Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Baldassare Švecová E., Frantík T., Mrnka L., Schmidt C. S., Vosátka M., Bárnet M., Pluhař P. & Mráz J.: Ověřená technologie výroby peletizovaného osiva máku..
Berchová-Bímová K., Kadlecová M., Vojík M. & Vardarman J.: Hodnocení efektivity eradikace invazních nepůvodních druhů rostlin. Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita Praha.
Kaštánek P., Přibyl P., Cepák V. & Lukavský J.: Způsob kultivace kmenů mikrořas..
Maršálek B., Klečka J., Zezulka Š. & Maršálková E.: Kombinovaný senzor pro průběžné monitorování kvality vody in-situ s přenosem dat..
Maršálková E., Klečka J., Maršálek B., & Zezulka Š.: Neinvazivní metoda detekce mikroorganismů způsobujících biokorozi a destrukci materiálů fasád a soch..
Maršálková E., Klečka J., Maršálek B., & Zezulka Š.: Ověřená technologie pro včasnou detekci rozvoje mikroorganismů ve vodních prvcích památek zahradního umění..
Sekerka P., Blažek M., Blažková U., Caspers Z. , Macháčková M. , Fáberová I., Papoušková L., Matiska P. & Koudela M.: Klasifikátory kosatců, pivoněk a denivek v Průhonické botanické zahradě. Botanický ústav AV ČR.
Abraham V., Kuneš P., Vild O., Jamrichová E., Plesková Z., Werchan B., Svitavská‑Svobodová H. & Roleček J. 2022: Spatial scaling of pollen‑plant diversity relationship in landscapes with contrasting diversity patterns. Scientific Reports 12, 1 - 10. https://doi.org/10.1038/s41598-022-22353-3
Adamec L. 2022: Resorption of N, P and K from the floating and submerged leaves of the aquatic fern Salvinia natans. Botanica Serbica 46, 253 - 258. doi:10.2298/BOTSERB2202253A
Adamec L. & Kučerová A. 2022: Morphometry of shoots and flowers of Utricularia minor at a large site in the Czech Republic. Carnivorous Plant Newsletter 51, 84 - 91. doi:10.55360/cpn512.la025
Adhikari J. N., Bhattarai B. P., Rokaya M. B. & Thapa T. B. 2022: Distribution of invasive plants and their association with wild ungulates in Barandabhar Corridor Forest, Nepal. Folia Oecologica 49, 182 - 191. doi:doi:10.2478/foecol-2022-0021
Adhikari J. N., Bhattarai B. P., Rokaya M. B. & Thapa T. B. 2022: Land use/land cover changes in the central part of the Chitwan Annapurna Landscape, Nepal. PeerJ 10, 1 - 22. https://doi.org/10.7717/peerj.13435
Albert Á.-J., Bitomský M. , Götzenberger L., Mudrák O. & Klimešová J. 2022: Seed production of co-occurring species: Regenerative strategies, plant economic spectrum or architectural constraints? Basic and Applied Ecology 58, 121 - 129. doi:10.1016/j.baae.2021.12.001
Aldorfová A., Dostálek T. & Münzbergová Z. 2022: Effects of soil conditioning, root and shoot litter addition interact to determine the intensity of plant–soil feedback. Oikos 2022, 1 - 12. doi:10.1111/oik.09025
Ardestani M.M., Mudrák O., Vicena J., Sun D.Q., Veselá H. & Frouz J. 2022: Microbial community from species rich meadow supports plant specialists during meadow restoration. Functional Ecology 36, 1573 - 1584. doi:10.1111/1365-2435.14052
Bach W., Kreft H., Craven D., König C., Schrader J., Taylor A., Dawson W., Essl F., Lenzner B., Marx H., Meyer C., Pergl J., Pyšek P., van Kleunen M., Winter M. & Weigelt P. 2022: Phylogenetic composition of native island floras influences naturalized alien species richness. Ecography 2022, 1 - 12. doi:10.1111/ecog.06227
Bang A., Cuthbert R. N., Haubrock P .J., Fernandez R. D., Moodley D., Diagne C., Turbelin A. J., Renault D., Dalu T. & Courchamp F. 2022: Massive economic costs of biological invasions despite widespread knowledge gaps: a dual setback for India. Biological Invasions 24, 2017 - 2039. https://doi.org/10.1007/s10530-022-02780-z
Bartha L., Mandákoá T., Kovařík A., Bulzu P-A., Rodde N., Mahelka V., Lysak M. A., Fustier M-A., Šafář J., Cápal P., Keresztes L. & Banciu H. L. 2022: Intact ribosomal DNA arrays of Potentilla origin detected in Erythronium nucleus suggest recent eudicot‐to‐monocot horizontal transfer. New Phytologist 235, 1246 - 1259. doi:10.1111/nph.18171
Bartolucci F., Lastrucci L., Kaplan Z. & Galasso G. 2022: (2924) Proposal to conserve the name Ranunculus trichophyllus against R. peucedanifolius (Ranunculaceae). Taxon 71, 1122 - 1123. doi:10.1002/tax.12814
Bartušková A., Lubbe F. C., Jiangiang Q., Herben T., & Klimešová J. 2022: The effect of moisture, nutrients and disturbance on storage organ size and persistence in temperate herbs. Functional Ecology 36, 314 - 325. doi:10.1111/1365-2435.13997