Filtr

   

Publikace
Vila M., Basnou C., Pyšek P., Josefsson M., Genovesi P., Gollasch S., Nentwig W., Olenin S., Roques A., Roy D., Hulme P. E. & DAISIE partners [Adriopoulos P., Arianoutsou M., Augustin S., Baccetti N., Bacher S., Bacon J., Bazos I., Bolshagin P., Bretagnolle F., Chiron F., Clergeau P., Cochard P.O., Cocquempot C., Coeur dAcier A., Cooper J., Daunys D., David M., Delipetrou P., Didžiulis V., Dorkeld F., Essl F., Galil B., Gasquez J., Georghiou K., Gudžinskas Z., Hatzofe O., Hejda M., Hill M., Jarošík V., Kark S., Klotz S., Kobelt M., Kokkoris Y., Kotarac M., Kühn I., Lambdon P., Lange E., Lopez-Vaamonde C., Loustau M.-L., Marcer A., Martinez M., McLoughlin M., Migeon A., Minchin D., Navajas M., Navajas P., Olenina I., Ostler R., Ovcharenko I., Panov V. E., Papacharalambous E., Pascal M., Pergl J., Perglová I., Phillipov A., Pino J., Poboljsaj K., Rabitsch W., Rasplus J.-Y., Rodionova N., Roy H., Sauvard D., Scalera R., Schwartz A., Sedláček O., Shirley S., Trocchi V., Winter M., Yart A., Yiannitsaros A., Zagatti P., Zikos A.] 2010: How well do we understand the impacts of alien species on ecosystem services? A pan-European, cross-taxa assessment. Frontiers in Ecology and the Environment 8, 135 - 144
Vinklárková D., Maršálková E., Zezulka Š., Lukeš P., Pochylý F. & Maršálek B. 2010: Fyzikální metody omezování masového rozvoje sinic. In: Maršálek B., Maršálková E. & Vinklárková D. (eds.) Cyanobakterie 2010, 16.-17. června 2010, Brno, 91 - 95
Vítková M. & Kolbek J. 2010: Vegetation classification and synecology of Bohemian Robinia pseudacacia stands in a Central European context. Phytocoenologia 40, 205 - 241
Vítková M., Kolbek J. & Budil P. 2010: Geologický a botanický význam přírodní památky Branické skály (Praha) a její současný stav. Natura Pragensis 20, 88 - 103
Vohník M. 2010: Zelení dříči a pobledlí podvodníci-rostliny, mykoheterotrofie a mixotrofie. Živa 58, 207 - 208
Volkova P. A., Trávníček P. & Brochmann C. 2010: Evolutionary dynamics across discontinuous freshwater systems: Rapid expansions and repeated allopolyploid origins in the Palearctic white water-lilies (Nymphaea). Taxon 59, 483 - 494
Vondrák J. & Liška J. 2010: Changes in distribution and substrate preferences of selected threatened lichens in the Czech Republic. Biologia 65, 595 - 602
Vondrák J., Palice Z., Khodosovtsev A. & Postoyalkin S. 2010: Additions to the diversity of rare or overlooked lichens and lichenicolous fungi in Ukrainian Carpathians. Čornomorsky botaničnyj žurnal [Chornomorski Botanitschni Zhurnal] 6, 6 - 34
Winkler J., Vymyslický T. & Fabšičová M. 2010: Vliv navrhovaných agroenvironmentálních opatření na potenciální zaplevelení. Úroda 12, 603 - 607
Zalewska-Gałosz J., Ronikier M. & Kaplan Z. 2010: Discovery of a new, recurrently formed Potamogeton hybrid in Europe and Africa: Molecular evidence and morphological comparison of different clones. Taxon 59, 559 - 566
Zapomělová E., Řeháková K., Jezberová J. & Komárková J. 2010: Polyphasic characterization of eight planktonic Anabaena strains (Cyanobacteria) with reference to the variability of 61 Anabaena populations observed in the field. Hydrobiologia 639, 99 - 113
Záveská Drábková L. 2010: Phylogenetic Relationships within Juncaceae: Evidence from Five Regions of Plastid, Mitochondrial and Nuclear Ribosomal DNA, with Notes on Morphology. In: Seberg O., Petersen G., Barfod A. & Davis J. I. (eds): Diversity, Phylogeny, and Evolution in the Monocotyledons, Aarhus University Press, Denmark, 389 - 416
Záveská Drábková L. & Vlček Č. 2010: Molecular phylogeny of the genus Luzula DC. (Juncaceae, Monocotyledones) based on plastome and nuclear ribosomal regions: A case of incongruence, incomplete lineage sorting and hybridisation. Molecular Phylogenetics and Evolution 57, 536 - 551
Zezulka Š. & Maršálek B. 2010: Vliv deficience fosforu na růst a primární procesy fotosyntézy u řas a sinic. In: Maršálek B., Maršálková E. & Vinklárková D. (eds) Cyanobakterie 2010, 16.-17. června 2010, Brno, Česká republika, 165 - 168
Ziková A., Trubihora A., Wiegand C., Wuertz S., Rennert B., Pflugmacher S., Kopp R., Mares J. & Kloass W. 2010: Impact of microcystin containing diets on physiological performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) concerning stress and growth. Environmental Toxicology and Chemistry 29, 561 - 568
Zobel M., Moora M. & Herben T. 2010: Clonal mobility and its implications for spatio-temporal patterns of plant communities: what do we need to know next? Oikos 119, 802 - 806
Zounková R., Kovalová L., Bláha L. & Dott W. 2010: Ecotoxicity and genotoxicity assessment of cytotoxic antineoplastic drugs and their metabolites. Chemosphere 81, 253 - 260
Adamec L. 2009: Ecophysiological investigation on Drosophyllum lusitanicum: Why doesn't the plant dry out? Carnivorous Plant Newsletter 38, 71 - 74
Adamec L. 2009: Nové exotické druhy vodních bublinatek v kultuře. Trifid 14, 4 - 7
Adamec L. 2009: Photosynthetic CO2 affinity of the aquatic carnivorous plant Utricularia australis (Lentibulariaceae) and its investment in carnivory. Ecological Research 24, 327 - 333