‐use change in species‐rich grasslands. Journal of Vegetation Science 32, 1 - 12. doi:10.1111/jvs.12971
Hofmeister J., Vondrák J., Malíček J., Palice Z. & Šoun J. 2021: Ochrana biodiverzity horských smrčin za kůrovcové kalamity – lišejníky v NPR Boubínský prales. Živa 69, 157 - 161.
Holá E., Tenčík A., Jandová J., Manukjanová A., Singh P., Tkáčiková J., Novotný I., Man M., Plaček J. & Soldán Z. 2021: Mechorosty zaznamenané v průběhu 32. podzimního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Brdech. Bryonora 67, 24 - 35.