Filtr

   

Publikace
Šmíd R., Klimeš D., Dušek L., Jarkovský J., Maršálek B., Bláha L., Hofman J., Čupr P. & Holoubek I. 2004: Datatest (verze 2.0). Výukový interaktivní systém pro ekotoxikologické testy a jeho aplikace. EB 4/ Ekomonitor, 189 - 192
Špindelerová Z., Martinková M. & Jankovská V. 2004: Otázka výsadeb kleče (Pinus mugo TURRA) v Orlických horách. In: Venkovská krajina. Sborn. z Mezinár.Konf. 14-16.5.2004, Slavičín, Hostětín, 2.roč., I.vyd., ZO ČSOP Veronica (Brno), 198 - 203
Špindlerová Z., Martinková M., Tichá S. & Jankovská V. 2004: Problems of outplanting Pinus mugo TURRA in the Orlické hory Mts. In: Ammer Ch., Weber M., Mosandl R. (ed.): Regeneration mountain forests. Series of Conference Proceedings No. 1. - 12-16.9.2004, Kloster Seeon, Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan., 107 - 107
Špindlerová Z., Martinková M., Tichá S. & Jankovská V. 2004: Problém výsadeb kleče (Pinus mugo TURRA) v Orlických horách. In:Remeš J., Podrázský V. (ed.): Dřeviny a lesní půdy-biologická meliorace a její využití. Sborn.Konf.22.3.2004, Kostelec nad Černými lesy, ČZU, Praha., 102 - 111
Šťastná P. 2004: The germination and survival ability of the seedlings, species Picea abies L. and Fagus sylvatica L. in mountain temperate forest on the Massif Veľký Gápeľ, Low Tatra Mountains, Slovakia. Conference Proceedings Geography and Ecolo. Conference Proceedings Geography and Ecology of the Altai, Biysk, Russia, 107 - 113
Štěpánková J. 2004: 15. Aposeris Cass. - razilka. In: Slavík B., Štěpánková J. [eds.] & Štěpánek J. [red.], Květena ČR 7, Academia, Praha 7, 706 - 708
Štěpánková J. 2004: 16. Hypochaeris L. - prasetník. In: Slavík B., Štěpánková J. [eds.] & Štěpánek J. [red.], Květena ČR 7, Academia, Praha 7, 708 - 713
Štěpánková J. 2004: 5. Antennaria Gaertner - kociánek. In: Slavík B., Štěpánková J. [eds.] & Štěpánek J. [red.], Květena ČR 7, Academia, Praha 7, 87 - 90
Štěpánková J. 2004: 50. Bidens L. - dvouzubec. In: Slavík B., Štěpánková J. [eds.] & Štěpánek J. [red.], Květena ČR 7, Academia, Praha 7, 336 - 345
Štěpánková J. 2004: 61. Carduus - bodlák. In: Slavík B., Štěpánková J. [eds.] & Štěpánek J. [red.], Květena ČR 7, Academia, Praha 7, 377 - 385
Šumberová K. 2004: Androsace maxima L. in: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. (eds.), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae III., Zprávy České botanické společnosti 39, 67 - 67
Šumberová K., Lososová Z. & Šmarda P. 2004: Nové nálezy Veronica scardica na jižní Moravě. Zprávy České Botanické Společnosti 39, 161 - 166
Šumberová K., Netík J. & Prorok R. 2004: Nivní louky na Břeclavsku – rostlinstvo a historie obhospodařování. In: Hrib M. & Kordiovský E. (eds.) Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. Moraviapress, Břeclav, 149 - 162
Šumberová K., Tzonev R. & Vladimirov V. 2004: Discovery of a new adventive species for the flora of Bulgaria – Bidens frondosa L. (Asteraceae). Phytologia Balcanica 10, 179 - 181
Treml V., Jankovská V., Engel Z. et Křížek M. 2004: Paleogeografický vývoj Labského dolu v Krkonoších. In: Engel Z., Křížek M. et Vilémek V. (eds.): Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004. - Sborn. prací z mezinárodního semináře (26-28.4.2004, Pec pod Sněžkou), Geomorfologický sborník 3, Praha 3, 78 - 80
Tůma I. 2004: Effect of pollution and climate impact on growth of Calamagrostis arundinacea based on field transplantation. Verhandlungen der Gesellschaft fur Okologie, Proceedings of the GfO 34, 223 - 223
Tůma I., Holub P. & Fiala K. 2004: Konkurenční schopnost a odběr dusíku populacemi tří druhů trav v heterogenním půdním prostředí. In: Eliáš P. (ed.) Populačná biológia rastlín VIII/2004, SEKOS, Vydavatelstvo Technickej univerzity vo Zvolene, Zvolen, 75 - 82
Tůma I., Holub P., & Fiala K. 2004: Ztráty dusíku a konkurenční schopnost Festuca ovina, Arrhenatherum elatius a Calamagrostis epigejos při různé dostupnosti živin. In: Eliáš P. (ed.) Populačná biológia rostlin VIII, SEKOS, Vydavatělstvo Technickej univerzity vo Zvoleně, Zvolen 8/2004, 83 - 90
Tzonev R. & Šumberová K. 2004: New data about the chorology of some little known adventive species on the banks of the Danube River in Bulgaria. Phytologia Balcanica 10, 207 - 209
Uhlemann I., Kirschner J. &Štěpánek J. 2004: The genus Taraxacum (Asteraceae) in the Southern Hemisphere. I. The section Antarctica Handel-Mazzetti and notes on dandelions of Australasia. Folia Geobotanica 39, 205 - 220