Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Šigut M., Šigutová H., Šipoš J., Pyszko P., Kotásková N. & Drozd P. 2018: Vertical canopy gradient shaping the stratification of leaf-chewer-parasitoid interactions in a temperate forest. Ecology and Evolution 8, 7297 - 7311. doi:10.1002/ece3.4194
Šolcová A., Petr L., Hájková P., Petřík J., Tóth P., Rohovec J., Bátora J. & Horsák M. 2018: Early and middle Holocene ecosystem changes at the Western Carpathian/Pannonian border driven by climate and Neolithic impact. Boreas 47, 897 - 909. doi:10.1111/bor.12309
Štajerová K. 2018: Hrají mykorhizní houby roli šedé eminence v invazním procesu? Živa 66, 236 - 237.
Štěpánek J. & Kirschner J. 2018: Taxonomic revision of selected species in Taraxacum sect. Erythrosperma (Asteraceae: Cichorieae) from the E Mediterranean region. Willdenowia 48, 365 - 369. doi: https://doi.org/10.3372 /wi.48.48304
Štochlová P. & Hédl R. 2018: Czech Republic. In: Unrau A., Becker G., Spinelli R., Lazdina D., Magagnotti N., Nicolescu V. N., Buckley P., Bartlett D. & Kofman P. D. (eds.), Coppice Forests in Europe, Albert Ludwig University of Freiburg, Freiburg i. Br., 222 - 225.
Šumberová K. 2018: Mokřady našich měst a vesnic: stanoviště, rostlinné druhy a společenstva. Zprávy České botanické společnosti 53, 289 - 319.
Šumberová K. 2018: Proměny v krajině v okolí Hrušek. In: Čech J. (ed.) 650 let obce Hrušky. F. R. Z. agency s.r.o., Brno., 268 - 273.
Šumberová K. 2018: Příběh jedné jihomoravské vesnice – změny v krajině, flóře a vegetaci za posledních 30 let. Botanika 6, 9 - 11.
Šurinová M., Jarošová A. & Münzbergová Z. 2018: Microsatellite markers for study of the invasive species Rumex alpinus (Polygonaceae). Applications in Plant Sciences 6, 1 - 4. doi:doi: 10.1002/aps3.1017
Takahashi, K., Homma, K., Doležal, J., Yamagata, K., Vetrova, V. P. & Hara, T. 2018: Nitrogen acquisition, net production and allometry of Alnus fruticosa at a young moraine in Koryto Glacier Valley, Kamchatka, Russian Far East. Journal of Plant Research 131, 759 - 769. doi:10.1007/s10265-018-1037-6
Těšitel J., Mládek J., Fajmon J., Blažek P. & Mudrák O. 2018: Reversing expansion of Calamagrostis epigejos in a grassland biodiversity hotspot: hemiparasitic Rhinanthus major does better job than increased mowing intensity. Applied Vegetation Science 21, 104 - 112. doi:10.1111/avsc.12339
Těšitel J., Vratislavská M., Novák P., Chorney I. I. & Roleček J. 2018: Merging of Pedicularis exaltata and P. hacquetii in the Carpathians: from local history to regional phylogeography based on complex evidence. Folia Geobotanica 53, 301 - 315. https://doi.org/10.1007/s12224-018-9317-4
Timsina B., Kindlmann P., Rokaya M. B., Vrchotová N., Tříska J., Horník Š. & Sýkora J. 2018: Xanthones Content in Swertia multicaulis D. Don from Nepal. Molecules 23, 1 - 8. doi:10.3390/molecules23051067
Tropek R., Padyšáková E. & Janeček Š. 2018: Floral resources partitioning by two co-occurring eusocial bees in an Afromontane landscape. Sociobiology 65, 527 - 530. doi:10.13102/sociobiology.v65i3.2824
Urbanavichene I., Palice Z. & Urbanavichus G. 2018: New lichen records from the mountain forests of Southern Siberia. Turczaninowia 21, 81 - 88. doi:10.14258/turczaninowia.21.3.11
Vadas A. & Szabó P. 2018: Not seeing the forest for the trees? Ottoman-Hungarian wars and forest resources. Hungarian Historical Review 7, 477 - 509.
van Kleunen M., Essl F., Pergl J., Brundu G., Carboni M., Dullinger S., Early R., González‐Moreno P., Groom Q. J., Hulme P. E., Kueffer C., Kühn I., Máguas C., Maurel N., Novoa A., Parepa M., Pyšek P., Seebens H., Tanner R., Touza J. M., Verbrugge L. N. H., Weber E., Dawson W., Kreft H., Weigelt P., Winter M., Klonner G., Talluto M. V. & Dehnen-Schmutz K. 2018: The changing role of ornamental horticulture in alien plant invasions. Biological Reviews 93, 1421 - 1437. doi:10.1111/brv.12402
Verheyen K., Bažány M., Chećko E., Chudomelová M., Closset-Kopp D., Czortek P., Decocq G., De Frenne P., De Keersmaeker L., Enríquez García C., Fabšičová M., Grytnes J.-A., Hederová L., Hédl R., Heinken T., Høistad Schei F., Horváth S., Jaroszewicz B., Jermakowicz E., Klinerová T., Kolk J., Kopecký M., Kuras I., Lenoir J., Macek M., Máliš F., Martinessen T. C., Naaf T., Papp L., Papp-Szakály Á, Pech P., Petřík P., Prach J., Reczyńska K., Sætersdal M., Spicher F., Standovár T., Świerkosz K., Szczęśniak E., Tóth Z., Ujházy K., Ujházyová M., Vangansbeke P., Vild O., Wołkowycki D., Wulf M. & Baeten L. 2018: Observer and relocation errors matter in resurveys of historical vegetation plots. Journal of Vegetation Science 29, 812 - 823. doi:10.1111/jvs.12673
Veselá H., Mudrák O. & Frouz J. 2018: The role of dead standing biomass of Calamagrostis epigejos in nutrient turnover during spontaneous succession. Science of the Total Environment 644, 717 - 724. doi:10.1016/j.scitotenv.2018.07.032
Vild O., Hédl R. & Kalwij J. M. 2018: Hrabání opadanky jako obnovní management v doubravě v NP Podyjí. In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 17 - 19.