Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Říha P. & Mihulka S. 2006: Jak se dělá tělo Hox, Knox, genové duplikace a rozmanitost života. Vesmír 2006/10, 606 - 612.
Sádlo J. 2006: Skalnaté enklávy v masivu Stožce a historická dynamika bezlesí na Šumavě. In: Kučera T. et Navrátilová J. (eds.): Biotopy a jejich vegetační inretpretace v ČR. Česká botanická společnost, Praha., 61 - 76.
Sádlo J. 2006: Složitá cesta z Libušína na Budeč a zpátky čili Trvale udržitelná suburbie. Štorchová H., Dobeš V., Krinke L. & Štorch P. (eds) Budeč 1100 let. II. Příroda-krajina-člověk,Občanské sdružení Budeč, Budeč, 184 - 203.
Sádlo J. 2006: Stepní otázka a historická interpretace nelesní vegetace suchých biotopů v České republice. Bull.Slov.Bot.Spoločn., Suppl.č.2(14) 14, 117 - 126.
Sádlo J. 2006: Agrostis gigantea Roth 1788 - psineček obrovský. In: Mlíkovský J. et Stýblo P. eds, 2006, Nepůvodní druhy flóry a fauny ČR, ČSOP, Praha., 38 - 39.
Sádlo J. 2006: Anethum graveolens L. 1753 - kopr vonný. In: Mlíkovský J. et Stýblo P. eds, 2006, Nepůvodní druhy flóry a fauny ČR, ČSOP, Praha., 47 - 47.
Sádlo J. 2006: Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C. Presl 1819 - ovsík vyvýšený. In: Mlíkovský J. et Stýblo P. eds, 2006, Nepůvodní druhy flóry a fauny ČR, ČSOP, Praha., 51 - 51.
Sádlo J. 2006: Bromus tectorum L. 1753 - sveřep střešní. In: Mlíkovský J. et Stýblo P. eds, 2006, Nepůvodní druhy flóry a fauny ČR, ČSOP, Praha., 64 - 64.
Sádlo J. 2006: Eragrostis minor Host. 1809 - milička menší. In: Mlíkovský J. et Stýblo P. eds, 2006, Nepůvodní druhy flóry a fauny ČR, ČSOP, Praha., 90 - 91.
Sádlo J. 2006: Prunus armeniaca L. 1753 - meruňka obecná. In: Mlíkovský J. et Stýblo P. eds, 2006, Nepůvodní druhy flóry a fauny ČR, ČSOP, Praha., 148 - 148.
Sádlo J. & Kolbek J. 2006: Severokorejská kulturní krajina I. Rostliny, krajinné jevy a typy hospodaření. Živa 54, 22 - 24.
Sádlo J. & Kolbek J. 2006: Severokorejská kulturní krajina II: Struktury a vztahy v krajině. Živa 54, 70 - 72.
Salava, J., Chodová, D., Kočová, M., Krahulec, F. 2006: First Report on Large Crabgrass Resistant to Atrazine in the Czech Republic. In: XVII. česká a slovenská konference o ochraně rostlin Praha 2006, p. 587-591. ČZU Praha., 587 - 591.
Samec P., Boublík K. & Rejšek K. 2006: Climate change in problems of the submontane to subalpine altitudinal zones conditions variability. Meteorologický časopis 9, 3 - 11.
Skočovská B., Adamovský O., Pašková V., Hilscherová K., Babica P., Maršálek B. & Pikula J. 2006: Toxicita vodních květů sinic pro ptáky - experimentální model na křepelkách. In: Maršálek B., Feldmannová M., Maršálková E. (ed.) Sborník semináře Cyanobakterie 2006. Botanický ústav AV ČR, Průhonice, ČR (ISBN 80-86188-22-1), 51 - 53.
Slavíková-Bayerová Š. 2006: New and interesting records of Lepraria (Stereocaulaceae, Ascomycota) from the Czech Republic. In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. (eds.), Central European lichens – diversity and threat, Mycotaxon Ltd., Ithaca., 97 - 107.
Slavíková-Bayerová Š. & Orange A. 2006: Three new species of Lepraria (Ascomycota, Stereocaulaceae) containing fatty acids and atranorin. Lichenologist 38, 503 - 513.
Soldán T., Černý R., Husák Š., Matěna J., Matěnová V., Papáček M. & Petr J. 2006: Vodní prostředí. In: Novohradské hory a novohradské podhůří, Příroda, historie, život, Baset, 2006, 131 - 138.
Stibal M., Šabacká M. & Kaštovská K. 2006: Microbial Communities on Glacier Surfaces in Svalbard: Impact of Physical and Chemical Properties on Abundance and Structure of Cyanobacteria and Algae. Microbial Ecology 52, 644 - 654.
Suda J. 2006: Nebojte se biosystematiky. živa 54/6.