Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Záveská Drábková L. 2015: O taxonomii a systematice. Botanika 3, 5 - 6.
Záveská Drábková L. 2015: Stařenka ve stínu Sierra Nevady. Botanika 3, 12 - 13.
Záveská Drábková L. 2015: Zajímavosti ze světa rostlin. Botanika 3, 28 - 30.
Záveská Drábková L. 2015: Zajímavosti ze světa rostlin. Botanika 3, 26 - 29.
Záveská Drábková L., Dobrev P. & Motyka V. 2015: Phytohormone profiling across the bryophytes. PLoS One 10, 1 - 19. doi:10.1371/journal.pone.0125411
Záveský L., Jandáková E., Turyna R., Langmeierová L., Weinberger V., Záveská Drábková L., Hůlková M., Hořínek A., Dušková D., Feyereisl J., Minář L. & Kohoutová M. 2015: Evaluation of cell-free urine microRNAs expression for the use in diagnosis of ovarian and endometrial cancers. A pilot study. Pathology & Oncology Research 21, 1027 - 1035. doi:10.1007/s12253-015-9914-y
Zeisek V., Kirschner J., Štěpánek J. & Amini Rad M. 2015: Microsatellite variation, sexual reproduction and taxonomic revision of Taraxacum sect. Dioszegia: relationships at a large spatial scale. Preslia 87, 55 - 85.
Zika P. F., Wilson B. L. & Kirschner J. 2015: The Luzula comosa complex (Luzula section Luzula, Juncaceae) in western North America. Phytotaxa 192, 201 - 229. doi:10.11646/phytotaxa.192.4.1
Zozomová-Lihová J., Malánová-Krásná I., Vít P., Urfus T., Senko D., Svitok M., Kempa M. & Marhold K. 2015: Cytotype distribution patterns, ecological differentiation, and genetic structure in a diploid–tetraploid contact zone of Cardamine amara. American Journal of Botany 102, 1380 - 1395. doi:10.3732/ajb.1500052
Abraham V., Oušková V. & Kuneš P. 2014: Present-Day Vegetation Helps Quantifying Past Land Cover in Selected Regions of the Czech Republic. PLoS One 9, 1 - 16. doi:10.1371/journal.pone.0100117
Adamec L. 2014: Different reutilization of mineral nutrients in senescent leaves of aquatic and terrestrial carnivorous Utricularia species. Aquatic Botany 119, 1 - 6. doi:10.1016/j.aquabot.2014.06.002
Alba C., Bowers M. D., Blumenthal D. & Hufbauer R. A. 2014: Chemical and mechanical defenses vary among maternal lines and leaf ages in Verbascum thapsus L. (Scrophulariaceae) and reduce palatability to a generalist insect. PLoS One 9, 1 - 11. doi:10.1371/journal.pone.0104889
Altman J., Fibich P., Doležal J. & Aakala T. 2014: TRADER: a package for Tree Ring Analysis of Disturbance Events in R. Dendrochronologia 32, 107 - 112. http://dx.doi.org/10.1016/j.dendro.2014.01.004
Aronson M. F. J., La Sorte F. A., Nilon C. H., Katti M., Goddard M. A., Lepczyk C. A., Warren P. S., Williams N. S. G., Cilliers S., Clarkson B., Dobbs C., Dolan R., Hedblom M., Klotz S., Louwe Koojimans J., Kühn I., MacGregor-Fors I., McDonnell M., Mörtberg U., Pyšek P., Siebert S., Sushinsky J., Werner P. & Winter M. 2014: A global analysis of the impacts of urbanization on bird and plant diversity reveals key anthropogenic drivers. Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences 281, 1 - 8. doi:10.1098/rspb.2013.3330
Babica P., Jaša L., Sadílek J. & Maršálek B. 2014: Využití pasivních vzorkovačů pro detekci microcystinů ve vodárenských nádržích. In: Říhová Ambrožová J. (ed.) Vodárenská biologie 2014, Ekomonitor, Chrudim, 93 - 99.
Baeten L., Warton D., Van Calster H., De Frenne P., Verstraeten G., Bonte D., Bernhardt-Römermann M., Cornelis J., Decocq G., Eriksson O., Hédl R., Heinken T., Hermy M., Hommel P., Kirby K., Naaf T., Petřík P., Walther G-R., Wulf M. & Verheyen K. 2014: A model-based approach to studying changes in compositional heterogeneity. Methods in Ecology and Evolution 5, 156 - 164. doi:10.1111/2041-210X.12137
Bartoš M. & Janeček Š. 2014: Pollinator-induced twisting of flowers sidesteps floral architecture constraints. Current Biology 24. doi:10.1016/j.cub.2014.07.056
Belyayev A. 2014: Bursts of transposable elements as an evolutionary driving force. Journal of Evolutionary Biology 27, 2573 - 2584. doi:10.1111/jeb.12513
Beretta M., Rodondi G., Adamec L. & Andreis C. 2014: Pollen morphology of European bladderworts (Utricularia L., Lentibulariaceae). Review of Palaeobotany and Palynology 205, 22 - 30. doi:10.1016/j.revpalbo.2014.02.009
Biela R., Maršálková E., Čech D. & Palčík J. 2014: Určení zdrojů fosforu eutrofizované Hornoveské nádrže. Vodní hospodářství 64, 14 - 17.