Filtr

   

Publikace
Strunecký O., Komárek J., Johansen J.R., Lukešová A. & Elster J. 2013: Molecular and morphological criteria for revision of the genus Microcoleus (Oscillatoriales, Cyanobacteria). Journal of Phycology 49, 1167 - 1180
Suda J. & Herben T. 2013: Ploidy frequencies in plants with ploidy heterogeneity: fitting a general gametic model to empirical population data. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 280, 1 - 10
Suda J., Krejčíková J., Sudová R., Oberlander K. C. & Dreyer L. L. 2013: Two new species of Oxalis (Oxalidaceae) from the Greater Cape Floristic Region. Phytotaxa 124, 13 - 24
Sukopová M., Matysíková J., Škorvan O. & Holba M. 2013: Application of Iron Nanoparticles for Industrial Wastewater Treatment. In: Nanocon 2013, Conference proceedings, Tanger Ltd., Ostrava, 1 - 5
Svidenský R., Čížková H. & Kučerová A. 2013: Srovnávací ekologie blízce příbuzných druhů růžkatců (Ceratophyllum submersum L. a Ceratophyllum demersum L.). Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 53, 109 - 119
Svitavská Svobodová H. 2013: Field trip Guide - Pollen trapping in the Krkonoše Mountains. Charles University in Prague, 69 - 70
Svitavská Svobodová H., Vaněček Z. & Pavlíčko A. 2013: Pozdní glaciál na jižní Šumavě – pylové a makrozbytkové analýzy z rašelinišť u rybníka Olšina. Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 71 - 71
Svobodova-Svitavska, H. 2013: Average pollen deposition for climax trees in the Šumava Mountains., 50 - 50
Svobodová-Svitavská, H. 2013: Vegetation history of the mires. West Bohemian Museum in Pilsen, Plzeň, 31 - 35
Svobodová-Svitavská H., Bobek P., Kuneš P. & Abrahám V. 2013: Absolute pollen productivity estimates from the Krkonoše Mts. - with an introduction to the field trip., 51 - 51
Szabó P. 2013: Rethinking pannage: Historical interactions between oak and swine. In: Rotherham Ian D. (ed.) Trees, Forested Landscapes and Grazing Animals: A European Perspective on Woodlands and Grazed Treescapes. Routledge, London & New York, 51 - 61
Szabó P. 2013: The end of common uses and traditional management in a Central European wood. In: Rotherham Ian D. (ed.) Cultural severance and the environment: The ending of traditional and customary practice on commons and landscapes managed in common. Springer, Dordrecht., 205 - 213
Szabó P. & Hédl R. 2013: Grappling with interdisciplinary research: Response to Pooley. Conservation Biology 27, 1484 - 1486
Szabó P. & Hédl R. 2013: Socio-economic demands, ecological conditions and the power of tradition: past woodland management decisions in a Central European landscape. Landscape Research 38, 243 - 261
Škaloud P., Nedbalová L., Elster J. & Komárek J. 2013: A curious occurrence of Hazenia broadyi spec. nova in Antarctica and the review of the genus Hazenia (Ulotrichales, Chlorophyceae). Polar Biology 36, 1281 - 1291
Štech M., Chlumský J., Drahník P., Fér T., Herbstová M., Koutecký P., Košnar J., Trávníček P. & Suda J. 2013: The Carpathians - a contact zone of different genetic lineages of Melampyrum nemorosum group. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55, 68 - 68
Štech M., Rektoris L. & Šumberová K. 2013: Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & B. L. Burtt - protnice žlutobílá, protěž žlutobílá. - In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds.) Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 333 - 333
Štěpánek J. 2013: Figure 269 (Taraxacum niveum, T. candidatum, T. ikonnikovii, T. luridum, T. album). In: Wu Zhengyi, P. H. Raven & Hong Deyuan [eds.], Flora of China. Illustrations. Asteraceae. Vol. 20-21., Science Press (Beijing) & Missouri Botanical Garden Press (St. Louis)., 269 - 269
Štěpánek J. 2013: Figure 272 (Taraxacum abax). In: Wu Zhengyi, P. H. Raven & Hong Deyuan [eds.], Flora of China. Illustrations. Asteraceae. Vol. 20-21., Science Press (Beijing) & Missouri Botanical Garden Press (St. Louis)., 272 - 272
Štěpánek J. 2013: Figure 278 (Taraxacum sherriffii). In: Wu Zhengyi, P. H. Raven & Hong Deyuan [eds.], Flora of China. Illustrations. Asteraceae. Vol. 20-21., Science Press (Beijing) & Missouri Botanical Garden Press (St. Louis)., 278 - 278