Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Maršálek B. 2004: Rozdělení cyanotoxinů-legislativa. Cyanobakterie 2004 / Ekomonitor, 41 - 43.
Maršálek B. & Bláha L. 2004: Možnosti odstraňování cyanotoxinů vodárenskými technologiemi. Cyanobakterie 2004 / Ekomonitor, 70 - 76.
Maršálek B. & Bláha L. 2004: Comparison of 17 biotests for detection of cyanobacterial toxicity. 19, 310 - 317.
Maršálek B., Drábková M. & Šejnohová L. 2004: Autekologie rodu Microcystis – literární přehled. Cyanobakterie 2004 / Ekomonitor 2004, 13 - 24.
Maršálek B., Maršálková E. & Feldmannová M. 2004: Základní principy omezení masového rozvoje cyanobakterií. Cyanobakterie 2004 / Ekomonitor, 111 - 112.
Martínková, J. 2004: Resprouting and life cycles of short-lived herbs. PhD. thesis. University of South Bohemia, Faculty of Biological Sciences, České Budějovice, Czech Republic..
Martínková J., Klimešová J. & Mihulka S. 2004: Resprouting after disturbance: an experimental study with short-lived monocarpic herbs. 39, 1 - 12.
Martínková J., Kočvarová M. & Klimešová J. 2004: Resprouting after disturbance in the short-lived herb Rorippa palustris (Brassicaceae): an experiment with juveniles. Acta Oecologica 25, 143 - 150.
Marvan P. & Maršálek B. 2004: Metodické doporučení SZÚ a TNV 757717 Jakost vod – stanovení planktonních sinic. Cyanobakterie 2004 / Ekomonitor, 31 - 34.
Marvan P. & Maršálek B. 2004: Živiny a jejich realizace ve vodních ekosystémech. Cyanobakterie 2004 / Ekomonitor, 79 - 84.
Mašálek B., Gregor J. & Babica P. 2004: Detekce cyanotoxinů ve vodárenských systémech. Sborník konference Pitná voda, 181 - 184.
Mataloni G. & Komárek J. 2004: Gloeocapsopsis aurea, a new subaerophytic cyanobacterium from maritime Antarctica. Polar Biology 27(10), 623 - 628.
Mazurová E. Bláha, L., Hilscherová K. & Maršálek B. 2004: Hodnocení efektů endokrinních disruptorů v modelech s vodními plži. EB 4 / Ekomonitor, 89 - 91.
Morgan-Richards M., Trewick S.A., Chapman H.M. & Krahulcová A 2004: Interspecific hybridization among Hieracium species in New Zealand: evidence from flow cytometry. Heredity 93, 34 - 42.
Müllerová, J. 2004: Use of digital aerial photography for sub-alpine vegetation mapping: a case study from the Krkonoše Mts., Czech Republic. Plant Ecology 175(2), 259 - 272.
Münzbergová Z. 2004: Effect of spatial scale on factors limiting species distributions in dry grassland fragments. 92, 854 - 867.
Münzbergová Z. & Herben. T. 2004: Identification of suitable unoccupied habitats in metapopulation studies using co-occurrence of species. Oikos 105, 408 - 414.
Navrátil J. & Navrátilová J. 2004: Krajina Příbrazského rašeliniště v destinačním managementu cestovního ruchu. Venkovská krajina, Sborník příspěvků z konference Slavičín, Veronica, Brno, 115 - 119.
Navrátilová J. 2004: Klasifikace a rozšíření rašelinných borů v ČR. Česko-slovenská studentská vědecká konference, Sborník abstraktů, Masarykova univerzita v Brně, 55 - 55.
Navrátilová J. & Navrátil J. 2004: Hlavní typy nelesní rašeliništní vegetace Třeboňské pánve. Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích Přírodní Vědy 45, 47 - 58.