Filtr

   

Publikace
Kwiatkowski P. & Krahulec F. 2016: Disjunct distribution patterns in vascular flora of the Sudetes. Annales Botanici Fennici 53, 91 - 102
Latzel V., Rendina Gonzalez A. P. & Rosenthal J. 2016: Epigenetic memory as a basis for intelligent behavior in clonal plants. Frontiers in Plants Science 7, 1 - 7
Liebhold A. M., Yamanaka T., Roques A., Augustin S., Chown S. L., Brockerhoff E. G. & Pyšek P. 2016: Global compositional variation among native and non-native regional insect species assemblages emphasizes the importance of pathways. Biological Invasions 18, 893 - 905
Liška J. 2016: Czech database of lichen type material. Herzogia 29, 814 - 818
Liška J. & Palice Z. 2016: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXIX. Bryonora 58, 86 - 89
Lombard L., Houbraken J., Decock C., Samson R. A., Meijer M., Réblová M., Groenewald J. Z. & Crous P. W. 2016: Generic hyper-diversity in Stachybotriaceae. Persoonia 36, 156 - 246
Lososová Z., Čeplová N., Chytrý M., Tichý M., Danihelka J., Fajmon K., Láníková D., Preislerová Z. & Řehořek V. 2016: Is phylogenetic diversity a good proxy for functional diversity of plant communities? A case study from urban habitats. Journal of Vegetation Science 27, 1036 - 1046
Lososová Z., Chytrý M., Danihelka J., Tichý M. & Ricotta C. 2016: Biotic homogenization of urban floras by alien species: the role of species turnover and richness differences. Journal of Vegetation Science 27, 452 - 459
Macháčková M., Caspers Z. & Sekerka P. 2016: Nová kolekce genofondu Hemerocallis. in: Papoušková L. (ed.): Racionální rozšiřování kolekcí v rámci Národního programu rostlin. VÚRV, v. v. i., Praha - Ruzyně, 39 - 46
Macháčková M., Caspers Z. & Sekerka P. 2016: Sbírka denivek v Průhonické botanické zahradě. Botanika 4, 24 - 25
Machalová-Šišková K., Jančula D., Drahoš B., Machala L., Babica P., Alonso P. G., Trávníček Z., Tuček J., Maršálek B., Zbořil Z. 2016: High-valent iron (Fe(VI), Fe(V), and Fe(IV)) species in water: characterization and oxidative transformation of estrogenic hormones. Physical Chemistry Chemical Physics 18, 18802 - 18810
Maicher V., Safian S., Ishmeal KN, Murkwe M, Kimbeng TJ, Janeček S. & Tropek R. 2016: Two genera and nineteen species of fruit-feeding erebid moths (Lepidoptera: Erebidae) recorded in Cameroon for the firs time. Entomological News 126, 64 - 70
Mairota P., Buckley P., Suchomel C., Heinsoo K., Verheyen K., Hédl R., Terzuolo P. G., Sindaco R. & Carpanelli A. 2016: Integrating conservation objectives into forest management: coppice management and forest habitats in Natura 2000 sites. iForest - Biogeosciences and Forestry 9, 560 - 568
Májeková M., Janeček Š., Mudrák O., Horník J., Janečková P., Bartoš M., Fajmon K., Jiráská Š., Götzenberger L., Šmilauer P., Lepš J. & de Bello F. 2016: Consistent functional response of meadow species and communities to land-use changes across productivity and soilmoisture gradients. Applied Vegetation Science 19, 196 - 205
Májeková M., Paal T., Plowman N.S., Bryndová M., Kasari L., Norberg A., Weiss M., Bishop T.R., Luke S.H., Sam K., Le Bagousse-Pinquet Y., Lepš J., Gotzenberger L. & de Bello, F. 2016: Evaluating Functional Diversity: Missing Trait Data and the Importance of Species Abundance Structure and Data Transformation. PLOS ONE 11
Malíček J. 2016: Zajímavé nálezy lišejníků ve středním Povltaví I. - epifytické a terikolní druhy. Bryonora 57, 45 - 64
Malíček J. & Vondrák J. 2016: Zajímavé nálezy lišejníků ve středním Povltaví II. - saxikolní druhy. Bryonora 58, 46 - 65
Malíková L., Latzel V., Šmilauer P. & Klimešová J. 2016: Local adaptation of annual weed populations to habitats differing in disturbance regime. Evolutionary Ecology 30, 861 - 876
Máliš F., Kopecký M., Petřík P., Vladovič J., Merganič J. & T. Vida 2016: Life stage, not climate change, explains observed tree range shifts. Global Change Biology 22, 1904 - 1914
Mandák B., Havrdová A., Krak K., Hadincová V., Vít P., Zákravský P. & Douda J. 2016: Recent similarity in distribution ranges does not mean a similar postglacial history: a phylogeographical study of the boreal tree species Alnus incana based on microsatellite and chloroplast DNA variation. New Phytologist 210, 1395 - 1407