Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Janssen J. A. M., Rodwell J. S., García Criado M., Gubbay S., Haynes T., Nieto A., Sanders N., Landucci F., Loidi J., Ssymank A., Tahvanainen T., Valderrabano M., Acosta A., Aronsson M., Arts G., Attorre F., Bergmeier E., Bijlsma R.-J., Bioret F., Biţă-Nicolae C., Biurrun I., Calix M., Capelo J., Čarni A., Chytrý M., Dengler J., Dimopoulos P., Essl F., Gardfjell H., Gigante D., Giusso del Galdo G., Hájek M., Jansen F., Jansen S., Kapfer J., Mickolajczak A., Molina J. A., Molnár Z., Paternoster D., Piernik A., Poulin B., Renaux B., Schaminée J. H. J., Šumberová K., Toivonen H., Tonteri T., Tsiripidis I., Tzonev R. & Valachovič M. 2016: European Red List of Habitats - Part 2. Terrestrial and freshwater habitats. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 1 - 38. doi:10.2779/091372
Jehlík V., Dostálek J. & Frantík T. 2016: Threatened plant species in the river ports of Central Europe: a potential for nature conservation. Urban Ecosystems 19, 999 - 1012. doi:10.1007/s11252-015-0510-4
Jooste M., Dreyer L. L. & Oberlander K. 2016: The phylogenetic significance of leaf anatomical traits of southern African Oxalis. BMC Evolutionary Biology 16, 1 - 19.
Jørgensen P. M. & Palice Z. 2016: Leptogium insigne new to Ecuador, with notes on its generic position. Evansia 33, 14 - 17. doi:10.1639/0747-9859-33.1.14
Juráň, J. 2016: Trachelomonas bituricensis var. lotharingia M.L. Poucques 1952, a morphologically interesting, rare euglenoid new to the algal flora of the Czech Republic. PhytoKeys 61, 81 - 91. doi:10.3897/phytokeys.61.7408
Kaplan Z. 2016: Umíme už efektivně podchytit rozšíření rostlin? Zprávy České botanické společnosti 51, 301 - 306.
Kaplan Z., Danihelka J., Lepší M., Lepší P., Ekrt., Chrtek J., Kocián J., Prančl J., Kobrlová L., Hroneš M. & Šulc V. 2016: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 3. Preslia 88, 459 - 544.
Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Ekrt L., Chrtek J. Jr., Zázvorka J., Grulich V., Řepka R., Prančl J., Ducháček M., Kúr P., Šumberová K. & Brůna J. 2016: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2. Preslia 88, 229 - 322.
Kasari L., Saar L., de Bello F., Takkis K. & Helm A. 2016: Hybrid ecosystems can contribute to local biodiversity conservation. Biodiversity and Conservation 25, 3023 - 3041. doi:10.1007/s10531-016-1218-3
Kirschner J., Oplaat C., Verhoeven K. J. F., Zeisek V., Uhlemann I., Trávníček B., Rasanen J., Wilschut R. A. & Štepánek J. 2016: Identification of oligoclonal agamospermous microspecies: taxonomic specialists versus microsatellites. Preslia 88, 1 - 17.
Kirschner J. & Tábor I. 2016: Typoid potential of cultivated introduced woody plants: A case study of the Wilson collections in Průhonice Park, Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 101, 93 - 99.
Kladivová A. & Munzbergová Z. 2016: Interacting effects of grazing and habitat conditions on seedling recruitment and establishment. Journal of Vegetation Science 27, 834 - 843. doi:10.1111/jvs.12395
Klimešová J., Nobis M. P. & Herben T. 2016: Links between shoot and plant longevity and plant economics spectrum: Environmental and demographic implications. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 22, 55 - 62. http://dx.doi.org/10.1016/j.ppees.2016.09.002
Klimešová J., Tackenberg O. T. & Herben T. 2016: Herbs are different: clonal and bud bank traits can matter more than leaf-height-seed traits. New Phytologist 210, 13 - 17.
Knappová J., Pánková H.& Münzbergová Z. 2016: Roles of Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Soil Abiotic Conditions in the Establishment of a Dry Grassland Community. PLoS One 11, 1 - 24. doi:10.1371/journal.pone.0158925
Kocián P., Danihelka J., Lengyel A., Chrtek J. jun., Ducháček M. & Kúr P. 2016: Limonka Gmelinova (Limonium gmelinii) na dálnicích České republiky. Acta rerum naturalium 19, 1 - 6.
Kolář F., Dušková E. & Sklenář P. 2016: Niche shifts and range expansions along cordilleras drove diversification in a high-elevation endemic plant genus in the tropical Andes. Molecular Ecology 25, 4593 - 4610.
Kolář F., Fuxová G., Záveská E., Nagano A. J., Hyklová L., Lučanová M., Kudoh H. & Marhold K. 2016: Northern glacial refugia and altitudinal niche divergence shape genome-wide differentiation in the emerging plant model Arabidopsis arenosa. Molecular Ecology 25, 3929 - 3949. doi:10.1111/mec.13721
Kolář F., Lučanová M., Záveská E., Fuxová G., Mandáková T., Španiel S., Senko D., Svitok M., Kolník M., Gudžinskas Z. & Marhold K. 2016: Ecological segregation does not drive the intricate parapatric distribution of diploid and tetraploid cytotypes of the Arabidopsis arenosa group (Brassicaceae). Biological Journal of the Linnean Society 119, 673 - 688. doi:10.1111/bij.12479
Kolář J. & Kučerová A. 2016: Pobřežnice jednokvětá - zajímavosti z ekologie jednoho kriticky ohroženého druhu. Botanika 4, 18 - 19.