Filtr

   

Publikace
Kolbek J., Sádlo J. & Hadinec J. 2007: Pseudofumaria alba- ověřený nebo nový druh pro Českou republiku? Zprávy České botanické společnosti 42, 211 - 219
Komárek J. 2007: Letter to the editor. Phycologia 46, 602 - 603
Komárek J. 2007: Phenotype diversity of the cyanobacterial genus Leptolyngbya in maritime Antarctica. Polish Polar Reseaarch 28(3), 211 - 231
Komárek J. 2007: Heterogeneity of heterocytous cyanobacterial genera. In: Programm of the 17th Symp. IAC, June 25-29.2007, Merida, 44 - 44
Komárek J. & Hauer T. 2007: Three rare cyanobacterial species in the Podyjí National Park. Thayensia (Znojmo) 7, 75 - 83
Komárek J. & Hauer T. 2007: The on-line databaze of cyanobacteria genera Cyanodb.cz (www.cyanodb.cz) – state in 2007. In: Programm of the 17th Symp. IAC, June 25-29.2007, Merida,, 43 - 43
KOMÁREK J., KAŠTOVSKÝ J. & JEZBEROVÁ J 2007: The genus Aphanothece – combined molecular and cytological taxonomic evaluation. In: Programm of the 17th Symp. IAC, June 25-29.2007, Merida, 45 - 45
Komárek J. & Komárková-Legnerová J 2007: Several rare freshwater planktic cyanobacteria (Cyanoprokaryotes) from reservoirs in South America. Hoehnea 34, 49 - 58
Komárek J. & Komárková-Legnerová J. 2007: Taxonomic evaluation of cyanobacterial microflora from alkaline marshes of northern Belize. 1. Phenotypic diversity of coccoid morphotypes. Nova Hedwigia 84, 65 - 111
Komárek J. & Nedbalová L. 2007: Green cryosestic algae. In: SECKBACH, J. (ed.): Algae and Cyanobacteria in Extreme Emvironments. Springer 2007, 321 - 342
Komárek J. & Zapomělová E. 2007: Planktic morphospecies of the cyanobacterial genus Anabaena = subg. Dolichospermum – 1. part: coiled types. Fottea (CZech Phycology) 7, 1 - 31
Korelusová J., Kaštovský J. & Komárek J. 2007: Diversity of cyanobacterial genus Synechocystis Sauvageau. - In: Programm of the 17th Symp. IAC, June 25-29.2007, Merida,, 47 - 47
Koukol O. & Kovářová M. 2007: Autecology of Scleroconidioma sphagnicola particularly in Šumava National Park (Czech Republic). Czech Mycology 59, 111 - 123
Krahulec F. 2007: Cévnaté rostliny. Flousek J., Hartmanová O., Štursa J. & Potocki J. (eds.), Krkonoše. Příroda, historie, život. Nakl. Miloš Uhlíř-Baset, 211 - 221
Krahulec F. 2007: Králický Sněžník. Čeřovský J., Podhajská Z., Turoňová D. (eds.), Botanicky významná území České republiky, 134 - 137
Krahulec F. 2007: Louky. Flousek J., Hartmanová O., Štursa J. & Potocki J. (eds.), Krkonoše. Příroda, historie, život. Nakl. Miloš Uhlíř-Baset, 315 - 328
Krahulec F. 2007: Strategie ochrany montánních luk: příklad dlouhodobé koncepce v Krkonoších. In: Roudná M., Dotlačil L. et al: Genetické zdroje. Význam, využívání a ochrana. Ministerstvo životního prostředí, Praha., 11 - 18
Krahulec F., Chytrý M. & Härtel H. 2007: Smilkové trávníky a vřesoviště (Calluno-Ulicetea). Chytrý M. (ed.). Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation]. Academia, Praha, 2007, 526 p., 281 - 319
Krahulec F. & Kaplan Z. 2007: Epipactis – autogamické typy z okruhu E. helleborine. Zprávy České botanické společnosti 42, 286 - 288
Krahulec F. & Nesvadbová J. 2007: Intergeneric hybrid Festuca rubra x Vulpia myuros in the Czech Republic. Preslia 79, 63 - 68