Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Komárek J. 2006: Planktothrix a Aphanizomenon – příklad tradičních cyanobakteriálních rodů s rozdílnou genotypovou diverzitou. In:Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny (ed.) Cyanobakterie 2006 - biologie, toxikologie a management., 1 - 11.
Komárek J. & Joosten T. 2006: Cyanophytes determination course. 1 CD Room, ed. RIZA Lelystad, 379 MB, 1 - 132.
Komárek J., Taton A., Sulek J., Wilmotte A., Kaštovská K. & Elster J. 2006: Ultrastructure and taxonomic position of two species of the cyanobacterial genus Schizothrix. 27, 53 - 62.
Kořínkoá D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Silene latifolia subsp. alba (Miller) Greuter et Burdet, 1982 - silenka širolistá bílá. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 177 - 178.
Kořínková D. 2006: Allium sativum L.,1753 - česnek kuchyňský. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 41 - 42.
Kořínková D. 2006: Avena fatua L., 1753 - oves hluchý. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 59 - 60.
Kořínková D. 2006: Avena sativa L. group Sativa, 1753 - oves setý. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 60 - 60.
Kořínková D. 2006: Cucumis sativus L., 1753 - okurka setá. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 79 - 79.
Kořínková D. 2006: Fragaria x magna Thuill. - jahodník ananasový. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 93 - 93.
Kořínková D. 2006: Glycine max (L.) Merrill, 1753 - sója luštinatá. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 99 - 99.
Kořínková D. 2006: Helianthus annuus L., 1753 - slunečnice roční. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 99 - 100.
Kořínková D. 2006: Levisticum officinale Koch, 1753 - libeček lékařský. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 119 - 120.
Kořínková D. 2006: Linum usitatissimum L., 1753 - len setý. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 120 - 120.
Kořínková D. 2006: Malus domestica Borkh., 1754 - jabloň domácí. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 124 - 125.
Kořínková D. 2006: Papaver somniferum L., 1753 - mák setý. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 138 - 138.
Kořínková D. 2006: Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill, 1768 - petržel obecná. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 140 - 140.
Kořínková D. 2006: Pisum sativum L., 1753 - hrách setý. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 145 - 145.
Kořínková D. 2006: Vitis vinifera L., 1753 - réva vinná. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 196 - 196.
Kořínková D., & Mandák B. 2006: Setaria pumila (Poiret) R. et Sch., 1825 - bér sivý. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 176 - 177.
Kořínková D., Sádlo J. & Mandák B. 2006: Melilotus albus Med., 1809 - komonice bílá. In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha., 127 - 128.