Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Hohmann N., Schmickl R., Chiang T.-Y., Lučanová M., Kolář F., Marhold K. & Koch M. A. 2014: Taming the wild: resolving the gene pools of non-model Arabidopsis lineages. BMC Evolutionary Biology 2014, 1 - 21. doi:10.1186/s12862-014-0224-x
Holba M., Černý M. & Došek M. 2014: Snížení eutrofizace vodních toků díky separaci vod u zdroje a využití nutrientů. In: Říhová Ambrožová J. (ed) Vodárenská biologie 2014, Ekomonitor, Chrudim 30, 163 - 167.
Holba M., Došek M. & Endo Cerquera V. 2014: Znovuvyužití surovin považovaných za odpady. In: Bodík I., Fáberová M. & Hutňan M. (eds): Odpadové vody 2014, zborník posterov 8. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, Vydavatelstvo NOI Bratislava, Bratislava, 143 - 148.
Holba M., Piňos S., Škorvan O. & Plotěný K. 2014: Energetický potenciál odpadních vod a jeho využití v budoucnosti. Vodní hospodářství 64, 5 - 11.
Homolova L., Schaepman M. E., Lamarque P., Clevers J. G. P. W., De Bello F., Thuiller W., & Lavorel S. 2014: Comparison of remote sensing and plant trait-based modelling to predict ecosystem services in subalpine grasslands. Ecosphere 5, 1 - 29. doi:10.1890/ES13-00393.1
Horáčková J., Juřičková L., Jarošík V., Šizling A. & Pyšek P. 2014: Invasiveness does not predict impact: response of native land snail communities to plant invasions in riparian habitats. PLoS One 9, 1 - 10. doi:10.1371/journal.pone.0108296
Houk V., Klee R. & Tanaka H. 2014: Atlas of freshwater centric diatoms with a brief key and descriptions. Part IV, Stephanodiscaceae B: Stephanodiscus, Cyclostephanos, Pliocaenicus, Hemistephanos, Stephanocostis, Mesodictyon & Spicaticribra. Fottea 14, 1 - 530.
Hrivnák R., Gömöry D., Slezák M., Ujházy K., Hédl R., Jarčuška B. & Ujházyová M. 2014: Species richness pattern along altitudinal gradient in Central European beech forests. Folia Geobotanica 49, 425 - 441. doi:10.1007/s12224-013-9174-0
Hroneš M., Hédl R. & Dančák M. 2014: Tropické lesy ostrova Borneo. 4. Les přece jen tvoří hlavně stromy. Živa 62, 164 - 168.
Hroudová Z. 2014: Ranunculus arvensis L. Zprávy České botanické společnosti 49, 183 - 183.
Hroudová Z., Hrivnák R., Zákravský P. & Marhold K. 2014: Klíč k určování druhů rodu Bolboschoenus (Cyperaceae) a jejich výskyt na Slovensku. Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti 36, 187 - 204.
Hroudová Z. & Zákravský P. 2014: Mokřadní rostlina polním plevelem? Botanika 2, 14 - 14.
Hroudová Z. & Zákravský P. 2014: Orchis morio L. Zprávy České botanické společnosti 49, 167 - 167.
Hroudová Z., Zákravský P. & Flegrová M. 2014: The tolerance to salinity and nutrient supply in four European Bolboschoenus species (B. maritimus, B. laticarpus, B. planiculmis and B. yagara) affects their vulnerability or expansiveness. Aquatic Botany 112, 66 - 75. doi:10.1016/j.aquabot.2013.07.012
Hroudová Z., Zákravský P. & Píšová S. 2014: Genotypová sbírka kamyšníků v experimentální zahradě Chotobuz. Botanika 2014, 12 - 13.
Hubka V., Réblová M., Řehulka J., Selbmann L., Isola D., de Hoog S.G. & Kolařík M. 2014: Bradymyces gen. nov. (Chaetothyriales, Trichomeriaceae), a new ascomycete genus accommodating poorly differentiated melanized fungi. Antonie van Leeuwenhoek 106, 979 - 992. doi:10.1007/s10482-014-0267-4
Hulme P. E., Pyšek P., Pergl J., Jarošík V., Schaffner U. & Vilà M. 2014: Greater focus needed on alien plant invasion impacts in protected areas. Conservation Letters 7, 459 - 466. doi:10.1111/conl.12061
Hulme P. E., Pyšek P., Pergl J., Schaffner U. & Vilà M. 2014: Pragmatism required to assess impacts of invasive plants. Frontiers in Ecology and the Environment 12, 153 - 154. doi:10.1890/14.WB.003
Husáková I. & Münzbergová Z. 2014: Relative Importance of Current and Past Landscape Structure and Local Habitat Conditions for Plant Species Richness in Dry Grassland-Like Forest Openings. PLoS One 9, 1 - 15. doi:10.1371/journal.pone.0097110
Chlumská Z., Janeček Š. & Doležal J. 2014: How to Preserve Plant Samples for Carbohydrate Analysis? Test of Suitable Methods Applicable in Remote Areas. Folia Geobotanica 49, 1 - 15. doi:DOI 10.1007/s12224-013-9153-5