Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Rokaya M. B. & Subedi S. 2021: Rubus dorcheae (Rosaceae), a new species from central Nepal. Phytotaxa 511, 65 - 70. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.511.1.5
Roleček J. 2021: A recent find of Ophrys insectifera (Orchidaceae) in Ukraine – will it survive another 100 years? Ukrainian Botanical Journal 78, 297 - 302. https://doi.org/10.15407/ukrbotj78.04.297
Roleček J., Abraham V. & Horsák M. 2021: Pestrá minulost druhové rozmanitosti. Vesmír 100, 776 - 779. https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2021/cislo-12/pestra-minulost-druhove-rozmanitosti.html
Roleček J., Abraham V., Vild O., Svobodová Svitavská H., Jamrichová E., Plesková Z., Pokorný P. & Kuneš P. 2021: Holocene plant diversity dynamics show a distinct biogeographical pattern in temperate Europe. Journal of Biogeography 48, 1366 - 1376. https://doi.org/10.1111/jbi.14082
Roleček J., Dřevojan P., Hájková P., Goia I. & Hájek M. 2021: Update on maxima of fine-scale vascular plant species richness in a Transylvanian steppe meadow. Tuexenia 41, 459 - 466. https://doi.org/10.14471/2021.41.017
Řehounková K., Jongepierová I., Šebelíková L., Vítovcová K. & Prach K. 2021: Topsoil removal in degraded open sandy grasslands: can we restore threatened vegetation fast? Restoration Ecology 29, 1 - 8. doi:10.1111/rec.13188
Řezanka T., Nedbalová L. & Lukavský J. 2021: Směs olejů z řasy Chodatodesmus australis..
Sabatini F. M., Lenoir J., Hattab T., Arnst E. A., Chytrý M., Dengler J., De Ruffray P., Hennekens S. M., Jandt U., Jansen F. & al. 2021: sPlotOpen – An environmentally balanced, open-access, global dataset of vegetation plots. Global Ecology and Biogeography 30, 1740 - 1764. doi:10.1111/geb.13346
Seebens H., Bacher S., Blackburn T. M., Capinha C., Dawson W., Dullinger S., Genovesi P., Hulme P. E., van Kleunen M., Kühn I., Jeschke J. M., Lenzner B., Liebhold A. M., Pattison Z., Pergl J., Pyšek P., Winter M. & Essl F. 2021: Projecting the continental accumulation of alien species through to 2050. Global Change Biology 27, 970 - 982. doi:10.1111/gcb.15333
Seebens H., Blackburn T. M., Hulme P. E., van Kleunen M., Liebhold A. M., Orlova-Bienkowskaja M., Pyšek P., Schindler S. & Essl F. 2021: Around the world in 500 years: inter-regional spread of alien species over recent centuries. Global Ecology and Biogeography 30, 1621 - 1632. doi:10.1111/geb.13325
Sejfová Z. & Malíček J. 2021: Atlas českých lišejníků: Dalib.cz. Živa 69, 188 - 188.
Sejfová Z., Mlíkovský J., Ewome F. L., Janečková P., Klomberg Y., Njie M. M. & Janeček Š. 2021: Sunbirds’ tendency to hover: the roles of energetic rewards, inflorescence architecture and rain. Journal of Avian Biology 52, 1 - 10. https://doi.org/10.1111/jav.02818
Sekerka P. 2021: Jak funguje ex situ ochrana rostlin v botanických zahradách? In: Zpravodaj botanických zahrad ČR/Unie botanických zahrad ČR, Praha 49, 82 - 90.
Sekerka P. 2021: Sněženky - neobyčejná variabilita dobře známého rodu. Živa 69, 19 - 22.
Sekerka P. 2021: Sněženky s odchylným tvarem květu v literatuře druhé poloviny 19. století. Živa 69, 20 - 20, kulér.
Sekerka P. 2021: Výstavy ikebany v Průhonické botanické zahradě. In: Zpravodaj botanických zahrad ČR/Unie botanických zahrad ČR, Praha 49, 116 - 121.
Sekerka P., Navrátilová J., Macháčková M., Caspers Z., Navrátil J. & Peroutková P. 2021: Metodika zachování rostlinného genofondu ex situ, manuál pro práci s genofondy rostlin v botanických zahradách, certifikovaná metodika..
Sekerka P., Rybka V., Zavadil V. & Harčariková L. 2021: Genofondová zahrada Správy KRNAP. In: Zpravodaj botanických zahrad ČR/Unie botanických zahrad ČR, Praha 49, 76 - 81.
Serrano, J., Richardson J. E., Milne R. I., Mondragon G. A., Hawkins J. A., Bartish I. V., Gonzalez M., Chave J., Madrinan S., Cardenas D., Sanchez S. D., Cortes R. & Pennington R. T. 2021: Andean orogeny and the diversification of lowland neotropical rain forest trees: A case study in Sapotaceae. Global and Planetary Change 201, 1 - 17. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2021.103481
Schmickl R. & Yant L. 2021: Adaptive introgression: how polyploidy reshapes gene flow landscapes. New Phytologist 230, 457 - 461. doi:10.1111/nph.17204