Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Pärtel M., Öpik M., Moora M., Tedersoo L., Szava-Kovats R., Rosendahl S., Rillig M. C., Lekberg Y., Kreft H., Helgason T., Eriksson O., Davison J., de Bello F., Caruso T. & Zobel M. 2017: Historical biome distribution and recent human disturbance shape the diversity of arbuscular mycorrhizal fungi. New Phytologist 216, 227 - 238. doi:doi: 10.1111/nph.14695
Paštová L. 2017: Variation in leaf anatomy within the Elytrigia intermedia – E. ×mucronata – E. repens (Poaceae) hybrid complex. Phytologia Balcanica 23, 187 - 198.
Paukov A., Nordin A., Tibell L., Frolov I. & Vondrák J. 2017: Aspicilia goettweigensis (Megasporaceae, lichenized Ascomycetes) - a poorly known and overlooked species in Europe and Russia. Nordic Journal of Botany 35, 595 - 601. doi:10.1111/njb.01222
Paulič R. & Sádlo J. 2017: Hypochaeris maculata - prasetník plamatý. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 57, 20 - 22.
Paulů A., Harčariková L. & Münzbergová Z. 2017: Are there systematic differences in germination between rare and common species? A case study from central European mountains. Flora 236-237, 15 - 24. http://dx.doi.org/10.1016/j.flora.2017.09.004
Pavlíková Z., Holá D., Vlasáková B., Procházka T. & Münzbergová Z. 2017: Physiological and fitness differences between cytotypes vary with stress in a grassland perennial herb. PLoS One 12, 1 - 22. doi:10.1371/journal.pone.0188795
Pavlíková Z., Paštová L. & Münzbergová Z. 2017: Synthetic polyploids in Vicia cracca: methodology, effects on plant performance and aneuploidy. Plant Systematics and Evolution 303, 827 - 839. doi:10.1007/s00606-017-1414-y
Pergl J., Pyšek P., Bacher S., Essl F., Genovesi P., Harrower C. A., Hulme P. E., Jeschke J. M., Kenis M., Kühn I., Perglová I., Rabitsch W., Roques A., Roy D. B., Roy H. E., Vilà M., Winter M. & Nentwig W. 2017: Troubling travellers: are ecologically harmful alien species associated with particular introduction pathways? NeoBiota 32, 1 - 20. doi:10.3897/neobiota.32.10199
Peterka T., Hájek M., Jiroušek M., Jiménez-Alfaro B., Aunina L., Bergamini A., Dítě D., Felbaba-Klushyna L., Graf U., Hájková P. & al. 2017: Formalized classification of European fen vegetation at the alliance level. Applied Vegetation Science 20, 124 - 142. doi:10.1111/avsc.12271
Petřík P. & Hederová L. 2017: Zaniklými vesnicemi v krajině Českého Švýcarska. Botanika 5, 16 - 17.
Petřík P., Macková J. & Fanta J. 2017: Krajina a lidé. Academia, 1 - 170.
Petřík P., Salzmann K., Hejzlar J., Pithart D. & Fanta J. 2017: Voda v krajině a revitalizace. In: Vokurka A. (ed.) Konference Krajinné inženýrství 2017. Sborník příspěvků z konference. Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, 125 - 133.
Pinseel E., Van de Vijver B., Verleyen E., Kavan J. & Kopalová K. 2017: Diversity, ecology and community structure of the freshwater littoral diatom flora from petuniabukta (Spitsbergen). Polar Biology 40, 1 - 19. doi:10.1007/s00300-016-1976-0
Píšová S. & Fér T. 2017: Vnitrodruhová variabilita a křížení zevaru vzpřímeného. Živa 65, 108 - 111.
Píšová S., Hroudová Z., Chumová Z. & Fér T. 2017: Ecological hybrid speciation in central-European species of Bolboschoenus: genetic and morphological evaluation. Preslia 89, 17 - 39. doi:10.23855/preslia.2017.017
Pitsch G., Adamec L., Dirren S., Nitsche F., Šimek K., Sirová D. & Posch T. 2017: The Green Tetrahymena utriculariae n. sp. (Ciliophora, Oligohymenophorea) with Its Endosymbiotic Algae (Micractinium sp.), Living in Traps of a Carnivorous Aquatic Plant. Journal of Eukaryotic Microbiology 64, 322 - 335. doi:10.1111/jeu.12369
Pitsch P., Krottenthaler S., Locosselli G. M., Altman J., Neuwirth B. & Ceccantini G. 2017: On the suitability of Cariniana Estrellensis (Raddi) kuntze for dendroclimatic studies: The problem of chronology building and trends in lifetime growth trajectories. Erdkunde 71, 59 - 75. doi:10.3112/erdkunde.2017.01.04
Płachno B. J., Kamińska I., Adamec L. & Świątek P. 2017: Vascular tissue in traps of Australian carnivorous bladderworts (Utricularia) of the subgenus Polypompholyx. Aquatic Botany 142, 25 - 31. doi:10.1016/j.aquabot.2017.06.003
Płachno B. J., Stpiczyńska M., Krajewski Ł., Świątek P., Adamec L. & Miranda V. F. O. 2017: Flower palate structure of the aquatic bladderworts Utricularia bremii Heer and U. minor L. from section Utricularia (Lentibulariaceae). Protoplasma 254, 2007 - 2015. doi:10.1007/s00709-017-1097-9
Plinski M. & Komárek J. 2017: Cyanobacteria of the Gulf of Gdansk and the Southern Baltic. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 1 - 240.