Filtr

   

Publikace
Sádlo J. 2019: Krajina! Průchod okolím v příkladech. Kodudek, Praha, 1 - 224
Santana-Cordeo A. M. & Szabó P. 2019: Exploring qualitative methods of historical ecology and their links with qualitative research. International Journal of Qualitative Methods 18, 1 - 11
Santruckova M., Demkova K., Dostalek J. & Frantik T. 2019: The potential of manor gardens for natural habitats conservation. Journal of Landscape ecology 12, 59 - 72
Seelen L. M. S., Flaim G., Keuskamp J., Teurlincx S., Font R. A., Tolunay D., Fránková M., Šumberová K., Temponeras M., Lenhardt M., Jennings E. & de Senerpont Domis L. N. 2019: An affordable and reliable assessment of aquatic decomposition: Tailoring the Tea Bag Index to surface waters. Water Research 151, 31 - 43
Sekerka P. 2019: Pivoňka keřovitá v čínských zahradách. Botanika 2019, 20 - 22
Sekerka P. 2019: Plané druhy pivoněk v zahradní kultuře. Akademie věd ČR, Strategie AV 21, 1 - 90
Sekerka P. 2019: Současnost botanických zahrad ČR - I. díl. Zahradnictví 2019, 14 - 16
Sekerka P. 2019: Současnost botanických zahrad ČR - II. díl. Zahradnictví 2019, 3 - 4
Sekerka P. 2019: Současnost botanických zahrad ČR - III. díl. Zahradnictví 2019, 35 - 37
Sekerka P., Caspers Z. , Macháčková M. , Papoušková L. & Koudela M. 2019: Příprava nových klasifikátorů pro pivoňky, denivky a bezkartáčkaté kosatce v Průhonické botanické zahradě. In: Papoušková L. (ed.) Současné poznatky z výzkumu a využívání genetických zdrojů rostlin. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 47 - 53
Sekerka P., Macháčková M., Caspers Z., Peroutková P. & Petřík P. 2019: Index Plantarum, Průhonická botanická zahrada na Chotobuzi. Botanický ústav AV ČR, 1 - 248
Shackleton R. T., Adriaens T., Brundu G., Dehnen-Schmutz K., Estevez R. A., Fried J., Larson B. M. H. , Liu S., Marchante E., Marchante H., Moshobane M. C., Novoa A., Reed M. & Richardson D. M. 2019: Stakeholder engagement in the study and management of invasive alien species. Journal of Environmental Management 229, 88 - 101
Shackleton R. T., Larson B. M. H., Novoa A., Richardson D. M. & Kull C. A. 2019: The human and social dimensions of invasion science and management. Journal of Environmental Management 229, 1 - 9
Shackleton R. T., Richardson D. M., Shackleton C. M., Bennett B., Crowley S. L., Dehnen-Schmutz K., Estevez R. A., Fischer A., Kueffer C., Kull C. A., Marchante E., Novoa A., Potgieter L. J., Vaas J., Vaz A. S. & Larson B. M. H. 2019: Explaining people's perceptions of invasive alien species: A conceptual framework. Journal of Environmental Management 229, 10 - 26
Shalygin S., Kavulic K. J., Pietrasiak N., Bohunická M., Vaccarino M. A., Chesarino N. M. & Johansen J. R. 2019: Neotypification of Pleurocapsa fuliginosa and epitypification of P. minor (Pleurocapsales): resolving a polyphyletic cyanobacterial genus. Phytotaxa 392, 245 - 263
Scherrer D., Mod H. K., Pottier J., Litsios-Dubuis A., Pellissier L., Vittoz P., Götzenberger L., Zobel M. & Guisan A. 2019: Disentangling the processes driving plant assemblages in mountain grasslands across spatial scales and environmental gradients. Journal of Ecology 107, 265 - 278
Singh P., Těšitel J., Plesková Z., Peterka T., Dítě D., Hájková P., Pawlikowski P. & Hájek M. 2019: The ratio between bryophyte functional groups impacts vascular plants in rich fens. Applied Vegetation Science 22, 494 - 507
Skálová H., Guo W-Y., Moravcová L. & Pyšek P. 2019: Performance of Ambrosia artemisiifolia and its potential competitors in an experimental temperature and salinity gradient and implications for management. Management of Biological Invasions 10, 359 - 376
Skálová H., Moravcová L., Čuda J. & Pyšek P. 2019: Seed-bank dynamics of native and invasive Impatiens species during a five-year field experiment under various environmental conditions. NeoBiota 50, 75 - 95
Stojanová B., Koláříková V., Šurinová M., Klápště J., Hadincová V. & Münzbergová Z. 2019: Evolutionary potential of a widespread clonal grass under changing climate. Journal of Evolutionary Biology 32, 1057 - 1068