Filtr

   

Publikace
Doležal J., Homma K., Takahashi K., Vyatkina M.P., Yakubov V., Vetrova V.P. & Hara T. 2008: Primary succession following deglaciation at Koryto Glacier Valley, Kamchatka. Arctic Antarctic and Alpine Research 40, 309 - 322
Dostálek J. & Frantík T. 2008: Dry grassland biodiversity conservation using low-intensity sheep and goat grazing management: case study in Prague (Czech republic). Biodiversity and Conservation 17, 1439 - 1454
Doubková P. 2008: Uchycování smrku v opuštěných travních porostech ve východních Krkonoších. Opera Corcontica 45, 69 - 79
Drábková L. & Pačes V. 2008: Report on the Willi Hennig Society workshop "Phylogenetic analysis: theory and practice" at the Institute of Botany Academy of Sciences of the Czech Republic. Cladistics 24, 108 - 109
Dúbravková-Michálková D., Janišová M., Kolbek J., Šuvada R., Virók V. & Zaliberová M. 2008: Dry grasslands in the Slovenský Kras Mts. (Slovakia) and the Aggteleki-Karszt Mts. (Hungary) - a comparison of two classification approaches. Hacquetia 7, 123 - 140
Duchoslav M., Krahulec F. & Bártová V. 2008: Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice. III. Druhy sekcí Schoenoprasum a Cepa (A. schoenoprasum, A. cepa, A. fistulosum, A x proliferum). Zprávy České Botanické Společnosti 42, 231 - 245
Elster J., Degma P., Kováčik L., Valentová L., Šramková K. & Pereira A.B. 2008: Freezing and desiccation injury resistance in the filamentous green alga klebsormidium fromthe Antarctic, Arctic and Slovakia. Biologia 63, 843 - 851
Elster J., Lukavský J., Harding K., Benson E.E. & Day J. 2008: Deployment of the encapsulation/dehydration protocol to cryopreserve polar microalgae held at the Czech Republic Academy of Sciences Institute of Botany. CryoLetters 29, 27 - 28
Fajmon K. & Danihelka J. 2008: Bromus commutatus Schrader. Zprávy České botanické společnosti 43, 260 - 262
Fajmon K., Danihelka J. & Lososová Z. 2008: Amaranthus deflexus L. Zprávy České botanické společnosti 43, 256 - 258
Fajmon K., Danihelka J., Lososová Z., Sutorý K., Řepka R. & Dvořák D. 2008: Geranium sibiricum L. Zprávy České botanické společnosti 43, 281 - 283
Fehrer J., Slavíková-Bayerová Š. & Orange A. 2008: Large genetic divergence of new, morphologically similar species of sterile lichens from Europe (Lepraria, Stereocaulaceae, Ascomycota): concordance of DNA sequence data with secondary metabolites. Cladistics 24, 443 - 458
Fér T. & Hroudová Z. 2008: Detecting dispersal of Nuphar lutea in river corridors using microsatellite markers. Freshwater Biology 53, 1409 - 1422
Fiala, K., Holub P. 2008: Effect of different rainfall on biomass production of forbs and grasses in dry acidophilous grassland. In: Stadler J., Schoppe F., Frenzel M. (eds.) EURECO-GFOE 2008 Proceedings, Verhandlungen der Gesellschaft fur Okologie 38/2008, 123 - 123
Fiala K. & Tůma I. 2008: Belowground plant biomass of mountain grassland affected by regular and manipulated rainfall in 2006 and 2007. Beskydy 1/2008, 19 - 22
Fiala K. & Tůma I. 2008: Comparison of root growth and plant belowground dry mass in the mountain and dry lowland grasslands affected by various amounts of precipitation. In: Hagedorn F. (ed.) Abstracts, Conference and workshop, 6.- 8.3.2008, Mountain soils under a changing climate and land-use, COST Action 639 BurnOut,. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Birmensdorf, Švýcarsko, 57 - 57
Fiala K., Tůma I., Holub P. & Jandák J. 2008: Effect of grass sward on the chemistry of lysimetric water on altitudinal gradient of deforested mountain area affected by acid depositions. Ekológia 27, 386 - 400
Filipová L. & Hédl R. 2008: Variabilita referenčních půdních typů v lučních mokřadech na jihu chilské Patagonie. Harabiš F. & Suvorov P. (eds.) (2008): Environmental Sciences. Sborník abstraktů konference. Česká zemědělská univerzita v Praze., 10 - 10
Frouz J., Prach K., Pižl V., Háněl L., Starý J., Tajovský K., Materna J., Balík V., Kalčík J., Řehounková K. 2008: Interactions between soil development, vegetation and soil fauna during spontaneous succession in post mining sites. European Journal of Soil Biology 44, 109 - 121
Gleb, R. & Hédl, R. 2008: Analiz roslinnosti g. Pop Ivan (Maramarossky gory). In: Andrik E. et Kish R. (eds) Fitoriznomanittja Karpat: sutschasnyj stan, ochorona, vidtvorennja. Programa. Lira, Uzghorod. ISBN: 978-966-2195-17-0, 46 - 48