Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Malíček J. 2020: Lišejníky NPR Kohoutov na Křivoklátsku. Bryonora 66, 25 - 33.
Malíček J. & Koukol O. 2020: Epifytické organismy - otrlí bojovníci s hlubokým citem pro životní prostředí. Živa 68, 34 - 36.
Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. 2020: Lišejníky pralesa Hojná voda v Novohradských horách. Bryonora 66, 51 - 61.
Malíček J., Palice Z., Vondrák J. & Tønsberg T. 2020: Japewia aliphatica (Lecanoraceae, lichenized Ascomycota), a new acidophilous, sorediate-blastidiate lichen from Europe. Phytotaxa 461, 21 - 30. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.461.1.3
Malina T., Maršálková E., Holá k., Zbořil R. & Maršálek B. 2020: The environmental fate of graphen oxides in aquatic environment - Complete mitigation of its acute toxicity to planktonic and benthic crustaceans by algae. Journal of Hazardous Materials 399, 1 - 10. doi:doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123027
Mandák B. 2020: Chenopodium ×paradoxum Mandák. Zprávy České botanické společnosti 55, 56 - 56.
Mandák B. & Marek M. 2020: Chenopodium giganteum D. Don. Zprávy České botanické společnosti 55, 53 - 56.
Maršálek B., Maršálková E., Odehnalová K., Pochylý F., Rudolf P., Sťahel P., Rahel J.,Čech J., Fialová S. & Zezulka Š. 2020: Removal of Microcystis aeruginosa through the Combined Effect of Plasma Discharge and Hydrodynamic Cavitation. Water 12, 1 - 14. doi:10.3390/w12010008
Martínková J., Klimeš A. & Klimešová J. 2020: Young clonal and non-clonal herbs differ in growth strategy but not in aboveground biomass compensation after disturbance. Oecologia 193, 925 - 935. doi:10.1007/s00442-020-04724-7
Martínková J., Klimeš A., Puy J. & Klimešová J. 2020: Response of clonal versus non-clonal herbs to disturbance: Different strategies revealed. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 44, 1 - 9. doi:10.1016/j.ppees.2020.125529
Mašková T. & Klimeš A. 2020: The Effect of Rhizoboxes on Plant Growth and Root: Shoot Biomass Partitioning. Frontiers in Plant Science 10, 1 - 5. doi:10.3389/fpls.2019.01693
Méndez-Castro F. E., Mendieta-Leiva G., Rao D. & Bader M. Y. 2020: Island‐biogeographic patterns of spider communities on epiphytes depend on differential space use among functional groups. Journal of Biogeography 47, 1322 - 1332. doi:10.1111/jbi.13812
Meyerson L. A., Pyšek P., Lučanová M., Wigginton S., Tran C.-T. & Cronin J. T. 2020: Plant genome size influences stress tolerance of invasive and native plants via plasticity. Ecosphere 11, 1 - 20. doi:10.1002/ecs2.3145
Milanović M., Knapp S., Pyšek P. & Kühn I. 2020: Linking traits of invasive plants with ecosystem services and disservices. Ecosystem Services 42, 1 - 10. doi:10.1016/j.ecoser.2020.101072
Milanović M., Knapp S., Pyšek P. & Kühn I. 2020: Trait-environment relationships of native and alien plant species at different stages of the introduction process. NeoBiota 58, 55 - 74. doi:10.3897/neobiota.58.51655
Moodley D., Foxcroft L. C., Novoa A., Pyšková K., Pergl J. & Pyšek P. 2020: Invasive alien species add to the uncertain future of protected areas. NeoBiota 57, 1 - 5. doi:10.3897/neobiota.57.52188
Morgan E. J., Čertner M., Lučanová M., Kubíková K., Marhold K. & Kolář F. 2020: Niche similarity in diploid-autotetraploid contact zones of Arabidopsis arenosa across spatial scales. American Journal of Botany 107, 1375 - 1388. https://doi.org/10.1002/ajb2.1534
Mosyakin A. S. & Mandák B. 2020: Nomenclatural and taxonomic comments on some taxa of Chenopodiaceae of the Himalayas and Tibet/Xizang. Ukrainian Botanical Journal 77, 413 - 427. https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.06.413
Mosyakin S. L. & Mandák B. 2020: Chenopodium ucrainicum (Chenopodiaceae / Amaranthaceae sensu APG), a new diploid species: a morphological description and pictorial guide. Ukrainian Botanical Journal 77, 237 - 248. https://doi.org/10.15407/ukrbotj77.04.237
Mrnka L., Koukol O., Hrabal R. & Novák F. 2020: Interactions of saprotrophic and root symbiotic fungi control the transformation of humic substances and phosphorus in Norway spruce needle litter. Soil Biology & Biochemistry 149, 1 - 11. doi:10.1016/j.soilbio.2020.107919