Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Wildová R., Wild J. & Herben T. 2007: Fine-scale dynamics of rhizomes in a grassland community. Ecography 30, 264 - 276.
Zákravský P. & Hroudová Z. 2007: Vliv řízeného rybničního managementu na obnovu rákosin v NPR Velký a Malý Tisý. Zprávy České Botanické Společnosti 42, Mater. 22, 167 - 196.
Zákravský P. & Hroudová Z. 2007: Expanzibilita kamyšníků - jejich rozšíření a výskyt na zemědělské půdě. In: Mikulka J. & Zákravský P. (eds.): Biologie, ekologie a možnosti regulace kamyšníků na zemědělské půdě. Metodika. - VÚRV, Praha., 13 - 19.
Zounková R., Odráška P., Doležalová L., Hilscherová K., Maršálek B. & Bláha L. 2007: Ecotoxicity and genotoxicity assessment of cytostatic pharmaceuticals. Environmental Toxicology and Chemistry 26, 2208 - 2214.
Adamec L. 2006: Respiration and Photosynthesis of Bladders and Leaves of Aquatic Utricularia Species. Plant Biology 8, 765 - 769.
Adamec L. 2006: Zvláštnosti výživy masožravých rostlin 1. Suchozemské druhy. Živa 54 (2), 57 - 59.
Adamec L. 2006: Zvláštnosti výživy masožravých rostlin 2. Vodní druhy. Živa 54 (3), 105 - 107.
Adamec L. & Kovářová M. 2006: Field growth characteristics of two aquatic carnivorous plants, Aldrovanda vesiculosa and Utricularia australis. Folia Geobotanica 41, 395 - 406.
Adamovský O., Bláha L., Hilscherová K., Kopp R., Babica P. & Maršálek B. 2006: Bioakumulace microcystinu-LR v rybí tkáni. In: Zborník recenzovaných príspevkov – Študentská vedecká konferencia, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava (ISBN 80-88870-58-5), 197 - 199.
Adamovský O., Pašková V., Bláha L., Hilscherová K., Kopp R., Babica P. & Maršálek B. 2006: Bioakumulace microcystinu-LR v rybí tkáni spojená s účinky na biochemické úrovni. In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 44 - 50.
Addico G., Hardege J., Komarek J., Babica P. & de Graft-Johnson K.A.A. 2006: Cyanobacteria species identified in the Weija and Kpong reservoirs, Ghana, and their implications for drinking water quality with respect to microcystin. 28, 451 - 456.
Babica P., Bláha L., Kohoutek J., Adamovský O., Bláhová L. & Maršálek B. 2006: Microcystiny v pitných vodách v České republice. In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 54 - 61.
Babica P., Bláha L. & Maršálek B. 2006: Pokyny pro zájemce o analýzy microcystinů ve vodě, biomase sinic, rostlin a živočichů. In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 62 - 63.
Babica P., Bláha L. & Maršálek, B. 2006: Exploring the natural role of microcystins - a review of effects on photoautotrophic organisms. Journal of Phycology 42, 9 - 20.
Babica P., Bláha L. & Maršálek B. 2006: Doporučené metodiky kvantifikace cyanotoxinů. In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 76 - 79.
Babica P., Bláha L. & Maršálek B. 2006: Praktické zkušenosti s detekcí a odstraňováním microcystinů ve vodárenství. In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 109 - 110.
Babica P., Kohoutek J., Bláha L., Adamovský O. & Maršálek B 2006: Evaluation of extraction approaches linked to ELISA and HPLC for analyses of microcystin-LR, -RR and -YR in freshwater sediments with different organic material content. Analytical and Bioanalytical Chemistry 385, 1545 - 1551.
Babica P., Kohoutek J., Bláha L. & Maršálek B. 2006: Přehled metod stanovení microcystinů v různých matricích. In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 67 - 75.
Becker U., Colling G., Dostál P., Jakobsson A., Matthies D. 2006: Local adaptation in the monocarpic perennial Carlina vulgaris at different spatial scales across Europe. Oecologia 150, 506 - 518.
Bischoff A., Crémieux L., Smilauerova M., Lawson C.S. & Mortimer S.R., Doležal J., Lanta V., Edwards A.R., Brook A.J., Macel M., Leps J., Steinger T., Müller-Schärer H. 2006: Detecting local adaptation in widespread grassland species – the importance of scale and local plant community. Journal of Ecology 94, 1130 - 1142.