Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Baker R., Eyre D., Brunel S., Dupin M., Reynaud P. & Jarošík V. 2015: Mapping endangered areas for pest risk analysis. Venette R.C. (ed.) Pest Risk Modelling and Mapping for Invasive Alien Species, CABI publishing, Wallingford, 18 - 34. doi: "10.1079/9781780643946.0018 "
Barney J. N., Tekiela D. R., Barrios-Garcia M. N., Dimarco R. D., Hufbauer R. A., Leipzig-Scott P., Nunez M. A., Pauchard A., Pyšek P., Vítková M. & Maxwell B. D. 2015: Global Invader Impact Network (GIIN): toward standardized evaluation of the ecological impacts of invasive plants. Ecology and Evolution 5, 2878 - 2889. doi: "10.1002/ece3.1551"
Bárta J., Stone J. D., Pech J., Sirová D., Adamec L., Campbell M. A. & Štorchová H. 2015: The transcriptome of Utricularia vulgaris, a rootless plant with minimalist genome, reveals extreme alternative splicing and only moderate sequence similarity with Utricularia gibba. BMC Plant Biology 15, 1 - 14. doi: "10.1186/s12870-015-0467-8"
Bartoš M., Tropek R., Spitzer L., Padyšáková E., Janšta P., Straka J., Tkoč M. & Janeček Š. 2015: Specialization of pollination systems of two co-flowering phenotypically generalized Hypericum species (Hypericaceae) in Cameroon. Arthropod-Plant Interactions 9, 241 - 252. doi: "10.1007/s11829-015-9378-8"
Bartušková A., Doležal J., Janeček Š., Lanta V. & Klimešová J. 2015: Changes in biomass allocation in species rich meadow after abandonment: Ecological strategy or allometry? Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 17, 379 - 387. doi: "10.1016/j.ppees.2015.06.003"
Bergmeier E., Dengler J., Janišová M., Jansen F., Krestov P., Roleček J., Walker D. A. & Willner W. 2015: Re-launch of Phytocoenologia: new profile for the classic vegetation ecology journal. Phytocoenologia 45, 1 - 10. doi: "10.1127/phyto/2015/0069"
Bernhardt-Römermann M., Baeten L., Craven D., De Frenne P., Hédl R., Lenoir J., Bert D., Brunet J., Chudomelová M., Decocq G., Dierschke H., Dirnböck T., Dörfler I., Heinken T., Hermy M., Hommel P., Jaroszewicz B., Keczyński A., Kelly D. L., Kirby K. J., Kopecký M., Macek M., Máliš F., Mirtl M., Mitchell F. J. G., Naaf T., Newman M., Peterken G., Petřík P., Schmidt W., Standovár T., Tóth Z., Van Calster H., Verstraeten G., Vladovič J., Vild O., Wulf M. & Verheyen K. 2015: Drivers of temporal changes in temperate forest plant diversity vary across spatial scales. Global Change Biology 21, 3726 - 3737. doi: "10.1111/gcb.12993"
Bešta T., Novák J., Dreslerová D., Jankovská V., Bernardová A., Lisá L. & Valentová D. 2015: Mid-Holocene history of a central European lake: Lake Komořany, Czech Republic. Boreas 44, 563 - 574. doi: "10.1111/bor.12119"
Bhatta K.P., Rokaya M. B. & Münzbergová Z. 2015: Environmental Feedbacks of the Subalpine Ecotone Species in the Langtang National Park, Central Nepal Himalaya. Pakistan Journal of Botany 47, 2115 - 2125 . doi: ""
Bobek. P. & Matoušek V. 2015: Mokřinka. Příspěvek ke studiu pálení dřevěného uhlí v Čechách v novověku. In: Matoušek V. & Blažková T. (eds.) Les a industrializace. Toga, Praha., 59 - 84. doi: ""
Böckelmann J., Wieser D., Tremetsberger K., Šumberová K. & Bernhardt K.-G. 2015: Isolation of Nuclear Microsatellite Markers for Cyperus fuscus (Cyperaceae). Applications in Plant Sciences 3, 1 - 6. doi: "10.3732/apps.1500071"
Bohunická M., Mareš J., Hrouzek P., Urajová P., Lukeš M., Šmarda J., Komárek J., Gaisina L.A. & Strunecký O. 2015: A combined morphological, ultrastructural, molecular, and biochemical study of the peculiar family Gomontiellaceae (Oscillatoriales) reveals a new cylindrospermopsin-producing clade of cyanobacteria. Journal of Phycology 51, 1040 - 1054. doi: "DOI: 10.1111/jpy.12354"
Bohunická M., Pietrasiak N., Johansen J. R., Berrendero-Gómez E., Hauer T., Gaysina L. A. & Lukešová A. 2015: Roholtiella, gen. nov. (Nostocales, Cyanobacteria)—a tapering and branching cyanobacteria of the family Nostocaceae. Phytotaxa 197, 84 - 103. doi: "10.11646/phytotaxa.197.2.2"
Bojková J., Čížková H., Kučerová A., Rádková V., Soldán T., Svidenský R. & Vrba J. 2015: Monitoring of the restored streams in the Vltavský Luh, Šumava National Park. Silva Gabreta 21, 73 - 79. doi: ""
Bruzone M. C., Fontenla S. B. & Vohník M. 2015: Is the prominent ericoid mycorrhizal fungus Rhizoscyphus ericae absent in the Southern Hemisphere’s Ericaceae? A case study on the diversity of root mycobionts in Gaultheria spp. from northwest Patagonia, Argentina. Mycorrhiza 25, 25 - 40. doi: "10.1007/s00572-014-0586-3"
Burda J., Hrdinka L., Navrátilová Z., Patočka J., Sekerka P. & Záveská Drábková L. 2015: Focus on rhododendrons. Botanika 3, 1 - 75. doi: ""
Burda J., Navrátilová Z., Sekerka P. Svitavská-Svobodová H. & Záveská Drábková L. 2015: Jehličnany a jejich příbuzní. Botanika 3, 1 - 100. doi: ""
Burda J. & Záveská Drábková L. 2015: Jehličnany a jejich příbuzní. Botanika 3, 4 - 5. doi: ""
Burda J. & Záveská Drábková L. 2015: Jehličnany a jejich příbuzní v Průhonickém parku - mapa a fotografický průvodce. Botanika 3, 34 - 96. doi: ""
Burda J. & Záveská Drábková L. 2015: Jehličnany v kompozici a zahradní architektuře. Botanika 3, 97 - 97. doi: ""