Filtr

   

Publikace
Komárek J. & Hauer T.: CyanoDB.cz - On-line database of cyanobacterial genera. JU + BÚ
Bárnet M., Pavela R., Pilař M., Mráz J., Pluhař P. & Vosátka M.: Alternativní plodina parcha saflorovitá (Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin) pěstování, význam, využití v ochraně rostlin. -
Bílek 0., Boublík K., Kolbek J., Petřík P., Sádlo J. & Černý T.: Monitoring teplomilných a xerotermních biotopů. AOPK 2004, 1 - 28
Clear J., Kuosmanen N., Chiverrell R., Beranova J., Fleisher P., Halsall K., Hannon G., Holksa J., Janda P., Schafstall N., Svitavska-Svobodova H., Svoboda M. & Kuneš P.: Towards an Integrated Understanding of Montane Spruce Forest Disturbance Dynamics in Central Europe. 10th European Palaeobotany and Palynology Conference. Program and Abstracts., 48 - 48
Danihelka J., Petřík P. & Wild J.: Databanka flóry České republiky. 2011
Dvořák P., Bartaloš T., Brůna J., Müllerová J., Pejchar J. & Vítková M.: Funkční vzorek bezpilotního systému VUT 714.
Kirschner J., Kohlová J. & Souček J.: Metodika popisu živých sbírek v památkách zahradního umění pro zápis do centrální evidence sbírek.
Kirschner J., Kohlová J. & Souček J.: Metodika pro evidenci živých sbírek v památkách zahradního umění. Ministerstvo kultury ČR
Kirschner J., Kohlová J. & Souček J.: Metodika pro sledování a vyhodnocování procesu introdukce v památkách zahradního umění. Ministerstvo kultury ČR
Kirschner J. & Souček J.: Metodika záchrany a revitalizace introdukovaných dřevin v památkách zahradního umění. Ministerstvo kultury ČR
Kirschnerová L.: 7. Willemetia NECKER - pleška. In: Slavík B. et Štěpánková J.(eds) Květena České republiky, Academia, Praha, 507 - 508
Kohlová J.: Kompoziční principy a vegetační prvky - Královská obora - Stromovka. Botanický ústav AVČR, v.v.i.
Kohlová J.: Kompoziční principy a vegetační prvky – modelový objekt Kačina.
Kohlová J.: Kompoziční principy a vegetační prvky - Průhonický park (obora). Botanický ústav AVČR, v.v.i.
Kohlová J.: Kompoziční principy a vegetační prvky - Vrchotovy Janovice. Botanický ústav AVČR, v.v.i.
Kohlová J.: Soubor optimalizačních opatření a vegetační prvky - Královská obora, Stromovka. Botanický ústav AVČR, v.v.i.
Kohlová J.: Soubor optimalizačních opatření a vegetační prvky – Modelový objekt Kačina.
Kohlová J.: Soubor optimalizačních opatření a vegetační prvky - Průhonický park (obora). Botanický ústav AVČR, v.v.i.
Kohlová J.: Soubor optimalizačních opatření a vegetační prvky – Průhonický park (park).
Kohlová J.: Soubor optimalizačních opatření a vegetační prvky - Vrchotovy Janovice. Botanický ústav AVČR, v.v.i.