Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Kochjarová J. (ed.) & al. 2010: Cievnaté rastliny zaznamenané v záujmovom území Floristického kurzu Tornaľa 2006. Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti 32, 17 - 68.
Kolbek J. 2010: Příspěvek ke květeně východní části Českého středohoří. Muzeum a současnost 25, 87 - 94.
Kolbek J. & Husáková J. 2010: Příspěvek ke květeně širší oblasti Milešovského a Lounského středohoří. Muzeum a současnost 25, 73 - 86.
Kolbek J. & Chytrý M. 2010: L8 Suché bory. In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 331 - 340.
Kolbek J. & Jarolímek I. 2010: Phragmitetum japonicae in Korean Peninsula and Japan. Biologia 65, 479 - 488. doi:10.2478/s11756-010-0034-6
Komárek J. 2010: Modern taxonomic revision of planktic nostocacean cyanobacteria-a short review of genera. Hydrobiologia 639, 231 - 243. doi:10.1007/s10750-009-0030-4
Komárek J. 2010: Prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. - 80 years. Fottea 10, 1 - 3.
Komárek J. 2010: Recent changes (2008) in cyanobacterial taxonomy based on a combination of molecular background with phenotype and ecological consequences (genus and species concept). Hydrobiologia 639, 245 - 259. doi:10.1007/s10750-009-0031-3
Komárek J., Hauer T. & Kaštovský J. 2010: Book of Abstracts of 18th symposium of IAC. In: Komárek J., Hauer T. & Kaštovský J.(eds), Book of Abstracts, 18th symposium of IAC, Institute of Botany AS, Průhonice, 1 - 111.
Komárek J. & Komárková J. 2010: Lyngbya-další rod sinic vyvolávající vodní květy v tropických ekosystémech; příčiny výskytu, ekologický dopad, možnost likvidace. In: Maršálek B., Maršálková E., Vinklárková D. (eds.) Cyanobakterie 2010 - příčiny, důsledky a řešení rozvoje vodních květů sinic, BÚ AV ČR, 169 - 172. doi:-
Komárek J., Zapomělová E. & Hindák F. 2010: Cronbergia gen. nov., a new cyanobacterial genus (Cyanophyta) with a special strategy of heterocyte formation. Cryptogamie Algologie 31, 321 - 341.
Komárek M., Vaněk A., Mrnka L., Sudová R., Száková J., Tejnecký V. & Chrastný V. 2010: Potential and drawbacks of EDDS-enhanced phytoextraction of copper from contaminated soils. Environmental Pollution 158, 2428 - 2438. doi:10.1016/j.envpol.2010.04.002
Komárek O. & Komárek J. 2010: Diversity and ecology of cyanobacterial microflora of the seepages habitat. Comparison of King George Island, Shetland Islands, and James Ross Island, NW Weddell Sea, Antarctica. In: Seckbach J. & Oren A. (ed.): Microbial Mats. Modern and ancient microorganisms in stratified systems, Springer Verlag, 517 - 539.
Komárková J., Jezberová, J., Komárek O. & Zapomělová E. 2010: Variability of Chroococcus (Cyanobacteria) morphospecies with regard to phylogenetic relationships. Hydrobiologia 639, 69 - 83. doi:Variability of Chroococcus (Cyanobacteria) morphospecies with regard to phylogenetic relationships.
Konvalinková P. & Prach K. 2010: Spontaneous vegetation succession in extracted peatlands: a multi-site study. Preslia 82, 423 - 435.
Kopecký M. & Čížková Š. 2010: Using topographic wetness index in vegetation ecology: does the algorithm matter? Applied Vegetation Science 13, 450 - 459. doi:10.1111/j.1654-109X.2010.01083.x
Kopp R., Palíková M., Navrátil S., Kubíček Z., Ziková A. & Mareš J. 2010: Modulation of Biochemical and Haematological Indices of Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix Val.) Exposed to Toxic Cyanobacterial Water Bloom. Acta Veterinaria Brno 79, 135 - 146. doi:10.2754/avb201079010135
Kovářová M., Bartůňková K., Frantík T., Koblihová H., Prchalová K. & Vosátka M. 2010: Factors influencing the production of stilbenes by the knotweed, Reynoutria × bohemica. BMC Plant Biology 10, 1 - 16. doi:10.1186/1471-2229-10-19
Kovář P., Přikryl J., Schröfel A., Hauer T., Bydžovský J., Melichar T., Matějka V. & Drábková P. 2010: Správkové hmoty s fotokatalytickým účinkem. Zpravodaj WTA CZ 2010, 36 - 39.
Krahulcová A. & Rotreklová O. 2010: Use of flow cytometry in research on apomictic plants. Preslia 82, 23 - 39.