Filtr

   

Publikace
Petřík P. 2014: Hlavní příčiny a trendy změn vegetace a flóry ve vztahu ke krajině ČR. In: Fanta J. & Petřík P. (eds.) Povodně a sucho: krajina jako základ řešení. Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Průhonice, 54 - 64
Pichrtová M., Hájek T. & Elster J. 2014: Osmotic stress and recovery in field populations of Zygnema sp. (Zygnematophyceae, Streptophyta) on Svalbard (High Arctic) subjected to natural desiccation. FEMS Microbiology Ecology 89, 270 - 280
Pichrtova M., Kulichova J. & Holzinger A. 2014: Nitrogen Limitation and Slow Drying Induce Desiccation Tolerance in Conjugating Green Algae (Zygnematophyceae, Streptophyta) from Polar Habitats. Plos one 9, 1 - 12
Pirogov M., Chepelevska N. & Vondrák J. 2014: Carbonea in Ukraine. Біологічні Студії - Studia Biologica 8, 137 - 148
Płachno B. J., Adamec L. & Kamińska I. 2014: Relationship between trap anatomy and function in Australian carnivorous bladderworts (Utricularia) of the subgenus Polypompholyx. Aquatic Botany 120, 290 - 296
Płachno B. J., Adamec L., Kozieradzka-Kiszkurno M., Świątek P. & Kamińska I. 2014: Cytochemical and ultrastructural aspects of aquatic carnivorous plant turions. Protoplasma 251, 1449 - 1454
Prach K. 2014: Ekologie obnovy a přírodě blízká obnova narušených ekosystémů. Veronica 28, 2 - 5
Prach K. 2014: Zbytečné rekultivace. Veronica 28, 6 - 6
Prach K., Jírová A. & Doležal J. 2014: Pattern of succession in old-field vegetation at a regional scale. Preslia 82, 119 - 130
Prach K., Jongepierová I. Řehounková K. & Fajmon K. 2014: Restoration of grasslands on ex-arable land using regional and commercial seed mixtures and spontaneous succession: Successional trajectories and changes in species richness. Agriculture, Ecosystems and Environment 182, 131 - 136
Prach K., Petřík P., Brož. K. & Song J.-S. 2014: Vegetation succession on river sediments along the Nakdong River, South Korea. Folia Geobotanica 49, 507 - 519
Prach K., Pyšek P. & Řehounková K. 2014: Role of substrate and landscape context in early succession: An experimental approach. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 16, 174 - 179
Prach K., Řehounková K., Lencová K., Jírová A., Konvalinková P., Mudrák O., Študent V., Vaněček Z., Tichý L., Petřík P., Šmilauer P. & Pyšek P. 2014: Vegetation succession in restoration of disturbed sites in Central Europe: the direction of succession and species richness across 19 seres. Applied vegetation science 17, 193 - 200
Prančl J., Kaplan Z., Trávníček P. & Jarolímová V. 2014: Genome size as a key to evolutionary complex aquatic plants: polyploidy and hybridization in Callitriche (Plantaginaceae). PLoS ONE 9, 1 - 15
Prančl J. & Schou J. C. 2014: Butfrugtet Vandstjerne - Callitriche obtusangula Le Gall - ny art for Danmark. URT 38, 29 - 33
Prausová R., Adamec L., Kitner M., Pásek K. & Dvořák V. 2014: Záchrana rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus) v České republice. Příroda (Praha) 32, 19 - 40
Price J. N., Gazol A., Tamme R., Hiiesalu I., & Pärtel M. 2014: The functional assembly of experimental grasslands in relation to fertility and resource heterogeneity. Functional Ecology 28, 509 - 519
Přibyl P., Cepák V. & Zachleder V. 2014: Oil overproduction by means of microalgae. In: Bajpai R., Prokop A, Zappi M (eds.) Algal biorefineries, Vol. 1: Cultivation of cells and products, Springer, Dordrecht, 241 - 273
Püschel D., Rydlová J. & Vosátka M. 2014: Can mycorrhizal inoculation stimulate the growth and flowering of peat-grown ornamental plants under standard or reduced watering? Applied Soil Ecology 80, 93 - 99
Pyšek P. & Chytrý M. 2014: Habitat invasion research: where vegetation science and invasion ecology meet. Journal of Vegeation Science 25, 1181 - 1187