Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kaplan Z. 2009: Orobanche. Severočeskou přírodou 40, 96 - 96.
Kaplan Z. 2009: Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. Zprávy České botanické společnosti 44, 286 - 287.
Kaplan Z. 2009: Pontederia cordata L. Zprávy České botanické společnosti 44, 294 - 295.
Kaplan Z. 2009: Rizika spojená s vysazováním rostlin do přírody. Cesta do pekel dlážděná dobrými úmysly. Vesmír 88, 54 - 54.
Kaplan Z. 2009: Vicia lathyroides L. Zprávy České botanické společnosti 44, 313 - 314.
Kaplan Z. 2009: Vicia lutea L. Zprávy České botanické společnosti 44, 314 - 314.
Kaplan Z. 2009: Vicia pannonica subsp. striata (M. Bieb.) Nyman. Zprávy České botanické společnosti 44, 314 - 314.
Kaplan Z. & Fehrer J. 2009: An orphaned clone of Potamogeton ×schreberi in the Czech Republic. Preslia 81, 387 - 397. http://www.preslia.cz/P094Kaplan.pdf
Kaplan Z., Fehrer J. & Hellquist C. B. 2009: New hybrid combinations revealed by molecular analysis: The unknown side of North American pondweed diversity (Potamogeton). Systematic Botany 34, 625 - 642.
Kaplan Z., Hadinec J. & Vlačiha V. 2009: Orchis militaris L. Zprávy České botanické společnosti 44, 280 - 280.
Kirschner J. 2009: Typification of Juncus mutabilis Lam. Taxon 58, 277 - 279.
Kirschner J. 2009: Typification of Zaluzianskya villosa F. W. Schmidt (Scrophulariaceae-Manuleae). South African Journal of Botany 75, 588 - 590. doi:10.1016/j.sajb.2009.02.176
Klimešová J. 2009: Naše dluhy králíčku Petrovi. Dvojí příběh Beatrix Potter. Vesmír 88, 824 - 825.
Klimešová J. 2009: Od prvoků k plejtvákům nebo od sinic k sekvojím? Vesmír 88, 421 - 423.
Klimešová J. 2009: Parazitace plotu ve světle globálních změn. Zprávy České Parazitologické Společnosti 17, 22 - 23.
Klimešová J. 2009: Plastoflóra a jiné zajímavosti za našimi okny. Vesmír 88, 189 - 190.
Klimešová J. & de Bello F. 2009: CLO-PLA: the database of clonal and bud bank traits of Central European flora. Journal of Vegetation Science 20, 511 - 516. doi:10.1111/j.1654-1103.2009.01050.x
Klimešová J. & Květ J. 2009: Jan Jeník inspirující. Živa 57, 3 - 3.
Klimešová J., Pokorná A. & Klimeš L. 2009: Establishment growth and bud bank formation in Epilobium angustifolium: the effects of nutrient availability, plant injury and environmental heterogeneity. Botany-Botanique 87, 195 - 201. doi:10.1139/B08-128
Kočár P., Sůvová Z. & Jankovská V. 2009: Co prozradila pylová zrnka a ostatní přírodniny. In: Juřina P. (ed.) Náměstí Republiky. Výzkum staletí., 142 - 145.