Seznam publikací

Filtr

   

Publikace
Baldassare Švecová E., Frantík T., Mrnka L., Schmidt C. S., Vosátka M., Bárnet M., Pluhař P. & Mráz J.: Ověřená technologie výroby peletizovaného osiva máku.
Berchová-Bímová K., Kadlecová M., Vojík M. & Vardarman J.: Hodnocení efektivity eradikace invazních nepůvodních druhů rostlin. Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita Praha
Kaštánek P., Přibyl P., Cepák V. & Lukavský J.: Způsob kultivace kmenů mikrořas.
Maršálek B., Klečka J., Zezulka Š. & Maršálková E.: Kombinovaný senzor pro průběžné monitorování kvality vody in-situ s přenosem dat.
Sekerka P., Blažek M., Blažková U., Caspers Z. , Macháčková M. , Fáberová I., Papoušková L., Matiska P. & Koudela M.: Klasifikátory kosatců, pivoněk a denivek v Průhonické botanické zahradě. Botanický ústav AV ČR
Adamec L. 2020: Biological flora of Central Europe: Utricularia intermedia Hayne, U. ochroleuca R.W. Hartm., U. stygia Thor and U. bremii Heer ex Kölliker. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 44, 1 - 20
Adamec L., Kučerová A. & Janeček Š. 2020: Mineral nutrients, photosynthetic pigments and storage carbohydrates in turions of 21 aquatic plant species. Aquatic Botany 165, 1 - 9
Adámek M. 2020: Požár - smrt nebo život rostlin? Přírodovědci.cz - Magazín Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 2020, 18 - 19
Adámek M. & Bobek P. 2020: Oheň v naší krajině. Živa 68, 222 - 224
Aldorfová A., Knobová P. & Münzbergová Z. 2020: Plant-soil feedback contributes to predicting plant invasiveness of 68 alien plant species differing in invasive status. Oikos 129, 1257 - 1270
Altman J. 2020: Tree-ring-based disturbance reconstruction in interdisciplinary research: Current state and future directions. Dendrochronologia 63, 1 - 13
Altman J., Treydte K., Pejcha V., Černý T., Petřík P., Šrůtek M., Song J.-S., Trouet V. & Doležal J. 2020: Tree growth response to recent warming of two endemic species in Northeast Asia. Climatic Change 162, 1345 - 1364
Astuti G., Petroni G., Adamec L., Miranda V. F. O. &, Peruzzi L. 2020: DNA barcoding approach fails to discriminate Central European bladderworts (Utricularia, Lentibulariaceae), but provides insights concerning their evolution. Plant Biosystems 154, 326 - 336
Axmanová I., Robovský J., Tichý L., Danihelka J., Troeva E., Protopopov A. & Chytrý M. 2020: Habitats of Pleistocene megaherbivores reconstructed from the frozen fauna remains. Ecography 43, 703 - 713
Bartoš M., Janeček Š., Janečková P., Chmelová E., Tropek R., Götzenberger L., Klomberg Y. & Jersáková J. 2020: Are Reproductive Traits Related to Pollen Limitation in Plants? A Case Study from a Central European Meadow. Plants-Basel 9, 1 - 16
Bartoš M., Janeček Š., Janečková P., Padyšáková E., Tropek R., Götzenberger L., Klomberg Y. & Jersáková J. 2020: Self-compatibility and autonomous selfing of plants in meadow communities. Plant Biology 22, 120 - 128
Belinchón R., Hemrová L. & Münzbergová Z. 2020: Functional traits determine why species belong to the dark diversity in a dry grassland fragmented landscape. Oikos 129, 1468 - 1480
Belyayev A., Jandová M., Josefiová J., Kalendar R., Mahelka V., Krak K. & Mandák B. 2020: The major satellite DNA families of the diploid Chenopodium album aggregate species: Arguments for and against the “library hypothesis”. PLos One 15, 1 - 14
Belyayev A., Josefiová J., Jandová M., Mahelka V., Krak K. & Mandák B. 2020: Transposons and satellite DNA: on the origin of the major satellite DNA family in the Chenopodium genome. Mobile DNA 11, 1 - 10
Bhave A., Schulzová V., Mrnka L. & Hajšlová J. 2020: Influence of Harvest Date and Postharvest Treatment on Carotenoid and Flavonoid Composition in French Marigold Flowers. Journal of Agricultural and Food Chemistry 68, 7880 - 7889