Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Klimeš L., Hájek M., Hájková P. & Rozbrojová Z. 2008: Vliv kosení na flóru a vegetaci. In: Jongepierová I. (ed.), Louky Bílých Karpat, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou., 325 - 325. doi: ""
Klimešová J. & Klimeš L. 2008: Clonal growth diversity and bud banks in the Czech flora: an evaluation using the CLO-PLA3 database. Preslia 40, 255 - 275.
Klimešová J., Klimeš L. & Latzel V. 2008: Růstové formy lučních rostlin. In: Jongepierová I. (ed.), Louky Bílých Karpat, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou., 95 - 100. doi: ""
Klimešová J., Kociánová A. & Martínková J. 2008: Weeds that can do both tricks: vegetative versus generative regeneration of short-lived root-sprouting herbs Rorippa palustris and Barbarea vulgaris. Weed Research 48, 131 - 135.
Klimešová J., Latzel V., de Bello F. & van Groenendael J.M. 2008: Plant functional traits in studies of vegetation changes under grazing and mowing: towards a use of more specific traits. Preslia 80, 245 - 253.
Kňažková, D., Kováčik, L., Elster J. 2008: Porovnanie morfólogie dvou kmeňov kultúr vláknitej zelenej riasy Klebsormidium v podmienkach skrížených gradientov svetla a teploty. Študentska vedecká konferencia. Zborník príspevkov., IRIS, Bratislava, 156 - 158. doi: ""
Kočár P., Sůvová Z., Kočárová R. & Jankovská V. 2008: Lštění - bioarcheologický výzkum středověké tvrze. Castellologica bohemica 11, 419 - 435. doi: ""
Kočár P., Šlézar P., Jankovská V. & Kočárová R. 2008: Environmentální a archeologický výzkum příkopu kostela sv.Marka v Litovli - vztah nivy řeky Moravy a vrcholně středověkého města. Ve službách archeologie 2008, 157 - 170.
Kohoutek J., Babica P., Blaha L. & Marsalek B. 2008: A novel approach for monitoring of cyanobacterial toxins: development and evaluation of the passive sampler for microcystins. Analytical and Bioanalytical Chemistry 390, 1167 - 1172 .
Kohoutek J., Babica P., Bláha L. & Maršálek B. 2008: Nový přístup ke sledování microcystinů ve vodě - vývoj a optimalizace pasivního vzorkovače. In: Maršálek B., Vinklárková D., Maršálková E. (eds.), Sborník Cyanobakterie 2008, Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ISBN 978-80-86188-26-3, 67 - 70.
Kochánková J. & Mandák B. 2008: Biological flora of Central Europe: Atriplex tatarica L. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 10, 217 - 229.
Kolář F., Kubešová M., Těšitel J., Koutecký P. 2008: Květena vesnic v CHKO Blanský les. Zprávy ČBS 42, 89 - 104.
Kolbek J. 2008: Orchideje na zahradě. Zprávy České Botanické Společnosti, Sekerka P., Obdržálek J & Ponert J. 43, 65 - 66.
Kolbek J. & Alves R. J. V. 2008: Impacts of cattle, fire and wind in rocky savannas, Southeastern Brazil. Acta Universitatis Carolinae Environmentalica 22, 111 - 130. doi: ""
Kolbek J. & Bukovská Z. eds 2008: Academy of Sciences of the Czech Republic. knižní publikace, 1 - 91.
Kolbek J. & Jarolimek I. 2008: Man-influenced vegetation of North Korea. Linzer Biol. Beitr. 40, 381 - 404.
Komárek J. 2008: Antarktické vegetační oázy 6. Sinice a řasy. Živa 56, 260 - 264. doi: ""
Komárek J. 2008: The cyanobacterial genus Macrospermum. Fottea 8, 79 - 86.
Komárek J. & Elster J. 2008: Ecological background of cyanobacterial assemblages of the northern part of James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica. Polish Polar Research 29, 17 - 32.
Komárek J., Elster J. & Komárek O. 2008: Diversity of the cyanobacterial microflora of the northern part of James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica. Polar Biology 31, 853 - 865.