Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kvíderová J. 2012: Photochemical performance of the acidophilic red alga Cyanidium sp. in a pH gradient. Origins of Life and Evolution of Biospheres 42, 223 - 234. doi: "10.1007/s11084-012-9284-3 "
Kvíderová J. 2012: Research on cryosestic communities in Svalbard: the snow algae of temporary snow fields in Petuniabukta, Central Svalbard. Czech Polar Reports 2, 8 - 19. doi: " "
Lanta V., Doležal J., Zemková L., Lepš J. 2012: Communities of different plant diversity respond similarly to drought stress: experimental evidence from field non-weeded and greenhouse conditions. Naturwissenschaften 99, 473 - 482. doi: "10.1007/s00114-012-0922-4"
Letz D. R., Dančák M., Danihelka J. & Šarhanová P. 2012: Taxonomy and distribution of Cerastium pumilum and C. glutinosum in Central Europe. Preslia 84, 33 - 69. doi: ""
Lev J., Holba M., Kalhotka L., Mikula P. & Kimmer D. 2012: Experimental Study on Bacteria Removal from Artificial and Real Wastewater by Nanofibrous Filters. In: Nanocon 2012, Conference proceedings, Tanger Ltd., Ostrava, 1 - 6. doi: ""
Lev J., Holba M., Kalhotka L., Mikula P. & Kimmer D. 2012: Improvements in the structure of electrospun polyurethane nanofibrous materials used for bacterial removal from wastewater. International Journal of Theoretical and Applied Nanotechnology 1, 16 - 20. doi: "10.11159/ijtan.2012.003"
Lev J., Holba M., Kalhotka L., Mikula P. & Kimmer D. 2012: Proper Structure of Polyurethane Electrospun Nanofibrous Material for Bacteria Removal from Wastewater. Proceedings of the 3rd International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications, Montreal, 1 - 6. doi: ""
Liška J. 2012: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXV. Bryonora 50, 51 - 53. doi: ""
Liška J. 2012: Lichen flora of the Czech Republic. Preslia 84, 851 - 862. doi: ""
Liška J. 2012: Pohled na lichenoflóru České republiky. Živa 60, 162 - 165. doi: ""
Lososová Z., Chytrý M., Tichý L., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Kintrová K., Kühn I., Láníková D., Otýpková Z. & Řehořek V. 2012: Native and alien floras in urban habitats: a comparison across 32 cities of central Europe. Global Ecology and Biogeography 21, 545 - 555. doi: "10.1111/j.1466-8238.2011.00704.x"
Lososová Z., Chytrý M., Tichý L., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Kintrová K., Láníková D., Otýpková Z. & Řehořek V. 2012: Biotic homogenization of Central European urban floras depends on residence time of alien species and habitat types. Biological Conservation 145, 179 - 184. doi: "10.1016/j.biocon.2011.11.003"
Lukavský J. 2012: Trachydiscus minutus – a new algal EPA producer. Krueger D. & Meyer H.(eds.) Algae: ecology, economic uses and environmental impact , Nova Science Publishers, Hauppauge, N.Y., 77 - 104. doi: ""
Macek P., Klimeš L., Adamec L., Doležal J., Chlumská Z., de Bello F., Dvorský M. & Řeháková K. 2012: Plant Nutrient Content Does Not Simply Increase with Elevation under the Extreme Environmental Conditions of Ladakh, NW Himalaya. Arctic, Antarctic, and Alpine Research 44, 62 - 66. doi: "10.1657/1938-4246-44.1.62"
Malíček J. & Vondrák J. 2012: Lišejníky NPR Čertoryje v Bílých Karpatech. Bryonora 2012, 8 - 13. doi: ""
Malíček J. & Vondrák J. 2012: Lišejníky NPR Jazevčí, Porážky a Zahrady pod Hájem v Bílých Karpatech. Acta Musei Richnoviensis 19, 1 - 11. doi: ""
Malíková L, Mudrák O & Klimešová J 2012: Adventitious sprouting enables the invasive annual herb Euphorbia geniculata to regenerate after severe injury. Ecological Research 27, 841 - 847. doi: "10.1007/s11284-012-0960-6"
Máliš F., Ujházy K., Vodálová A., Barka I., Čaboun V. & Sitková Z. 2012: The impact of Norway spruce planting on herb vegetation in the mountain beech forests on two bedrock types. European Journal of Forest Research 131, 1551 - 1569. doi: "10.1007/s10342-012-0624-7 "
Mandák B., Trávníček P., Paštová L. & Kořínková D. 2012: Is hybridization involved in the evolution of the Chenopodium album aggregate? An analysis based on chromosome counts and genome size estimation. Flora 270, 530 - 540. doi: "10.1016/j.flora.2012.03.010"
Mandák B., Zákravský P., Mahelka V. & Plačková I. 2012: Can soil seed banks serve as genetic memory? A study of three species with contrasting life history strategies. PLoS ONE 7, 1 - 12. doi: "10.1371/journal.pone.0049471"