Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Řeháková K. 2023: Jak mikroorganismy rhizosféry ovlivňují rozšíření rostlin v Himaláji. Botanika 11, 22 - 23.
Sádlo J., Vítková M., Kutlvašr J., Perglová I., Hubáčková B. & Pergl J. 2023: Od okrasného pěstování k novým invazím: Příklad Krkonoš, Lužických a Orlických hor. Opera Corcontica 2023, 39 - 61.
Salgado A. L., Glassmire A. E., Sedio B. E., Díaz R., Stout M. J., Čuda J., Pyšek P., Meyerson L. A. & Cronin J. T. 2023: Metabolomic evenness underlies intraspecific differences among lineages of the wetland grass. Journal of Chemical Ecology 49, 437 - 450. doi:10.1007/s10886-023-01425-2
Sammarco I., Münzbergová Z. & Latzel V. 2023: Response of Fragaria vesca to projected change in temperature, water availability and concentration of CO2 in the atmosphere. Scientific Reports 13, 1 - 13. https://doi.org/10.1038/s41598-023-37901-8
Sandström C., Ring I. & al. (incl. Pergl J.) 2023: Mainstreaming biodiversity and nature’s contributions to people in Europe and Central Asia: insights from IPBES to inform the CBD post-2020 agenda. Ecosystems and People 19, 1 - 14. doi:10.1080/26395916.2022.2138553
Santini A., Maresi G., Richardson D. M. & Liebhold A. M. 2023: Collateral damage: military invasions beget biological invasions. Frontiers in Ecology and the Environment 21, 469 - 478. https://doi.org/10.1002/fee.2640
Sbaraglia C., Samraoui K. R., Massolo A., Bartoňová A. S., Konvička M. & Fritz Z. F. 2023: Back to the future: Climate change effects on habitat suitability of Parnassius apollo throughout the Quaternary glacial cycles. Insect Conservation and Diversity 16, 231 - 242. doi:10.1111/icad.12615
Sekerka P. & Navrátilová J. 2023: Místo botanických zahrad v komplexní druhové ochraně rostlin. Botanika 11, 26 - 27.
Sigdel S. R., Liang E., Rokaya M. B., Rai S., Dyola N., Sun J., Zhang L., Zhu H., Chettri N., Chaudhary R. P., Camero J. J. & Peñuelas J. 2023: Functional traits of a plant species fingerprint ecosystem productivity along broad elevational gradients in the Himalayas. Functional Ecology 37, 383 - 394. https://doi.org/10.1111/1365-2435.14226
Silva G. S., Firmino G. V., Ferraro A. & Appezzato-da-Glória B. 2023: Anatomical inferences on aerial bud protection of three Eugenia shrub species from Cerrado. Plant Biology 25, 176 - 186. doi:10.1111/plb.13483
Silva S. R., Miranda V. F. O., Michael T. P., Plachno B. J., Matos R. G., Adamec L., Pond S. L. K., Lucaci A. G., Pinheiro D. G. & Varani A. M. 2023: The phylogenomics and evolutionary dynamics of the organellar genomes in carnivorous Utricularia and Genlisea species (Lentibulariaceae). Molecular Phylogenetics and Evolution 181, 1 - 18. doi:10.1016/j.ympev.2023.107711
Sim T., Swindles T. G., Morris P. J. & al. (incl. Bobek P.) 2023: Regional variability in peatland burning at mid-to high-latitudes during the Holocene. Quaternary Science Reviews 305, 1 - 17. doi:10.1016/j.quascirev.2023.108020
Singh A., Čížková M., Náhlík V., Mezricky D., Schild D., Rucki M. & Vítová M. 2023: Bio-removal of rare earth elements form hazardous industrial waste of CFL bulbs by the extremophile red alga Galdieria sulphuraria. Frontiers in Microbiology 14, 1 - 12. doi:10.3389/fmicb..2023.1130848
Singh P., Jiroušek M., Hájková P., Horsák M. & Hájek M. 2023: The future of carbon storage in calcareous fens depends on the balance between groundwater discharge and air temperature. Catena 231, 1 - 10. doi:10.1016/j.catena.2023.107350
Skálová H., Jandová K., Balšánková T., Hadincová V., Krahulec F., Pecháčková S., Krak K. & Herben T. 2023: Cations make a difference: Soil nutrient patches and fine-scale root abundance of individual species in a mountain grassland. Functional Ecology 37, 915 - 928. doi:10.1111/1365-2435.14277
Skočková V., Vašíček O., Sychrová E., Sovadinová I., Babica P. & Šindlerová L. 2023: Cyanobacterial harmful bloom lipopolysaccharides induce pro-inflammatory effects in immune and intestinal epithelial cells in vitro. Toxins 15, 1 - 19. doi:10.3390/toxins15030169
Skopalíková J., Leong-Škorničková J., Šída O., Newman M., Chumová Z., Zeisek V., Jarolímová V., Dalberg Poulsen A., Dantas-Queiroz M. V., Fér T. & Záveská E. 2023: Ancient hybridization in Curcuma (Zingiberaceae) - Accelerator or brake in lineage diversifications? Plant Journal 116, 773 - 785. https://doi.org/10.1111/tpj.16408
Skubic M., Záveská E. & Frajman B. 2023: Meeting in Liguria: Hybridisation between Apennine endemic Euphorbia barrelieri and western Mediterranean E. nicaeensis led to the allopolyploid origin of E. ligustica. Molecular Phylogenetics and Evolution 185, 1 - 15. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2023.107805
Skuhrovec J. & Pergl J. 2023: Plán eradikace pro sršeň asijskou (Vespa velutina) v České republice. MŽP, Praha, 1 - 33.
Sohrabi S., Naqinezhad A., Kortz A. R., Hejda M., Gherekhloo J., Zand E., Pergl J., Brundu G. & Pyšek P. 2023: Alien flora of Iran: species status, introduction dynamics, habitats and pathways. Biological Invasions 25, 1359 - 1371. doi:10.1007/s10530-023-03001-x