Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Lukavský J., Furnadjieva S. & Ditrtt F. 2004: Toxicita potenciálních polutantů (TCE, Hg) v povodí D. Orlice. - Sborník Konf. Orlicko-Kladsko 23.-24.9.2004, p.79-84, Jablonné n.N. Sborník Konf. Orlicko-Kladsko 23.-24.9.2004, p.79-84, Jablonné n.N., 79 - 84.
Lukavský, J., Furnadjieva, S. et Dittrt, F. 2004: Toxicita potenciálních polutantů (TCE, Hg) v povodí D.Orlice. Sborník Konf. Orlicko-Kladsko 23.-24.9.2004, 79 - 84.
Lumbsch H. T., Schmitt I., Palice Z., Wiklund E., Ekman S. & Wedin M. 2004: Supraordinal phylogenetic relationships of Lecanoromycetes based on a Bayesian analysis of combined nuclear and mitochondrial sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution 31, 822 - 832.
Mahelka V. & Krahulec F. 2004: Možná rizika pěstování GM pšenice ve vztahu k planým populacím zástupců rodu Elytrigia. In: Ovesná J. et Kučera L. (eds.), Otázky biologické bezpečnosti, GMO a mezinárodní závazky ČR. VÚRV Praha,.
Mandák B. & Holmanová Š. 2004: The effect of fruit age on seed germinability of a heterocarpic species, Atriplex sagittata. Plant Biology 6, 715 - 720.
Mandák B., Pyšek P. & Bímová K. 2004: History of the invasion and distribution of Reynoutria taxa in the Czech Republic: a hybrid spreading faster than its parents. Preslia 76, 15 - 64.
Marhold K., Hroudová Z., Ducháček M. & Zákravský P. 2004: The Bolboschoenus maritimus group (Cyperaceae) in Central Europe, including B. laticarpus, spec. nova. – Phyton - Ann. Rei. Bot., Horn, Austria. Phyton - Annales Rei Botanicae 44, 1 - 21.
Maršálek B. 2004: Místo úvodu – sinice či cyanobakterie? Cyanobakterie 2004 / Ekomonitor, 5 - 7.
Maršálek B. 2004: Možnosti snižování koncentrace fosforu v povodí a nádrži. Cyanobakterie 2004 / Ekomonitor, 96 - 108.
Maršálek B. 2004: Nelegální algicidní zásahy – realita současnosti. Cyanobakterie 2004 / Ekomonitor, 153 - 154.
Maršálek B. 2004: Optické metody pro in situ kvantifikaci sinic. Sborník Cyanobakterie / Ekomonitor, 35 - 38.
Maršálek B. 2004: Rozdělení cyanotoxinů-legislativa. Cyanobakterie 2004 / Ekomonitor, 41 - 43.
Maršálek B. & Bláha L. 2004: Možnosti odstraňování cyanotoxinů vodárenskými technologiemi. Cyanobakterie 2004 / Ekomonitor, 70 - 76.
Maršálek B. & Bláha L. 2004: Comparison of 17 biotests for detection of cyanobacterial toxicity. 19, 310 - 317.
Maršálek B., Drábková M. & Šejnohová L. 2004: Autekologie rodu Microcystis – literární přehled. Cyanobakterie 2004 / Ekomonitor 2004, 13 - 24.
Maršálek B., Maršálková E. & Feldmannová M. 2004: Základní principy omezení masového rozvoje cyanobakterií. Cyanobakterie 2004 / Ekomonitor, 111 - 112.
Martínková, J. 2004: Resprouting and life cycles of short-lived herbs. PhD. thesis. University of South Bohemia, Faculty of Biological Sciences, České Budějovice, Czech Republic..
Martínková J., Klimešová J. & Mihulka S. 2004: Resprouting after disturbance: an experimental study with short-lived monocarpic herbs. 39, 1 - 12.
Martínková J., Kočvarová M. & Klimešová J. 2004: Resprouting after disturbance in the short-lived herb Rorippa palustris (Brassicaceae): an experiment with juveniles. Acta Oecologica 25, 143 - 150.
Marvan P. & Maršálek B. 2004: Metodické doporučení SZÚ a TNV 757717 Jakost vod – stanovení planktonních sinic. Cyanobakterie 2004 / Ekomonitor, 31 - 34.