Filtr

   

Publikace
Roques A., Auger-Rozenberg M.-A., Blackburn T. M., Duncan R. P., Garnas J., Pyšek P., Rabitsch W., Richardson D. M., Wingfield M. J. & Liebhold A. M. 2016: Temporal and interspecific variation in rates of spread for insect species invading Europe during the last 200 years. Biological Invasions 18, 907 - 920
Rosen B. H. & Mareš J. 2016: Catalog of Microscopic Organisms of the Everglades Part 1: The Cyanobacteria. U.S. Geological Survey Open-File Report, U.S. Geological Survey, Reston, Virginia 2016, 1 - 108
Rotreklová O. & Krahulcová A. 2016: Estimating paternal efficiency in an agamic polyploid complex: pollen stainability and variation in pollen size related to reproduction mode, ploidy level and hybridogenous origin in Pilosella (Asteraceae). Folia Geobotanica 51, 175 - 186
Rumlerová Z., Vilà M., Pergl J., Nentwig W. & Pyšek P. 2016: Scoring environmental and socioeconomic impacts of alien plants invasive in Europe. Biological Invasions 18, 3697 - 3711
Rydlová J., Jelínková M., Dušek K., Dušková E., Vosátka M. & Püschel D. 2016: Arbuscular mycorrhiza differentially affects synthesis of essential oils in coriander and dill. Mycorrhiza 26, 123 - 131
Rydlová J., Püschel D., Dostálová M., Janoušková M. & Frouz J. 2016: Nutrient limitation drives response of Calamagrostis epigejos to arbuscular mycorrhiza in primary succession. Mycorrhiza 26, 757 - 767
Ryšánek D., Elster J., Kováčik L. & Škaloud P. 2016: Diversity and dispersal capacities of a terrestrial algal genus Klebsormidium (Streptophyta) in polar regions. FEMS Microbiology Ecology 92, 1 - 9
Sadílek J., Spálovská P., Vrana B., Vávrová M., Maršálek B. & Šimek Z. 2016: Comparison of extraction techniques for isolation of steroid oestrogens in environmentally relevant concentrations from sediment. International Journal of Environmental Analytical Chemistry 96, 1022 - 1037
Sekerka P., Caspers Z., & Macháčková M. 2016: Novinky v Průhonické botanické zahradě v roce 2016. Botanika 4, 34 - 37
Sekerka P., Faloutová Z., Macháčková M., Caspers Z., Blažek M. & Blažková U. 2016: Pivoňky jako genetický zdroj. in: Papoušková L. (ed.): Racionální rozšiřování kolekcí v rámci Národního programu rostlin. VÚRV, v. v. i., Praha - Ruzyně, 83 - 87
Sekerka P. & Muller L. 2016: Park sanatoria v Jablunkově. Botanika 4, 28 - 29
Shipley B., de Bello F., Cornelissen J.H.C., Laliberte E., Laughlin D.C. & Reich P.B. 2016: Reinforcing loose foundation stones in trait-based plant ecology. Oecologia 180, 923 - 931
Schmickl R., Liston A., Zeisek V., Oberlander K., Weitemier K., Straub S. C. K., Cronn R. C., Dreyer L. L. & Suda J. 2016: Phylogenetic marker development for target enrichment from transcriptome and genome skim data: the pipeline and its application in southern African Oxalis (Oxalidaceae). Molecular Ecology Resources 16, 1124 - 1135
Simoleit A., Gauger U., Mücke H.-G., Werchan M., Obstová B., Zuberbier T. & Bergmann K.-C. 2016: Intradiurnal patterns of allergenic airborne pollen near a city motorway in Berlin, Germany. Aerobiologia 32, 199 - 209
Simoleit A., Wachter R., Gauger U., Werchan M., Werchan B., Zuberbier T. & Bergmann K.-C. 2016: Pollen season of European beech (Fagus sylvatica L.) and temperature trends at two German monitoring sites over a more than 30-year period. Aerobiologia 32, 489 - 497
Sklenář P., Kučerová A., Macková J. & Romoleroux K. 2016: Temperature microclimates of plants in a tropical alpine environment: How much does growth form matter? Arctic, Antarctic and Alpine Research 48, 61 - 78
Sonnleitner M., Hülber K., Flatscher R., Escobar García P., Winkler M., Suda J., Schönswetter P. & Schneeweiss G. M. 2016: Ecological differentiation of diploid and polyploid cytotypes of Senecio carniolicus s.l. (Asteraceae) is stronger in areas of sympatry. Annals of Botany 117, 269 - 276
Stutz S., Štajerová K., Hinz H. L., Müller-Schärer H. & Schaffner U. 2016: Can enemy release explain the invasion success of the diploid Leucanthemum vulgare in North America? Biological Invasions 18, 2077 - 2091
Svidenský R., Čížková H., Kučerová A. & Krolová M. 2016: Dynamika litorálního porostu v zátoce Vřesná (přehradní nádrž Lipno). Vodní hospodářství 66, 7 - 11
Svitavska Svobodová H., Bureš J., Bezděk M. & Nesvadbová J. 2016: Paleoekologická rekonstrukce mladoholocénních lesních ekosystémů v merklínské pánvi a vyhodnocení vlivů lidských disturbancí v krajině podle pylové analýzy maloplošného lesního rašeliniště. Erica 23, 41 - 70