Filtr

   

Publikace
Kirschner J. &Štěpánek J. 2004: New sections in Taraxacum. Folia Geobotanika 39, 259 - 274
Kitner M., Poulíčková A., Novotný R. & Hájek M. 2004: Desmids (Zygnematophyceae) of the spring fens of a part of West Carpathians. Czech Phycology, Praha, Česká algologická společnost 4(1), 43 - 63
Klimešová J., Martínková, J. & Kočvarová, M. 2004: Biological flora of Central Europe: Rorippa palustris (L.) Besser. Flora 199, 453 - 463
Klitsch M. & Härtel H. 2004: Invaze borovice vejmutovky v Národním parku České Švýcarsko. In: Neuhöferová P. (ed.) Introdukované dřeviny a jejich produkční a ekologický význam, 109 - 112
KOČÍ, V., Lukavský J., Mlejnek K., Kochánková L., Grabic R., & Ocelka T. 2004: Application of semipermeable membrane device (SPMD) for assessment of organic substances dangerous for green microalga Scenedesmus subspicatus. – Arch.Hydrobiol.,. Arch.Hydrobiol., Algological Studies, Schweizerbart-Stuttgart 111, 173 - 186
Kolbek J. 2004: Bazifilní a xerické bory severních Čech - předběžný přehled. Bull. Slov. Bot. Spoloč., Bratislava, 197 - 206
Kolbek J. 2004: Botanický výzkum v Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervaci Křivoklátsko: výsledky (1980-2003). Bull. Slov. Bot. Spoloč., Bratislava, 7 - 14
Kolbek J. 2004: Trifolio-Geranietea: artefakt nebo skutečnost? Bull. Slov. Bot. Spoloč., Bratislava, 87 - 92
Kolbek J.& Vítková M. 2004: Z historie středoevropských agátin a jejich společenstev. Zprávy Čes. Bot. Společ. 39, 287 - 298
Komárek J., Cepák V., Kaštovský J. & Sulek J. 2004: What are the cyanobacterial genera Cyanothece and Cyanobacterium? Contribution to the combined molecular and phenotype taxonomic evaluation of cyanobacterial diversity. Arch. Hydrobiol./Algolog. Stud. (Cyanobact. Res.5) 113, 1 - 36
Komárek J. & Golubic S. 2004: Proposal for a unified nomenclatoric rules for cyanobacteria vs. cyanophytes. In: Hoffmann L. (ed.) 16th Symposium of the International Association for Cyanophyte Research, Abstracts, CRP Gabriel Lippmann, Luxembourg, 47 - 47
Komárek J. & Hauer T. 2004: The on-line database of cyanobacterial genera. In: Hoffmann L. (ed.) 16th Symposium of the International Association for Cyanophyte Research, Abstracts, CRP Gabriel Lippmann, Luxembourg, 90 - 90
Komárek J. & Komárková J. 2004: Taxonomic review of the cyanoprokaryotic genera Planktothrix and Planktothricoides. Czech Phycology 4, 1 - 18
Komárek J., Ventura S., Turicchia S., Komárková J., Mascalchi C., Soldati E. & Rejmánková E. 2004: Cyanobacterial diversity in alkaline marshes of Northern Belize (Central America). In: Hoffmann L. (ed.) 16th Symposium of the International Association for Cyanophyte Research, Abstracts, CRP Gabriel Lippmann, Luxembourg, 46 - 46
Košťálová V. & Krahulec F. 2004: Distribution of mixed Hieracium bauhini – H. pilosella populations and hybridization within these populations. Thaiszia – J. Bot., 14, Suppl. 1: 7-8.
Koukol O., Gryndler M., Novák F. & Vosátka M. 2004: Effect of Chalara longipes on decomposition of humic acids from Picea abies needle litter. Folia Microbiologica 49, 574 - 578
Kovářová M. & Frantík T. 2004: Decomposition of organic matter on different substrates – laboratory study. In: Kovář P. (ed.) Natural recovery of human-made deposits in landscape, Academia,Praha, 153 - 175
Kovář P., Štěpánek J. & Kirschner J. 2004: Clonal diversity of Calamagrostis epigejos (L.) Roth in relation to type of industrial substrate and successional stage. In: Kovář P. (ed.) Natural recovery in human-made deposits in landscape, Academia, Praha, 285 - 293
Krahulcová A., Papoušková S. & Krahulec F. 2004: Reproduction mode in the allpolyploid facultatively apomictic hawkweed Hieracium rubrum (Asteraceae, H. subgen. Pilosella). Hereditas 141: 19-30.
Krahulec F., Bräutigam S., Chrtek J., Fehrer J., Krahulcová A., Procházka F. & Shchuhwerk F. 2004: The Hieracium subgenus Pilosella in the Šumava Mountain (SW part of the Czech Republic). Thaiszia – J. Bot, 9 - 10