Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kolář J. & Szabó, P. 2021: On interdisciplinarity in the humanities: A comment on Fanta et al. (2020) on the bias in dating obtained from historical sources. Journal of Archaeological Science 132, 1 - 5. doi:10.1016/j.jas.2021.105392
Kolář T., Dobrovolný P., Szabó P., Mikita T., Kyncl T., Kyncl J., Sochová I. & Rybníček M. 2021: Wood species utilization for timber constructions in the Czech lands over the period 1400–1900. Dendrochronologia 70, 1 - 8. doi:10.1016/j.dendro.2021.125900
Kolátková V., Čepička I., Hoffman R. & Vohník M. 2021: Marinomyxa gen. nov. accommodates gall-forming parasites of the tropical to subtropical seagrass genus Halophila and constitutes a novel deep-branching lineage within Phytomyxea (Rhizaria: Endomyxa). Microbial Ecology 81, 673 - 686. https://doi.org/10.1007/s00248-020-01615-5
Konečná V., Bray S., Vlček J., Bohutínská M., Požárová D., Choudhury R. R., Bollmann-Giolai A., Flis P., Salt D. E., Parisod C., Yant L. & Kolář F. 2021: Parallel adaptation in autopolyploid Arabidopsis arenosa is dominated by repeated recruitment of shared alleles. Nature Communications 12, 1 - 13. doi:10.1038/s41467-021-25256-5
König C., Weigelt P., Taylor A., Stein A., Dawson W., Essl F., Pergl J., Pyšek P., van Kleunen M., Winter M., Chatelain C., Wieringa J. J., Krestov P. & Kreft H. 2021: Source pools and disharmony of the world’s island floras. Ecography 44, 44 - 55. doi:10.1111/ecog.05174
Kopecký M., Macek M. & Wild J. 2021: Topographic Wetness Index calculation guidelines based on measured soil moisture and plant species composition. Science of the Total Environment 757, 1 - 10. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.143785
Korznikov K. A., Kislov D. E., Altman J., Doležal J., Vozmishcheva A. S. & Krestov P. V. 2021: Using the U-Net-like deep convolutional neural networks for precise tree recognition in very high resolution RGB (red, green, blue) satellite images. Forests 12, 1 - 17. doi:10.3390/f12010066
Koupilová K., Štenc J. & Janovský Z. 2021: Pollen dispersal is driven by pollinator response to plant disease and plant spatial aggregation. Basic and Applied Ecology 50, 77 - 86. doi:10.1016/j.baae.2020.10.007
Kourantidou M., Cuthbert R. N., Haubrock P. J., Novoa A., Taylor N. G., Leroy B., Capinha C., Renault D., Angulo E., Diagne C. & Courchamp F. 2021: Economic costs of invasive alien species in the Mediterranean basin. NeoBiota 67, 427 - 458. doi:10.3897/neobiota.67.58926
Kovaláková P., Cizmas L., Feng M., McDonald T. J., Maršálek B. & Sharma V. K. 2021: Oxidation of antibiotics by ferrate(VI) in water: Evaluation of their removal efficiency and toxicity changes. Chemosphere 277, 1 - 10. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130365
Kozel P., Sebek P., Platek M., Benes J., Zapletal M., Dvorský M., Lanta V., Doležal J., Bace R., Zbuzek B. & Čížek L. 2021: Connectivity and succession of open structures as a key to sustaining light-demanding biodiversity in deciduous forests. Journal of Applied Ecology 58, 2951 - 2961. doi:10.1111/1365-2664.14019
Krahulcová A. & Krahulec F. 2021: Cytotype variation and clonal diversity in polyploid apomictic populations of Pilosella (Compositeae, Cichorieae) introduced to southern Patagonia. Boletín de la Sociedad Argentina Botánica 56, 307 - 326. https://doi.org/10.31055/1851.2372.v56.n3.32767
Krahulec F. 2021: Chlupáčky (Pilosella): příčiny velké variability populací a jak je studovat. Zprávy České Botanické Společnosti 56, 219 - 228.
Krak K., Caklová P., Kopecký D., Blattner F. R. & Mahelka V. 2021: Horizontally Acquired nrDNAs Persist in Low Amounts in Host Hordeum Genomes and Evolve Independently of Native nrDNA. Frontiers in Plant Science 12, 1 - 13. doi:10.3389/fpls.2021.672879
Krauseová E. & Machač J. 2021: Kdy trápí pyl alergiky? Botanika 9, 2 - 5.
Krčmářová J., Kala L., Brendzová A. & Chabada T. 2021: Building agroforestry policy bottom-up: knowledge of Czech farmers on trees in farmland. Land 10, 1 - 18. doi:10.3390/land10030278
Krejčová J., Vicentini F., Flynn T., Mudrák O. & Frouz J. 2021: Biodiversity loss caused by subsurface pipe drainage is difficult to restore. Ecological Engineering 170, 1 - 8. doi:10.1016/j.ecoleng.2021.106336
Kron P., Loureiro J., Castro S. & Čertner M. 2021: Flow cytometric analysis of pollen and spores: An overview of applications and methodology. Cytometry Part A 99, 348 - 358. doi:10.1002/cyto.a.24330
Kučerová A. 2021: Pobřežnice jednokvětá – kriticky ohrožená rostlina břehů čistých nádrží. Vodní hospodářství 2021, 14 - 15.
Kučerová A. 2021: Po těžbě rašeliny (s)poušť? Botanika 2021, 9 - 11.