Filtr

   

Publikace
Hroudová Z., Kloubec B. & Zákravský P. 2010: Dojde k obnově rákosin v NPR Velký a Malý Tisý? Ochrana přírody 65, 12 - 15
Hrouzek P., Mugnai M.A., Lukešová A., Mascalchi C., Turicchia S., Komárek J. & Ventura S. 2010: The genus Nostoc: a polyphyletic assemblage of filamentous cyanobacteria with primitive morphological characters. In: Komárek J., Hauer T. & Kaštovský J. (eds.), Book of Abstracts, 18th symposium of IAC, Institute of Botany AS CR, Průhonice, 20 - 20
Hrouzek P., Tomek P., Lukešová A., Urban J., Voloshko L., Pushparaj B., Ventura S., Lukavský J., Štys D. & Kopecký J. 2010: Cytotoxicity and Secondary Metabolites Production in Terrestrial Nostoc Strains, Originating From Different Climatic/Geographic Regions and Habitats: Is Their Cytotoxicity Environmentally Dependent? Environmental Toxicology 26, 345 - 358
Hulme P. E., Nentwig W., Pyšek P. & Vila M. 2010: DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe. In: Settele J., Penev L., Georgiev T., Grabaum R., Grobelnik V., Hammen V., Klotz S., Kotarac M. & Kühn I. (eds), Atlas of biodiversity risk, p. 134-135, Pensoft, Sofia & Moscow., 134 - 135
Hulme P. E., Nentwig W., Pyšek P. & Vila M. 2010: How to deal with invasive species? A proposal for Europe. In: Settele J., Penev L., Georgiev T., Grabaum R., Grobelnik V., Hammen V., Klotz S., Kotarac M. & Kühn I. (eds), Atlas of biodiversity risk, p. 165-166, Pensoft, Sofia & Moscow., 165 - 166
Hulme P. E., Vila M., Nentwig W. & Pyšek P. 2010: Are the aliens taking over? Invasive species and their increasing impact on biodiversity. In: Settele J., Penev L., Georgiev T., Grabaum R., Grobelnik V., Hammen V., Klotz S., Kotarac M. & Kühn I. (eds), Atlas of biodiversity risk, p. 132-133, Pensoft, Sofia & Moscow., 132 - 133
Husák Š., Kaplan Z. & Chrtek J. jun. 2010: Hydrocharitaceae Juss. - voďankovité. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 307 - 308
Husák Š., Kaplan Z. & Chrtek J. jun. 2010: Vallisneria L. - zákruticha (valisnérie). In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 316 - 317
Husák Š., Kaplan Z., Chrtek J. jun. & Dočkalová Z. 2010: Elodea Michx. - vodní mor (douška). In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 313 - 316
Husák Š., Kaplan Z., Chrtek J. jun. & Dočkalová Z. 2010: Hydrocharis L. - voďanka. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 308 - 310
Husák Š., Kaplan Z., Chrtek J. jun. & Dočkalová Z. 2010: Stratiotes L. - řezan. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 310 - 312
Husák Š. & Šumberová K. 2010: V5 Vegetace parožnatek. In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 29 - 31
Husák Š. (za přispění J. Klimenta a F. Krahulce) 2010: Hejný Slavomil. In: Vozárová M. & Šípošová H. (eds.) Osobnosti botaniky na Slovensku. Biografický slovník osobností, ktoré sa podieľali na rozvoji klasickej a úžitkovej botaniky do roku 2009. Veda, Bratislava, 197 - 199
Chatchawan T., Peerapornpisal Y. & Komárek J. 2010: Diversity of algae in man-made solar salterns, Petchabury Province, Thailand. In: Komárek J., Hauer T. & Kaštovský J. (eds.), Book of Abstracts, 18th symposium of IAC, Institute of Botany AS CR, Průhonice, 51 - 51
Chrastný V., Komárek M. & Hájek T. 2010: Lead contamination of an agricultural soil in the vicinity of a shooting range. Environmental Monitoring and Assessment 162, 137 - 146
Chrtek J. jun. 2010: Crocus L. - šafrán. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 556 - 559
Chrtek J. jun. 2010: Gladiolus L. - mečík. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 562 - 565
Chrtek J. jun. 2010: Iridaceae Juss. - kosatcovité. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 555 - 556
Chrtek J. jun. 2010: Narthecium Hudson - liliovec. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 391 - 391
Chrtek J. jun. 2010: Sisyrinchium L. - badil. In: Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. (eds.) Květena České republiky [Flora of the Czech Republic]. Academia, Praha. 8, 559 - 562